NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » DA LI STE OVCA

DA LI STE OVCA

<p claIz pisma starca Mojsija Optinskog
<span claduhovnoj kćerci

DA LI STE OVCA
 
Na zahtjev Vaš da od mene saznate „da li ste Vi ovca i jeste li mojeg stada“, ovim pismom Vam čistog srca odgovaram: ako hoćete da znate – da li ste ovca, u tom slučaju treba da zamislite stvarnu ovcu, u njenom realnom obliku i osobinama, i sa njom da sebe uporedite.
Prava ovca nema rogove, nema glasa protiv onoga koji je pase, ne bode se, ne obada se i ne ujeda. Ne ozlobljuje se na čobanina, pa čak i kad je kažnjava, ne svađa se i nikako nikoga ne zloslovi. Pastira, pak, u svakom slučaju sluša, pred njim spokojno i sa blagom nadom ide, i iz njegovih krajeva ne odlazi; tuđeg glasa ne sluša i kod tuđih ne ide. Glas pastira, pak, tako sluša, i tako slijedi za njim, da nikakvih predrasuda i predubjeđenja nema i, makar je poveo i na mjesto bez trave, makar je i u močvarne predjele vodio, ona neće roptati, neće zlosloviti i neće se žaliti na njega. Eto, to su osobine prave ovce, koliko sam ja mogao da je predstavim i zamislim.
Pogledajte, sada, na sebe: da li ste Vi ovca? Ako Vi zaista sebe smatrate ovcom, nezlobnom i bezglasnom, na meni ostaje samo još da Vam kažem čijeg ste stada, jer ovca bez stada i pastira – vuku je hrana. Ja, pak, to ne mogu sasvim tačno da odredim. Sama ovca zna čijem ona stadu pripada i ko joj je pastir. Zna se da ovca mimo svog tora u tuđi ne ide, iz čega slijedi da ona sama zna kojem stadu pripada, koji joj je pastir i koji tor: „poznade vo onoga ko ga upreže i magarac jasle gospodina svoga. Izrael pak mene ne poznade. Slušaj nebo i reci zemlji“.
Što se mene tiče, budite spokojni: ja na Vas gnijeva nemam ni za šta; nego sa iskrenim raspoloženjem, ljubavlju i dobronamjernošću ostajem zauvijek na raspolaganju duši Vašoj.

mnogogrešni M.
   

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *