NASLOVNA »

Loading Prolog
  • Ovaj Prolog je prošao.

11. oktobar po julijanskom kalendaru

Date 24. oktobra
|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Sv. apostol Filip. Rodom iz Kesarije Palestinske. Ženjen bio, i u braku rodio 4 kćeri, sve četiri obdarene od Boga darom proricanja, i sve četiri zavetovane device Hrista radi. Kada apostoli sveti birahu đakone, tada i Filip bi izabran, pored Stefana i ostalih. I služaše Filip s velikom prilježnošću ubogim i udovicama. Kada nasta gonjenje hrišćana u Jerusalimu, apostol Filip skloni se u Samariju, i tamo propovedaše Jevanđelje i svedočaše ga čudesima mnogim izgonjenjem demona, iscelenjem bolesnih i dr. Videći čudesa sv. apostola krsti se i čuveni Simon Volh. Krsti sv. Filip i evnuha carice Kandakije. Po tom angel ga Božji trenutno i nevidljivo preneo u Azot, gde učaše i propovedaše, i mnoge ka Hristu obraćaše. Bi postavljen za episkopa u Traliji. Skonča mirno u dubokoj starosti i preseli se u radost Gospoda svoga.

2. Spomen Sedmog Vaseljenskog Sabora. Ovaj Sabor održat je 787. god. u Nikeji za vreme carovanja blagočestive Irine i sina joj Konstantina, i za vreme patrijarha Tarasija. Sabor ovaj utvrdio je konačno ikonopoštovanje obrazloživši to Svetim Pismom, svedočanstvom Svetih Otaca i dostovernim primerima čudesa, projavljenih od svetih ikona. Između drugih navedenih primera čudesa naveo je episkop Kiparski Konstantin i ovaj primer: čobanin neki iz grada Konstance isterav jednoga dana stado na pašu vide ikonu Presvete Bogorodice, svu ukrašenu cvećem od pravovernih. „Na što toliku čast odavati steni?“ reče čobanin (svakako vaspitan u ikonoborstvu) pa udari svojim gvozdenim štapom po ikoni i pokvari desno oko na liku Bogomatere. No tek što se krenuo od toga mesta, spotakne se i onim istim štapom izbije sebi desno oko. Vrativši se ćorav u grad on je plačući vikao i govorio, da ga je postigla kazna od Bogorodice. – Ovaj Sabor rešio je još, da se u antimins nepremeno stavljaju svete mošti mučenika. Učestvovalo je na saboru 367 Otaca. Za molitve njihove neka i nas Gospod pomiluje i spase.

3. Prep. Teofan Načertani. Ispovednik i pisac kanona. Rođen u Arabiji od bogatih i pobožnih roditelja. Sa svojim bratom Teodorom (27. dec.) zamonašio se u manastiru Sv. Save Osveštanog. Kao vrlo obrazovane monahe pošalje ih patrijarh Jerusalimski Toma caru Lavu Jermeninu, da obrazlože caru i odbrane ikonopoštovanje. Car opaki grdno namuči ovu svetu braću, i baci ih u tamnicu. Docniji car ikonoborac Teofil produži ih mučiti; i da bi ih izložio podsmehu sveta naredi da se na njihovom licu nacrtaju neke podrugljive reči. Po svršetku ikonoborstva sv. Teofan bude pušten u slobodu i uskoro posvećen za episkopa. Mirno skončao 847. god. Stradao za ikone 25 godina. Napisao 145 kanona. Odselio se u večnu radost Gospoda svoga.

4. Sv. Nektarije patrijarh Carigradski. Kao svetovnjak i visoki carski činovnik jednoglasno izabran za patrijarha posle sv. Grigorija Bogoslova, 381. god. Odlikovao se dubokim razumom, taktom i revnošću za crkvu. Upokojio se mirno 397. god.

5. Sv. muč. Zinaida i Filonida. Sestre rođene, rodom od Tarsa. Nazivaju ih srodnicima sv. apostola Pavla. Kao devojke odrekle se sveta radi Hrista, i povučene u neku pešteru podvizavale se. Znađahu lekarsku veštinu, te pomagahu mnogim bolnim. Naročito Filonida zbog velikog posta udostoji se dara čudotvorstva. No neki neverni napadnu ih noću i pobiju kamenjem.


Teofan Savait, podvižnik izrjadni,
Duboki bogoslov i pesnik preslavni,
Stradalnik za Hrista, ispovednik vere,
Ukrašenje crkve, Otac pravoslavni,
Keliju ostavi radi poslušanja,
Iz tišine gluhe opet u svet kroči
Da opakog cara istinom ubedi
I istinu pravu caru posvedoči.
Četvrt je stoljeća i za sreću dosta!
To u muci prođe svetom Teofanu
Na muci preteškoj u tamnici hladnoj,
Na licu nosaše muku načertanu.
No svetitelj Božji, Duhom nadahnuti,
Sve ispuni vreme sladostnim pojanjem
Gospoda slaveći i Gospodnje svece
Sa ljubavlju žarkom, verom i nadanjem.

RASUĐIVANJE
Kao što se Božjim Promislom daje sila celebna, čudotvorna, osveštanoj vodi ili osveštanom jeleju, tako se isto takva sila daje i ikonama. Jedan divan primer čudotvorne sile svetih ikona navodi sv. Atanasije Veliki. U gradu Viritu, živeo neki hrišćanin pod kiriju u jednoj kući. Iselivši se iz te kuće on zaboravi u njoj jednu ikonu Spasiteljevu. Posle njega useli se u istu kuću neki Jevrejin. A u tom gradu beše mnogo Jevreja, i to naročito ozlobljenih protiv vere hrišćanske. Kada se ikona, dakle, nađe, iznesoše je Jevreji u svoju zbornicu, i počeše da joj se rugaju kao što su se nekad pretci njihovi rugali živome Spasitelju. I učiniše Jevreji sa ikonom isto ono što pretci njihovi učiniše sa Spasiteljem, na ime: probodoše ruke i noge ekserima, natopiše usta na ikoni sirćetom, i na sve načine porugaše se liku Spasiteljevu. Najzad neko od njih uze koplje i udari lik božanski pod rebra. No, o čuda, iz probodenog mesta poteče krv s vodom, kao negda iz živoga tela raspetoga Gospoda. Strah i užas Jevreja ne može se opisati. Tada poturiše sud, da se unj sliva krv; i dovedoše mnoge bolesnike, slepe, gluhe, hrome, besne, koji čim ih namazaše tom krvlju – svi se isceliše. Na ovo čudo sabra se sav grad, i svi proslaviše Hrista Boga. A Jevreji u tome gradu svi poverovaše u Gospoda Hrista, živog i životodavnog.

SOZERCANJE
Da sozercavam mnogobrojne nepravde naroda Izrailjskog i mnogobrojne kazne Božje, i to:
1. kako se kneževi narodni često odvraćahu od Boga i činjahu što je zlo pred Bogom.
2. kako Bog kažnjavaše narod da bi ga popravio.
3. kako najzad, pod zlim carem Joakimom, narod Izrailjski bi odveden u ropstvo Vavilonsko.

BESEDA
o glasu Gospodnjem na vodama.
Glas je Gospodnji na vodama. (Ps. 28, 3)
Na Jordanu čuo se glas Gospodnji, kada je sv. Jovan krstio Spasitelja. Na moru Galilejskom, kada bi bura i vetrovi, čuo se glas Hristov, i bura se utišala, i vetrovi prestali. Glas Gospodnji čuo se na svadbi u Kani Galilejskoj, i voda se pretvorila u vino. Na Crvenom Moru bi glas Gospodnji, i more se rastupi i otvori put narodu Božjem. U pustinji bi glas Gospodnji, i voda poteče iz suva kamena. Šta znači to: glas je Gospodnji na vodama? Znači: stihija vodena je delo Božje, i kroz nju Bog čini čudesa kad hoće i kako hoće. Ne manje su i ostale stihije delo Božje – oganj, vazduh, i zemlja. I nad njima je Bog gospodar; i kroz njih Bog čini čudesa kad hoće i kako hoće. U ognjenom vidu javio se Bog Duh Sveti o Pedesetnici. U peći Vavilonskoj plamen izgubi svoju silu po reči Gospodnjoj i ne naškodi blaženim otrocima, oganj s neba pade i zapali žrtvu Gedeonovu (Sud. 6). Ilija svede oganj s neba. Kupina goraše i ne sagorevaše (II Mojs. 3). Oganj s neba pade i zapali žrtvu Bogu (I Car. 18). Ognjeni stub hođaše pred Izrailjcima. Sve to po reči Gospodnjoj. Zemlja se otvori i proguta nepravednog Koreja, Datana i Avirona (IV. Mojs. 16). Zemlja se otvori i sakri Jelisavetu sa mladencem Jovanom od mača Irodova. Zemlja se zatrese kada Gospod izdahnu na Krstu, i grobovi se otvoriše. Na vazduhu se vaznese Gospod na nebo. Na vazduhu sveti apostoli biše preneti u Jerusalim sa raznih strana sveta. Na vazduhu prenese angel proroka Avakuma trenutno u Vavilon. I to sve po glasu Gospodnjem, po naredbi Gospodnjoj. O kad bi ljudi bili tako poslušni glasu Gospodnjem kao što su mu poslušne nerazumne stihije prirodne! No pod vodama razumeju se vaistinu i ljudi, poslušni glasu Gospodnjem: apostoli i svetitelji. Kao voda razliše se oni po svemu svetu s propoveđu Hrista Boga. Kao voda napojiše žedni svet sa izvora večnoga života. I obnovi se svet, i procveta. Kao na običnim vodama tako se i na njima javiše bezbrojna čudesa Božja – jer behu pokorni volji Božjoj, poslušni glasu Božjem, kao voda, isto kao voda.
O Gospode Isuse Hriste, pomozi nam biti poslušnim glasu Tvome. Pomozi nam zastideti se od mrtvih stihija, koje Tebe bolje slušaju nego mi. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
24. oktobra