NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Osnovi pravoslavlja » Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere – Knjiga II

Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere – Knjiga II

Čitaju li se male jektenije na nedeljnoj i prazničnoj jutrenji posle tropara po Neporočnih ili Polijeleja?

 

PITANJE: Neki sveštenici čitaju malu jekteniju na nedeljnoj i prazničnoj jutrenji, posle tropara po Neporočnih, ili Polijeleja, a drugi samo vozglas „Jako blagoslovisja imja Tvoje…“, pravdajući svoj postupak time što je u Služebniku, na tom mestu, naveden samo vozglas, bez male jektenije.

Šta je pravilnije?

 

ODGOVOR: Pravilnije je pročitati malu jekteniju i završiti je vozglasom „Jako blagoslovisja imja Tvoje…“, iako crkvenoslovenski Služebnik, posle tropara na „Bog Gospod“, i posle prvog sjedalna, navodi da se nedeljom i praznikom govori i mala jektenija, a posle drugog sjedalna, i tropara po Neporočnih, malu jekteniju niti navodi, niti pominje, nego samo vozglas: „Jako blagoslovisja imja Tvoje…“ Ovako neodređeno stoji i u nekim starijim izdanjima Služebnika, npr. u moskovskom Služebniku iz 1756. g.: „Po Neporočnah i Blagosloven jesi Gospodi, vozglašajet: Jako blagoslovisja imja Tvoje…“. Pedeset godina starije moskovsko izdanje 1701. g. kazuje potpuno isto.[1] Kao u ovim Služebnicima, stoji i u savremenom grčkom Velikom Evhologionu: „Posle neporočnih i evlogitaria uzglašava: Jako blagoslovisja imja Tvoje…“.[2]

U nekim našim rukopisnim Služabnicima i Tipicima ovako neodređeno stoji i posle tropara na „Bog Gospod“ i po prvom sjedalnu, tj. ne pominje se jektenija nego samo vozglasi: „Po savršeniji psalmom: Mirom G(ospod)u pom(o)lim se, vozglaš(ajet): Jako podobajet. Po stiholog(iji) vazglaš(ajet): Jako tvoja deržava. Po vtoroj stiholog(iji) vazglas: Jako bl(a)gij i čl(o)vekoljubac. Po tretej stiholog(iji), ili pol(iel)eu vazglaš(ajet): Jako s(ve)tise i proslavise…“.[3] I u Služebniku Božidara Vukovića iz 1519. g. pominju se, na sva tri mesta, samo određeni vozglasi bez pomena malih jektenija.

U pergamentnom Tipiku man. Dečana iz 1336-134. g. navedeno mesto izloženo je još neodređenije – ne pominje se ni vozglas: „I po neporočnih trop(ar) vaskrs(a)n gl. 5: Ang(e)lj zbor udivi se i pročeje. Taže jepak(oi) i čten(ija).Taž(e) stef(ena) glasu“.[4]

Kad ne bi postojali rukopisni i štampani Služebnici, Tipici, i druge crkvene knjige, u kojima se direktno kazuje da treba i po troparima po Neporočnih, ili Polijeleju, uzimati malu jekteniju, prema podacima ovih navedenih bili bismo u nedoumici kako postupiti. Ovako smo u mogućnosti da zauzmemo određeni stav.

U crkvenoslovenskom „Posljedovaniju utrenji, večernji i polunoščnici“, štampanom u Kijevu 1889. g., daje se ovakvo uputstvo: „Po Neporočnih i po Blagosloven jesi G(ospo)di, malaja jektenija i vozglas: Jako blagoslovisja“. Isto tako se navodi mala jektenija i posle Polijeleja, odn. Veličanija i psalma izbranog.[5] Slično ovom, nalazi se uputstvo u crkvenoslovenskom štampanom Tipiku: „V tože vremja pojut veličanije so izbranimi stihi ot psalmov Davidovih. Po sem običnom pjeniji jektenija ot diakona malaja glagoljetsja…“.[6] U crkvenoslovenskom Služebniku, izdanom 1691. g., pominje se mala jektenija i po Polijeleju i po troparima po Neporočnih: „Angelskih sobor: Po konci že jektenija malaja…Ašče slučitja v nedelju polijelej, jektenija malaja. Ierej že vozglašajet: Jako svjatisja…“. Potpuno istim rečima kazuje se o ovom u još starijem Služebniku Petra Mogile iz 1639. g. Isto tako, u nekim našim rukopisnim Služebnicama: „Angelski sabor i pročaja. Ierei ž(e) diakonstva mala. Vozglaš(e)nije. Ipakoi i čatenije“.[7] Isto se kazuje i u rukopisnom Tipiku ove biblioteke br. 20, iz XVI v. (diakonstva malaja), i u Tipiku br. 67 iz 1574. godine.

I u grčkim rukopisnim Evhologijama od XVI-XVII v. kazuje se isto tako: Posle Neporočnih, ili Polijeleja, paki i paki… Jako blagoslovisja i proslavisja…[8] Savremeni grčki Liturgikoni i Ieratikoni takođe kazuju da se mala jektenija uzima „posle Neporočnih i tropara po Neporočnih (anastasima evlogitaria) jepej malu jekteniju kao gore, i uzglašava: Jako blagoslovisja imja tvoje…[9] Isto tako se veli u Ieratikonu zvaničnih izdanja Grčke crkve,[10] kao i u Tipiku Carigradske crkve G. Violakisa: „Pevaju se evlogitaria; onda biva od jereja jektenija (etisis) i vozglas: Jako blagoslovisja…“.[11]

Bugarski Služebnik, izdanja Svetog Sinoda, veli: „Angelskij sobor… (Ako je praznik, umesto Angelskij sobor… Polijelej). Sveštenik: Paki i paki… Vozglas: Jako blagoslovisja imja Tvoje…“.[12]

Obratimo li se poznatim liturgičkim piscima, videćemo da i oni, gotovo svi, određeno kazuju da se tada uzima mala jektenija: „Posle Polijeleja“ – veli Nikoljski – „ili ako posle Polijeleja ima Veličanije, to posle Veličanija, a u nedelje posle tropara: Blagosloven jesi Gospodi, biva mala jektenija i vozglas odgovarajući pevanju Polijeleja: Jako blagoslovisja imja Tvoje…“.[13] Sergije Bulgakov, pominjući Polijelej, Veličanije i Angelskij sobor veli: „Jektenija mala, Paki i paki… Vozglas: Jako blagoslovisja…“.[14] Pominjući jekteniju na ovom mestu, V. Iljin veli: „Iza nje sledi sasvim naročiti vozglas: Jako blagoslovisja imja Tvoje…“.[15]

Od Grka, malu jekteniju s vozglasom „Jako blagoslovisja imja Tvoje…“, na tom mestu pominje prof. P. Trembelas,[16] Fundulis,[17] arhimandrit Dositej Prusiotis: „Iza polijeleja pevamo stihove odgovarajuće prazniku, iz Zbornika, na gl. šesti irmološki, „Slava“ Trojičan sporo, I ninje Bogorodičan slično. Mala jektenija (sinapti mikra) i vozglas: Jako blagoslovisja imja Tvoje…“.[18]

Od naših liturgičara navešćemo prof. dr Lazara Mirkovića: „Iza vaskrsnih tropara dolazi mala jektenija sa vozglasom: Jako blagoslovisja imja Tvoje“.[19] Isto tako kazuje ep. Melentije, ep. Irinej bački, kao i Nikolajević u svom Velikom Tipiku.[20]

Prof. M. Skabalanovič, pored navođenja male jektenije na ovom mestu, iznosi hvale i radosti, kakve predstavljaju sobom Neporočni s njihovim troparima, a osobito Polijelej, pa se javlja potreba u prozbenoj molitvi, koja osvežava pažnju, zauzetu tako dugo pohvalnim pesmama. Mala jektenija po Polijeleju, ili Neporočnim, i odgovara tome cilju. Vozglas ove jektenije: „Jako blagoslovisja imja Tvoje…“.

Smatram da su navedeni razlozi opravdali tvrdnju stavljenu na početku odgovara, te da nam je jasno da malu jekteniju, posle tropara Neporočnih, ili Veličanija i izbranog psalma, treba uzimati, a ne samo vozglas bez jektenije.

 

Glasnik, maj 1982.

 

NAPOMENE:


[1] L. 32b.

[2] Izd. Astir, Atina 1970, 32.

[3] Služabnik Muzeja SPC u Beogradu, br. 224, XVII v., l. 86a.

[4] Sada u Publičnoj biblioteci u Lenjingradu, fotosnimci prof. Mirkovića, Biblioteka SPC u Beogradu, br. 2335, l. 2b.

[5] L. 48b; Moskva 1877, l. 7a.

[6] Moskva 1877, l. 7a.

[7] Tipik Muzeja SPC br. 1430, iz 1731. g., l. 10a.

[8] Nar. bibliot. u Atini br. 662, XII-XIV v.; br. 672, XVIII v., u P. Trembelas, Mikron evhologiion, Atina 1955, 220.

[9] Liturgikon, Jerusalim 1957, str. 33.

[10] Apost. Diakonia, Atina 1971, str. 43, i 1977, str. 55.

[11] Izd. Saliveru, 1913, str. 10.

[12] Sofija 1928, str. 50.

[13] Posobije… S. Peterburg 1900, 294.

[14] Nastoljnaja knjiga, Harkov 1900, 776.

[15] Vsenoščnoje bdenije, Pariz, bez god. izdanja, IMKA pres, str. 101.

[16] N. d. 220.

[17] Monahikos orthros, Solun 1972, 55-56.

[18] Taksis tis oloniktiu agripnias, Atina 1966, 14.

[19] Liturgika, Beograd 1966, II, 1, 141.

[20] Pravilnik, Beograd 1904, I, 61; Nedelja Sv. Pedesetnice, Ujvidek 1942, 173; Veliki Tipik, Beograd 1971, 20.

 

Ključne reči:

2 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *