NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Osnovi pravoslavlja » Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere – Knjiga I

Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere – Knjiga I

Skraćenice

 

ap. – apostol

Apolog. – Apologija

Apost. – Apostol

Apost. kan. – Apostolski kanon

Arh. čin. – Arhijerejski činovnik

arh. činov. – Arhijerejski činovnik

arhiep. – arhiepiskop

arhim. – arhimandrit

Atin. sint. – Atinska sintagma

bes. – beseda

bibl. – biblioteka

blaž. – blaženi

Bož. – Božjom, božanskom

Božestv. Liturgiji – Božestvena Liturgija

Broj. – Knjiga brojeva

v. vhod – veliki vhod

Vas. sab. – Vaseljenski sabor

Vas. Vel. – Vasilije Veliki

vaselj. – vaseljenski

Vel. – veliki

VEPS – Vivliothiki Ellinon pateron ke singrafeon

G. voz. – Gospodi vozvah

Gal. – Poslanica Galatima

gl. – glava, glas

god. – godina

grč. – grčki

D. ap. – Dela apostolska

Dan. – Knjiga proroka Danila

Dnevn. – Knjiga dnevnika

Ef. – Poslanica Efescima

ep. – episkop

Evanđ. – Evanđelje

zač. – začalo

ig. – iguman

Is. Nav. – Knjiga Isusa Navina

Isa. – Knjiga proroka Isaije

Isp. – ispovednik

Jak. – Saborna poslanica Sv. apostola Jakova

Jer. – Knjiga proroka Jeremije

Jevr. – Poslanica Jevrejima

Jezek. – Knjiga proroka Jezekilja

Jov. – Sveto Evanđelje od Jovana

Jov. Zlat. – Jovan Zlatoust

jutr. – jutrenje

kan. – kanon

Kološ. – Poslanica Kološanima

Kor. – Poslanica Korinćanima

krstob. – krstoobrazno

Knj. – knjiga

l. – list

Lit. – Liturgija

Lk. – Sveto Evanđelje od Luke

m. vhod – mali vhod

mala več. – mala večernja

Malah. – Knjiga Malahija

man. – manastir

Min. – Minej

mitrop. – mitropolit

Mojs. – Knjiga Mojsijeva

Mosk. publ. bibl. – Moskovska publična biblioteka

moskov. – moskovski

Mr. – Sveto Evanđelje od Marka

Mt. – Sveto Evanđelje od Mateja

n. d. – navedeno delo

narod. – narodni

odg. – odgovor

osv. – osvećenu

Osmgl. – Osmoglasnik

Okt. – Oktoih, oktobar

Otkr. – Otkrivenje Sv. Jovana

Pon. Zak. – Ponovljenih zakona

Pantelejm. – Pantelejmon

patr. – patrijarh, patrijaršijski

Patrijarš. – Patrijaršija

Pergam. – Pergamski

pergam. – pergamentski

poč. – početak

pogl. – poglavlje

pol. – polovina

poned. – ponedeljak

Post. – Knjiga Postanja

Prakt. svešt. – Praktični sveštenik

prav. – pravilo

prav. – pravoslavne(ni)

Prazn. minej – Praznični minej

Prem. Sol. – Premudrosti Solomonove

prep. – prepodobni-a

prim. – primedba

Proksap. – Proksapostol

ps. – psalam

rec. – recenzija

Rimlj. – Poslanica Rimljanima

rukop. – rukopis

ruskoslov. – ruskoslovenski

rus. – ruski

Ruta – Knjiga o Ruti

sab. – sabor

Sam. – Knjiga Samuilova

sin. – sinodalni, sinodski

Sinaj. – sinajska

Služab. – Služabnik

Služebn. – Služebnik

Sol. – Poslanica Solunjanima

SPC – Srpska Pravoslavna crkva

srp. – srpski, srpstvo

sub. – subota

Sud. – Knjiga o sudijama

Sv. – Sveti

svešt. – sveštenik, sveštenstvo

Tim. – Poslanica Timoteju

Tovit. – Knjiga o Tovitu

tripesn. – tripesnac

trop. – tropar

tum. – tumačenje

upor. – uporedi

Filim. – Poslanica Filimonu

Fil. – Poslanica Filipljanima

hart. – hartija

hvalit. – hvalitne

Car. – Knjiga o carevima

Četvorojevanđ. – Četvorojevanđelje

č. – časni

1. Pet. – 1. saborna ap. Petra

 

 

 

Ključne reči:

5 komentar(a)

 1. Ali ovde u tekstu sveti Oci kratko i jasno kažu da van Crkve nema spasenja i u tome se slažu. Dok noviji „bogoslovi“ nešto filozofiraju i više zbunjuju nego što izlažu istinu. Ja ne čitam dela ljudi koji Crkva nije kanonizovala i ispred čijeg imena ne stoji „sveti“.

 2. Gde mogu da kupim prvo izdanje ove knjige iz 1998.?! To orginalno izdanje nastalo je u vremenu života i rada Patrijarha Pavla, koji sigurno ne bi blagoslovio nešto što nije svetootačko učenje. Ostala izdanja su kako i sami kažu „izmenjena i dopunjena“.

  • Bibliotekar

   Draga sestro, patrijarh Pavle nije sastavljao ove knjige, nego je blagoslovio da članke koje je godinama objavljivao neko drugi rasporedi i složi u 3 knjige. Izmenjena i dopunjena izdanja su obično preštampana originalna izdanja sa minimalnim tehničkim izmenama. Sigurno se niko ne bi usudio da u novom izdanju menja patrijarhove originalne tekstove.

   • Pa eto, mi običan narod skoro ništa o svojoj veri ne znamo. Kad tražimo da saznamo istinu – primamo učenje od raščinjenih, od raskolnika, zajedno sa njihovim otrovom protiv vrha SPC i taj njihov otrov je ušao u sve nas, čak i nas koji nismo otišli za njima, koji smo ostali u Crkvi. Avaj, dokle je to došlo da mi nemamo više poverenja u svoju Crkvu, u jerahiju SPC. Bog neka nas spasi i od nas samih, a i od njih.

 3. Ja imam tu knjigu iz 1998. Ne razlikuje se mnogo od ovog izdanja iz 2007. ako mi verujete na reč. Šta ćemo jadni, ne znamo kome da verujemo. U sve sumnjamo, naslušali smo se svega, načitali po internetu od ogovarača, osuđivača, koji brane tobože srkvu, a podrivaju veru u nju i izvlače slabe iz nje, a sebe ne mogu da odbrane od gordosti, od revnosti ne po rezumu itd. Izopštili ih iz crkve, a oni brane tobože crkvu. Kakvu crkvu oni brane, Apostolsku-jedinu pravu čiji članovi nisu, ili Artemijevu?!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *