Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere – Knjiga III

Patrijarh Pavle

 

TREĆA KNJIGA

ČIN SVETE LITURGIJE

Prvenstvo služaščih sveštenika na Svetoj Liturgiji.
Poredak oblačenja odeždi na bogosluženju.
Posle koliko dana se pečene prosfore mogu upotrebiti za Svetu Liturgiju i od čega se mese prosfore?
Treba li osvećivati naforu?
Ko vadi čestice na proskomidiji kada više sveštenika služe Svetu Liturgiju?
Kada više sveštenika služe Svetu Liturgiju, ko vrši proskomidiju a ko čita zaamvonu molitvu?
Kako se vrši proskomidija na arhijerejskoj Liturgiji?
Kako vaditi devet čestica na proskomidiji?
Treba li na proskomidiji vaditi čestice za Svete anđele?
Otvaraju li se carske dveri na početku Liturgije?
Kako služiti Liturgiju bez pojca?
Korišćenje magnetofona na Liturgiji umesto pojanja pojca.
O naglašavanju pojedinih reči kroz pojanje na bogosluženju.
Kako se peva tropar „Hristos Voskrese“ od Tomine nedelje do odanija Pashe?
Čita li se „Hristos Voskrese“ na početku Liturgije od Vaskrsa do Spasovdana?
Blažena iz Oktoiha ili Mineja za svaki dan.
Kako uzimati Blažene na Liturgiji?
Kada se Carske dveri otvaraju za Mali i Veliki vhod?
O pevanju „Jelici…“.
Neki sveštenici na Liturgiji posle „Svjati Bože“ okreću se severu uz reči: „Blagosloven grjadij….“, zatim jugu uz reči: „Blagosloven jesi…“. Da li je to pravilno?
Zašto se u hramovima Srpske crkve ne izostavljaju jektenije za oglašene pred „Iže heruvimi“?
O prozbama na maloj jekteniji pred „Iže heruvimi“.
Kako se čitaju molitve vernih u toku izgovaranja jektenija?
O pominjanju živih i upokojenih na Liturgiji.
Kada se uzima Amin na Velikom vhodu i na litiji Velike večernje?
Kad i kako treba razvijati i savijati antimins na Svetoj Liturgiji?
Ko čita molitve Kanona Evharistije kad služi više sveštenika?
Treba li sveštenik na Svetoj Liturgiji da rukom ukazuje na Svete Darove na reči „Primite i jadite“?
Značenje reči „Tvoje od Tvojih“.
Činjenje znaka krsta sa putirom i diskosom nad antiminsom uz reči: „Tvoje od Tvojih“.
Podizanje samo Agneca na „Svjataja svjatim“.
O klečanju na Liturgiji po konačnom osvećenju Darova.
Klanjanje pred Svetim Agnecom.
Od koga se dela Agneca spremaju čestice za pričešće bolnih?
Da li po osvećenju na Liturgiji sve čestice na diskosu postaju Telo Hristovo?
Otiranje dlana antiminsnom gubom. Vreme i uzroci nastanka ilitona i antiminsa.
Šta činiti sa Svetim putirom posle reči „So strahom Božjim“?
Izgovaraju li se reči „i ljuboviju“ u „So strahom Božjim“ na Svetoj Liturgiji?
Kako postupati kad pričasnika ima mnogo, a Svetog Pričešća malo?
Da li treba brisati kašičicu posle pričešća svakog vernika?
O spominjanju Svetih na otpustu.
Kada se na Pređeosvećenoj Liturgiji peva „Da ispravitsja molitva moja“?
„Iziđite“ ili „Pristupite“ na Pređeosvećenoj Liturgiji.
Dodiruje li sveštenik klečeći Agnec pri „Svjataja svjatim“ na Pređeosvećenoj Liturgiji?

 

DODATAK

 

 


 

ŠTAMPANO IZDANJE
Knjiga:
DA NAM BUDU JASNIJA NEKA PITANJA NAŠE VERE (KNJIGA III)
Izdato:
2008.
Izdanje:
Treće, ispravljeno
Mesto:
Beograd
Izdaje:
Izdavački fond SPC Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke
Urednik:
Arhiepiskop cetinjski i Mitropolit crnogorsko-primorski AMFILOHIJE
Urednik izdavačkog fonda:
Protojerej-stavrofor Vladimir Vukašinović
Za izdavača:
Zoran Vučić
Lektura:
Protođakon Radomir Rakić
Korektura:
Protođakon Radomir Rakić i Spomenka Gazikalović
Korice:
Zdravko Mirčeta
Pripr. za štampu:
Gradimir Stanić
Kompj. slog:
Gordana Nedeljković
Štampa:
Štamparija Srpske Patrijaršije, Beograd
Tiraž:
1000
INTERNET IZDANJE
Objavljeno:
7. septembar 2021.
Izdaje:
© Svetosavlje.org
Urednik:
Protojerej-stavrofor Ljubo Milošević
Digitalizacija:
Ivan Tašić
Korektura:
Bojana Milidragović
Dizajn stranice:
Ivan Tašić

 

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.