Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere – Knjiga III

Godišta „Glasnika“ službenog lista Srpske pravoslavne crkve
u kojima je objavljivana rubrika „Pitanja i odgovori“

 

 

GODINA 1968.

Januar: Poreklo nekoliko reči za hrišćanske pojmove.

 

GODINA 1970.

Maj: Služba Svetog Janićija Devičkog, jedina rukopisna knjiga manastira Deviča.

 

GODINA 1971.

Jun: Akrostih u kanonima Beogradskog Srbljaka.

 

GODINA 1972.

Mart: Kada se na jutrenji uzima a kad ne uzima „Dostojno…“.

Septembar: Kako se peva tropar „Hristos voskrese“ od Tomine nedelje do odanija Pashe; Venčanje uz post.

Oktobar: Zašto se na Bogorodičine praznike čita Evanđelje po Luki.

Decembar: Sveštenodejstvo episkopa u parohiji svoje eparhije bez znanja nadležnog paroha.

 

GODINA 1973.

April: Kako treba pevati IX pesmu kanona na Vaskrs; Ko su bratučedi.

Maj: Treba li osvećivati naforu.

Jun: Kako postupati kada pričasnika ima mnogo, a Svetog Pričešća malo.

Septembar: Kako se na jutrenji odanija velikih praznika peva tropar.

Oktobar: Klanjanje pred svetim ikonama.

Novembar: Kada se uzima „Amin“ na Velikom vhodu i na Litiji velike večernje.

Decembar: Koga glasa treba pevati „Veličit duša moja“.

 

GODINA 1974.

Januar: O načinu čitanja molitve „Hriste, svjete istinij“.

Februar: Čitanje Evanđelja pred Časnom trapezom.

Mart: Neki sveštenici na Liturgiji posle „Svjati Bože“, okreću se severu uz reči: „Blagosloven grjadij …“, zatim jugu uz reči: „Blagosloven jesi …“ Da li je to pravilno?

April: Kada se na Pređeosvećenoj Liturgiji peva „Da ispravitsja molitva moja“.

Maj: Treba li govoriti male jektenije posle svake pesme kanona na jutrenji Svetle sedmice.

Jun: Kada treba pred 50. psalam na jutrenji čitati „Gospodi, pomiluj“ i „Slava i ninje“.

Jul: Priklanjanje glave na bogosluženju.

Avgust: Treba li na proskomidiji vaditi čestice za Svete anđele.

Septembar: O pevanju „Jelici“.

Oktobar: Poredak oblačenja odeždi na bogosluženju.

Decembar: Kako se treba klanjati neposredno pre pričešćivanja.

 

GODINA 1975.

Januar: Krajnji rok uzimanja hrane pred Sveto Pričešće.

Februar: Značenje reči „Tvoja ot Tvojih“.

Maj: Opelo samoubice – smisao samoubistva zbog nasilnika.

Jun: Činjenje znaka krsta sa putirom i diskosom nad antiminsom uz reči „Tvoja ot Tvojih“.

Jul: Zašto je večera mrsna uoči posnog dana i posna uoči mrsnog dana.

Avgust: Dan praznovanja Svetoga Save.

Septembar: Dodiruje li sveštenik klečeći Agnec pri „Svjataja Svjatim“ na Pređeosvećenoj Liturgiji.

Oktobar: Posle koliko dana se pečene prosfore mogu upotrebiti za Svetu Liturgiju i od čega se mesi prosfora.

Novembar: Šta označavaju u crkvenoslovenskim štampanim Evanđelima slova-brojevi ispod začala.

Decembar: Blažena iz Oktoiha i Mineja za svaki dan.

 

GODINA 1976.

Januar: Kako treba postiti pred pričešće.

Februar: Kako vaditi devet čestica na proskomidiji.

Mart: Kako se slika Sveti Hristofor.

April: Od koga se dela Agneca vade čestice za pričešće bolnih.

Jun: Treba li sveštenik na Svetoj Liturgiji da rukom ukazuje na Svete Darove na „Primite i jadite“.

Jul: Uzima li se „Slava i ninje“ ispred „Tebje slava podobajet“ posle hvalitnih psalama na svakidašnjoj jutrenji.

Septembar: Gde stoji služašči đakon za vreme čitanja Evanđelja na jutrenji.

Oktobar: Treba li odrastao sin da u svome domaćinstvu slavi krsnu slavu.

Decembar: Da li se čita Trisveto na kraju Prvoga časa ako se odmah nastavlja služenje Trećega časa.

 

GODINA 1977.

Avgust: O čitanju molitava stoci.

Septembar: O čitanju molitve „Bože duhov…“

Oktobar: Ispovedanje sveštenika sveštenikom.

Novembar: Kako pravilno nastaviti služenje Prvoga časa u produžetku Čina jutrenje.

 

GODINA 1978.

Januar: Spremanje slavskog koljiva za Svetog Iliju i Aranđelovdan.

Februar: O čestom pričešćivanju vernih.

April: Koja se hrana upotrebljava uz post.

Maj: O načinu pevanja svjetilna VI glasa u Velikom postu.

Jun: Koji se duh javlja spiritistima.

Jul: O huli na Duha Svetoga.

Avgust: Još o ispovedanju sveštenika sveštenikom.

Septembar: Kad više sveštenika služi Svetu Liturgiju ko vrši proskomidiju, a ko čita zaamvonu molitvu.

Oktobar: Biblijske pesme i tropari kanona.

Novembar: Ispoveda li sveštenik svoju suprugu i rodbinu; Može li se pričestiti bolesnik po uzimanju leka.

 

GODINA 1979.

Januar: Rukopoloženje monaha bez saglasnosti duhovnika.

Februar: Šta činiti sa Svetim putirom posle reči „So strahom Božjim…“.

Mart: Prinošenje kadionice episkopu na blagoslov.

Maj: Uslovi za pričešćivanje vernika.

Jun: Da li rukopoloženje za episkopa potire sve pređašnje grehe rukopoloženog.

Jul: Može li se izvršiti parastos onome koji se odrekao hrišćanstva i nad kojim nije izvršeno opelo.

Avgust: Izgovaraju li se reči „i ljuboviju“ u „So strahom Božjim“ na Sv. Liturgiji.

Oktobar: Kako služiti Liturgiju bez pojca.

Novembar: Treba li bolesnik da sedi ili stoji dok mu se čita molitva.

Decembar: Otvaraju li se Carske dveri na početku Liturgije.

 

GODINA 1980.

Januar: Vršenje opela nad nekrštenim.

Februar: Po kome glasu treba pevati Veliko slavoslovlje.

April: Postoje li u crkvenom pojanju podobni i koji ih glasovi imaju.

Maj: Može li se obaviti sveštenodejstvo bez mantije i epitrahilja.

Jun: Kada treba skidati kamilavku u toku bogosluženja.

Jul: O kađenju crkve i krsti li se vernik u toku kađenja.

Avgust: Da li je ženidba rasofornog monaha bez kanonskih posledica.

Septembar: Osobito poštovanje dvanaest petaka u našem narodu.

Oktobar: Kada se Carske dveri otvaraju za Mali i Veliki vhod.

Novembar: Da li rukopoloženje za episkopa oslobađa monaških zaveta.

Decembar: Otiranje dlana antiminsnom gubom – Vreme i uzroci nastanka ilitona i antiminsa.

 

GODINA 1981.

Januar: Kako uzimati Blažene na Liturgiji.

Februar: Smisao Čina Velikog vodoosvećenja uoči Bogojavljenja i na Bogojavljenje; Kropi li se dom osvećenom vodom za krštenje.

Mart: Razlika melodije svjetilna pojedinih velikih praznika od svjetilna melodije drugog glasa – O posebnom pevanju Velikog slavoslovlja VI glasa.

April: Opelo protestanata.

Maj: Čita li se „Hristos Voskrese“ na početku Liturgije od Vaskrsa do Spasovdana.

Jul: Čitanje kondaka na izobraziteljni uz Časni post i van njega.

Avgust: Kad i kako treba savijati i razvijati antimins na Svetoj Liturgiji.

Septembar: Predstava figure sa krunom na glavi u crvenoj haljini na ikonama Silaska Svetoga Duha na apostole.

Oktobar: Koji se čin opela vrši nad jeromonahom, igumanom i mirskim đakonom.

 

GODINA 1982.

Januar: O pominjanju živih i upokojenih na Liturgiji.

Mart: Da li treba brisati kašičicu posle pričešća svakog vernika.

April: Zašto su potrebni kumovi za krštavanje odraslih lica.

Maj: Čitaju li se male jektenije na nedeljnoj i prazničnoj jutrenji posle tropara po Neporočnih ili Polijeleja.

Jun: Šta će biti sa dušama onih koji nisu upoznali hrišćanstvo i umru van krila Crkve.

Jul: Kako treba uzimati prokimen na velikoposnoj večernji pred prvom parimijom i posle nje.

Oktobar: O pominjanju Svetih na otpustu.

Novembar: Stav Srpske pravoslavne crkve o starom i novom kalendaru.

Decembar: Treba li žene da pokrivaju glavu u hramu za vreme bogosluženja – Žena u hrišćanstvu.

 

GODINA 1983.

Januar: Može li Sveti putir biti upotrebljen kao opšta čaša u Činu venčanja.

Februar: O klečanju na Liturgiji po konačnom osvećenju Darova.

Mart: Koji je smisao ikosa „Sam jedin jesi bezsmertnij“.

April: Kako se pravilno služi Čin izobraziteljne umesto Svete Liturgije.

Maj: Zašto se vrši parastos izginulim u borbama za slobodu – od Kosova do danas – kada su oni sveti.

Jun: Kako se vrši proskomidija na arhijerejskoj Liturgiji.

Jul: Čita li se molitva četrdeseti dan po rođenju deteta nepravoslavnim majkama.

Avgust: Krštenje deteta nekrštenih roditelja.

Septembar: Stav Srpske pravoslavne crkve prema kremiranju njenih vernika.

Oktobar: Stav Pravoslavne crkve prema slobodi volje i predestinacije (predodređenju).

Novembar: Može li žena za vreme menstrualnog perioda pričešćivati se i posećivati hram.

Decembar: Na osnovu čega se daje kanonski otpust svešteniku.

 

GODINA 1984.

Januar: Verni nazivaju sveštenika „ocem“ a ne on sam sebe.

Februar: Da li je sveštenik obavezan da vernima vrši sve obrede.

Mart: Ko su sinovi Božji.

April: Zašto se jedna sedmica pred Veliki post zove „trapava“, a jedna uz post „gluvna“.

Maj: Kako uzimati tropare na polunoćnici u poprazništvu Gospodnjih i Bogorodičnih praznika.

Jun: Šta su to kriptografi.

Jul: Gde se vrši Čin obručenja.

Septembar: Ko je bila žena Kainova – Božja volja kao jedino merilo dobra i zla.

Oktobar: Post u Pravoslavnoj crkvi.

Decembar: Redosled prozbi u jektenijama za episkopa, vladara i narod.

 

GODINA1985.

Januar: Može li vernik jesti mrsnu hranu u dan kada se pričešćuje.

Februar: Može li se sveštenik po drugi put ženiti.

Mart: Prvenstvo služaščih sveštenika na Svetoj Liturgiji.

April: Ko čita molitve Kanona Evharistije kad služe više sveštenika.

Maj: Gde se nalaze raj i pakao.

Jun: Može li sveštenik, koji je prešao u drugu veru pa se pokajao, biti ponovo sveštenik.

Jul: Kako se peva „Jelici“ na krštenju.

Avgust: O pravilnoj upotrebi reči „Vjenčajetsja …“ na venčanju.

Septembar: Da li je koji dan posvećen Svetoj Bogorodici.

Oktobar: Promena imena prilikom krštenja odrasle osobe.

Novembar: Šta znače reči „istjeje Tebe pričaščatisja“ iz devete pesme kanona na Vaskrs i koji je to „nevečernji dan“.

Decembar: Kada se čitaju molitve ženi četrdeseti dan po rođenju deteta.

 

GODINA 1986.

Februar: Može li sveštenik da se pričesti kad ne služi Svetu Liturgiju.

Mart: Koja su bitna obeležja pravoslavnoga hrama.

April: Od kakvog se materijala prave crkvene odežde.

Maj: Podizanje samo Agneca na „Svjataja Svjatim“.

Jun: Krštenje lica koje je hirurškom intervencijom promenilo pol.

Avgust: Mogu li muž i žena da kumuju deci istih roditelja.

Septembar: Korišćenje magnetofona na Liturgiji umesto pojanja pojca.

Oktobar: Kakva venčila koristiti za venčanje.

Novembar: Ko može biti kum na venčanju i krštenju.

 

GODINA 1987.

Januar: Ko može da bude monah, odnosno jeromonah.

April: Ko može da bude sveštenik; Upotreba venaca na sahrani.

Maj: Klanjanje pred Svetim Agnecom.

Jul, Avgust i Novembar: Pitanja i odgovori čteca pred proizvodstvo; Poredak služenja čteca na arhijerejskoj Liturgiji.

 

GODINA1989.

Februar: Šta znače reči na kraju jutrenje u službama Svetima „I dajetsja jelej bratiji ot kandila“.

Avgust: O skidanju venaca mladencima.

Oktobar: Kako čitati Evanđelje u crkvi na srpskom jeziku.

Mart: Šta je akrivija, a šta ikonomija.

April: Kada ne treba postiti sredom i petkom od Vaskrsa do Spasovdana.

Jun: Nepromenjivost kanona i život savremenog čoveka u Crkvi.

Avgust: Ko je pisac službe Svetog Jovana Vladimira koju je štampao Jovan Papa 1690. godine.

 

GODINA 1991.

Jul: O prozbama na maloj jekteniji pred „Iže Heruvimi“ .

Avgust: Kako se čitaju molitve vernih u toku izgovaranja jektenija.

 

GODINA 1993.

Maj: Kakav smisao imaju reči „Poveli – povelite“ pri rukopoloženju.

Septembar: Zašto se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne izostavljaju jektenije za oglašene pred Heruvimskom pesmom.

 

GODINA 1995.

Maj: Da li je sveštenik degradiran odlaskom u penziju ili prelaskom u činovnike.

 

GODINA 1996.

April: Pravilno čitanje vozglasa u molitvama.

Jul: Da li po osvećenju na Liturgiji sve čestice na diskosu postaju Telo Hristovo.

Avgust: O naglašavanju pojedinih reči kroz pojanje na bogosluženju.

 

GODINA 1997.

Jul: Šišanje kose i brijanje brade kod sveštenih lica.

Oktobar: Besmrtnost duše i smisao vere u zagrobni život.

Novembar: Slikanje lika Hristovog i Svetih.

 

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *