NASLOVNA »

Loading Prolog
  • Ovaj Prolog je prošao.

12. januar po julijanskom kalendaru

Date 25. januara
|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Sveta mučenica Tatijana. Rimljanka, od velikoimenitih roditelja. Hrišćanka i đakonisa pri crkvi. Po smrti cara Heliogabala carovaše u Rimu car Aleksandar, čija majka Mameja beše hrišćanka. Sam car beše kolebljiv i neodlučan u veri, zbog čega držaše u svom dvoru kip Hristov i Apolonov, i Avramov i Orfejev. Doglavnici njegovi gonjahu hrišćane i bez naredbe careve. Kada izvedoše Tatijanu devicu na mučenje, ona se moljaše Bogu za svoje mučitelje. I gle, njima se oči otvoriše, i oni videše četiri angela okolo mučenice. Videći to, osam njih poverovaše u Hrista, zbog čega biše i oni mučeni i ubijeni. Svetu Tatijanu produžiše mučiti: šibahu je, odsecahu joj meso, strugahu je železom, i tako svu iznakarađenu i iskrvavljenu bacahu je uveče u tamnicu da bi je sutradan opet udarali na nove muke. No Bog pošiljaše angele Svoje u tamnicu, te je hrabrahu i rane joj isceljivahu, tako da se Tatijana svako jutro javljaše pred mučiteljima potpuno zdrava. Baciše je pred lava, no lav se umiljavaše oko nje i ne naškodi joj ništa. Ostrigoše joj kosu misleći, po svom neznabožačkom umu, da joj je u kosi skrivena neka vradžbina, neka sila volšebna. Najzad, izvedoše je, zajedno sa ocem njenim, i posekoše oboje mačem. Tako skonča svoj zemni život oko 225. godine i bi uvenčana besmrtnim vencem slave ova junačna devica, koja imaše slabo žensko telo no duh muški i vojvodski.

2. Sveti mučenik Petar Avesalamit. Rodom iz Elevteropolja u Palestini. U mladim godinama postradao za veru Hristovu u vreme cara Maksimina, 311. godine. Posle mnogih muka bude na smrt osuđen. Saslušavši smrtnu presudu, on radosno uzvikne: „To je jedina želja moja, da umrem za Boga mojega!“ Bude na krst raspet, kao i sam Gospod, i na krstu izdahne.

3. Mlekopitatelnica. Tako se zove ikona Presvete Bogorodice, koju je doneo Sveti Sava Srpski iz manastira Svetog Save Osvećenog kod Jerusalima, i položio je u svoju Posnicu na Kareji u Svetoj Gori. I tako se ispunilo proročanstvo Svetog Save Osvećenog, izrečeno na osamsto godina pre toga, da će doći neki sveštenik srpski Sava i da mu se ima predati ta ikona i žezal njegov. Kad je Sava Srpski posetio manastir Svetog Save Osvećenog, monasi se sete proročanstva osnivača svoje obitelji i predadu Savi Srpskom ikonu i žezal. Ta ikona postavljena je s desne strane carskih dveri u Posnici, a žezal u jednoj keliji, zvanoj „Paterica“, na Kareji.

4. Prepodobna Mati Teodora. Slavna monahinja i nastavnica monahinja iz Aleksandrije. „Kao što je drveću potrebna zima i sneg, da bi donosilo roda, tako su muke i napasti potrebne životu našem“, govorila je ova sveta žena. Upokojila se mirno početkom V veka.


Mladost tela žališ, o razuman budi!
Mladost što prolazi vredi l’ žalit, sudi!
Ima jedna mladost, mladost u večnosti,
To je prava mladost, mladost bez starosti,
Ovu vredi iskat, za njom suze liti,
Ako treba smrću telesnom platiti.
Tatijana kupi skupo za jevtino,
Za pep’o i vodu božanstveno vino;
Za telo što stari – besmrtnu mladost
I za malo suza – heruvimsku radost.
Obručena Hristu, Caru besmrtnome,
Ona osta verna Obručniku svome;
Silom čistog duha satre iskušenja
I podnese hrabro strahotna mučenja.
Oko nje se čuše angelski koraci:
Ko zgužvano platno ona telo baci,
Pa slobodna dušom od zemaljskih uza
Diže se na svadbu u Carstvo bez suza.

RASUĐIVANJE
Na zemlji nema veće časti ni većeg zvanja nego biti hrišćanin. Kad je sudija mučitelj Sevir upitao mladoga Petra Avesalamita: „Od koga si roda?“ odgovori Petar: „Hrišćanin sam.“ Upita ga dalje sudija: „U kakvom si činu?“ Na to Petar: „Nema ni većega ni boljega čina nego biti hrišćanin.“ A otac Jovan Kronštatski piše: „Sav je svet paučina u sravnjenju sa dušom čoveka hrišćanina.“ Hrišćanin je zemljan sud u koji se nalila božanska sila i svetlost. Da li će se taj sud staviti na zlatni presto carski ili će se spustiti u tamnu izbu prosjačku, vrednost njegova time niti se uveličava, niti umanjuje. Nije li zlatu ista vrednost, zavili ga u svilenu maramu ili u list od kupusa?

SOZERCANJE
Da sozercavam krotost Gospoda Isusa i to:
1. krotost Njegovu u nečujnom životu u Nazaretu sve do 30 godina,
2. krotost Njegovu u ophođenju s bolesnicima i grešnicima,
3. krotost Njegovu u ophođenju s Judom izdajnikom i s nepravednim sudijama.

BESEDA
o tome kako je Bogu najmiliji čovek i čoveku Bog
Ne tražim što je vaše nego vas. (II Kor. 12, 14)
Ovim rečima, koje je mogla izreći samo plamena apostolska ljubav prema bližnjim, iskazana je suština odnosa hrišćanina prema Bogu i Boga prema hrišćaninu. Ljubav Božja mogla bi da kaže:
Ti hrišćanine, postiš mene radi; mene radi milostinju deliš; mene radi usrdne molitve uzdižeš; mene radi crkve zidaš; mene radi žrtve prinosiš i mnoga druga dobra dela činiš. Sve je to dobro, i sve je to meni ugodno, no ti si mi draži od svega toga; na kraju krajeva ja ne tražim ništa od svega toga nego tebe tražim, samo tebe.
Ljubav hrišćanina pak mogla bi da kaže:
Ti mi, Gospode, zdravlje daješ, i to je dobro. Ti svetlost pališ, dažd puštaš, gromom vazduh osvežavaš, i to je dobro. Ti daješ bogatstvo, i mudrost, i mnogoletnost, i porod, i bezbroj drugih dobara Ti obilno postavljaš na trpezu ovoga života. I sve je to dobro, i predobro. I sve to primam s blagodarnošću. No na kraju krajeva to je samo ivica skuta Tvoga; na kraju krajeva ja ne tražim ništa od svega toga no Tebe, Gospode, Tebe jedinoga tražim.
O braćo moja, nije ono Bog što se vidi telesnim očima, niti je čovek ono što se vidi telesnim očima. Ono što se vidi u vasceloj prirodi jeste samo nešto od Boga; i ono što se vidi u telesnoj rizi jeste samo nešto na čoveku. Bog je ljubav, braćo, što nebo spušta k zemlji; i čovek je ljubav, braćo, što zemlju diže k nebu.
O Gospode čovekoljubivi, Tvorče i Svedržitelju, useli se više, i još više, u nas Duhom Tvojim životvornim, da živi budemo, da živi budemo u carstvu bez smrti. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
25. januara