NASLOVNA »

Loading Prolog

« Ceo Prolog

  • Ovaj Prolog je prošao.

1. avgust po julijanskom kalendaru

14. avgusta

|Ponavljajući Prolog (See all)
Yearly on the same date

1. Sedam Makaveja, Solomonija mater njihova i Eleazar sveštenik. Postradaše svi za čistotu vere Izrailjske od cara Antioha zvanog od jednih Epifanos (prosvetljeni), a od drugih Epimanis (bezumni). Zbog velikih greha u Jerusalimu, a naročito zbog otimanja oko vlasti arhijerejske, i zločina, učinjenih prilikom tog otimanja, popusti Bog veliku bedu na sveti grad. Antioh htede pošto po to da nametne Jevrejima idolopoklonstvo jelinsko na mesto vere u jednoga živoga Boga, i činjaše sve u tome pravcu. Pomagahu tu njegovu misao i neki verolomni arhijereji i druge starešine jerusalimske. Jednom dođe sam car u Jerusalim i naredi, da svi Jevreji jedu svinjsko meso, protivno zakonu Mojsijevu. Jer jedenje svinjskog mesa beše očigledan znak, da se neko odrekao vere Izrailjske. Starac Eleazar, sveštenik i jedan od sedamdeset prevodioca Starog Zaveta na grčki jezik, ne hte jesti svinjskog mesa. Za to bi mučen i u ognju spaljen. Vraćajući se u Antiohiju car uze sobom sedam sinova, zvanih Makaveji, i majku njihovu Solomoniju. Sedam braće Makaveja zvahu se: Avim, Antonin, Eleazar, Gurije, Evsevon, Alim i Markel. Na oči majke opaki car mučaše jednog po jednog sina, derući svakome kožu s lica i bacajući ih potom u oganj. Oni svi hrabro pretrpeše muke i smrt, no vere se svoje ne odrekoše. Najzad i majka, kada vide i svog poslednjeg trogodišnjeg sina u ognju, i sama skoči u oganj i izgori, predavši dušu Bogu. Svi česno postradaše za veru u jednog živoga Boga oko 180 god. pre Hrista.

2. Iznošenje Časnoga Krsta. Ovaj praznik ustanovljen bi dogovorno od Grka i Rusa, u vreme cara grčkog Manuila i knjaza ruskog Andreja za spomen istovremene pobede i to: Rusa nad Bugarima i Grka nad Saracenima. U obe te vojne nošeni su s vojskama krstovi, iz kojih su zasvetlile luče nebeske. Zato se ustanovi, da se 1 avgusta iznosi krst iz crkve Svete Sofije, najpre u sredinu crkve a po tom i na ulice, radi poklonjenja naroda i radi spomena čudotvorne pomoći krsta u bivšim ratovima. No ovo nije bio običan krst no pravi Časni Krst, koji se čuvao u hramu carskog dvora. 31. jula prenošen je Časni Krst iz carskog dvora u Sv. Sofiju, a odatle posle nošen po ulicama radi osveštanja zemlje i vazduha. Najzad 14. avgusta ponovo je vraćen u hram carske palate.

3. Sv. devet mučenika. Njihova su imena: Leontije, Atije, Aleksandar, Kindej, Minsitej, Kiriak, Mineon, Katun i Evklej. Prvi beše drvodelja, a ostali zemljoradnici. Zbog drznovenog ispovedanja vere Hristove i zbog razrušenja hrama Artemidina, biše ljuto istjazavani i obezglavljeni u vreme Dioklecijanovo u Pergiji Pamfilijskoj, i postaše naslednici carstva Hristova.


Časnom Krstu Hristovome
Svi se časno poklanjamo,
Silom Krsta Hristovoga
Od napasti izbavljamo.
Krst je jači od demona
I od svakog zemnog cara,
Krst spasava od bolesti
I napasti od varvara.
Knez Andreja silom krsta
Spase zemlje porobljene,
Silom krsta car Manuil
Slavno razbi Saracene.
Od vojsaka neznabožnih,
Od nasilnih osvajača,
Od svih zala – pokaza se
Sila krsta mnogo jača.

RASUĐIVANJE
Nemoćan se obično brani licemerstvom a moćan nasiljem. No da čovek ne može svoj život odbraniti pred Bogom ni licemerstvom ni nasiljem jasno nam pokazuje primer svetoga starca Eleazara i cara Antioha. Kada nasilni car izvede Eleazara na sud i prinuđavaše ga da jede svinjsko meso, ako želi život da sačuva, Eleazar to nepreklono odbi. Tada neki prijatelji Eleazarovi doturiše mu komad nekog drugog, ne svinjskog mesa, moleći ga da jede pred carem i narodom, te da tako sačuva i život i savest. I tu ponudu starac odbi govoreći prijateljima: „ne priliči meni starome licemeriti na sablazan mnogim mladim“. I pogibe starac telom ali spase dušu svoju. Nasilnog cara Antioha pak stiže kazna Božja još u ovom životu. Napade ga neka strašna bolest iznutra, i telo njegovo kiptaše crvima, i smrad od njega rasprostiraše se na daleko.U očajanju svome on se seti nevino prolivene krvi hiljada i hiljada ljudskih bića, koja po njegovoj naredbi biše nepoštedno ubijena, ustraši se od Boga, i poče ispovedati Boga jedinoga, koga pre gonjaše goneći njegove verne. Ali milost se nebeskana njemu ne projavi.

SOZERCANJE
Da sozercavam kaznu Božju nad Izrailjem (Sudij. 10), i to:
1. kako Izrailjci činiše što je zlo pred Gospodom poklanjajući se idolima sirskim i sidonskim i moavskim i drugim;
2. kako ih Gospod predade u ropstvo Filistejima koji ih gaziše i satiraše 18 godina;
3. kako je strašan Gospod prema odstupnicima od vere prave.

BESEDA
o proročkim viđenjima
Viđenje Isaije sina Amosova. (Isa. 1, 1)
Ko ima razuma može da pozna Boga jedinog i istinog. Ko je nerazuman, neka sluša razumnoga, i spašće se i jedan i drugi. Bog se da poznati jasno od stvorene prirode, još jasnije od nadahnutih Božjih ljudi, a najjasnije od Gospoda Hrista. Nadahnuti Božji ljudi pre Gospoda Hrista bili su proroci. Među prvima je bio Isaija sin Amosov. Duh Božji njemu je otvorio vid, i on je vidio ono što drugi ljudi nisu videli. Zato on svoju poruku narodu svome naziva viđenjem (ili utvarom). Kako su proroci videli tajne nebeske i tajne budućih događaja, to se ne da opisati; to se samo da doživeti kome se od Boga daruje. Istinita su viđenja svetih proroka, jer su se reči i nebeske prilike iz tih viđenja docnije stvarno potvrdile. Istinita su i za to, što su ona služila dobru ljudi, i vraćanju od zla na dobro. Istinita su još i zbog toga, što ih proroci neustrašivo objavljivahu bez obzira na patnje, koje ih od toga snađoše, čak i bez obzira na ljutu smrt, koju mnogi od njih pretrpeše.
Šta primi Isaija od zemlje i od ljudi, za svoja viđenja? Bogatstvo li, ili čast, ili visoko zvanje? Testerom ga Jevreji prestrugaše! To je bogatstvo, to čast, to slava proroka – postradati za istinu Božju. Poslušajmo, dakle, proroke Božje, jer oni su putovi koji vode gradu cara velikoga, oni su zraci velikog sunca pravde – Hrista, koji na dalekom krugu obasjava ljude svetlošću nebeskom, ukazujući im na Sunce.
O Gospode Hriste, koji si kroz proroke Sebe objavljivao i Sebi put pripremao za silazak u dolinu našu, pomozi nam. Pomozi nam da poznamo svetlost Tvoju i promisao Tvoju u svetim prorocima Tvojim. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pogledajte i Žitije Svetih za današnji dan.

Details

Date:
14. avgusta