Da li smo mi nastali od vanzemanjaca?

Pitanje:
Želeo bih da mi kažete Vaše mišljenje o raelijancima, inače sekti u koju pomalo verujem. Raelijanski pokret nastao je u Francuskoj početkom 70-tih godina i danas broji oko 120 000 članova u svetu. Sve je počelo 13.12.1973, kako tvrdi njen osnivač Klod Vorilon Rael, inače pevač i sportski novinar. Negde u planinama u oblasti Klermon-Fenala sreo je vanzemaljca i leteći tanjir, poznat u svetu NLO, koji mu je odao tajnu nastanka ljudske vrste. On tvrdi da Bog nije stvorio ljude, jer su njih stvorili vanzemaljci pre 25 hiljada godina kloniranjem u svojim laboratorijama i ovim letećim objektima preneli ih na zemlju. Ljudska vrsta nastala je kloniranjem od strane vanzemaljaca, što znači da čovek potiče od njih, a ne od Boga. Real tvrdi da potvrda postoji i u Bibliji, ali je zbog pogrešnog prevoda Elohim, što znači oni koji su došli sa neba, prevedena kao Bog. Raelijanci veruju da duša umire sa telom i da ključ večnog života nije u duhovnosti, već u večnoj telesnosti koju je moguće postići jedino kloniranjem sebe samih. Real tvrdi da je on Isusov polubrat i poslednji prorok. Objasnite mi neke nedoumice oko stvaranja sveta od Boga ili vanzemaljaca. Postoji ne mali broj slučajeva dolaska vanzemaljaca i viđanja NLO, jer ukoliko ta bića poseduju daleko razvijeniju tehnologiju od naše, onda zašto ne bi postojala mogućnost da su nas oni kloniranjem stvorili? Hvala.
Edi
Edi


Odgovor:
Dragi Edi, Mi ovako možemo u beskraj sa pitanjima, a ko je koga stvorio, pa i ove njihove vanzemaljce? Pre svega, ovde nije jasno šta se podrazumeva pod vanzemaljcima: ili su to bića sa drugih planeta, ili su to živa bića (ili Biće) koja žive van ovog vremena i prostora? Jedna od najvećih tragedija roda ljudskog jeste ta da ljudi ne razumeju reč Božiju, koja je otkrivena u Bibliji i preneta iskustvom istorijske Crkve. Meni kao čoveku, smrtnom, bolesnom i jadnom, šta može jedan vamzemaljac da pomogne? Može li da mi iz prašine i pepela obnovi telo i ponovo ga besmrtno sjedini sa dušom; može li da mi da nadu da živim ovim životom koji je pun zla, bezakonja i nepravde, bolesti i mizerije; može li da mi ispuni dan mirom i da osetim da je on imao svoj smisao? Dakle, šta se nalazi na dnevnom redu, na radnom stolu jednog vanzemaljca za ovozemaljski i večni život jednog čoveka? I još nešto: cifra od 25 hiljada godina nije mala, i naspram nje rođenje ovaploćenog Logosa desilo se juče, nedavno, čak možemo pokolenjima naših predaka da dođemo do ljudi tog vremena; a dve hiljade godina je dovoljno da ovi ljudi izgube veru i počnu da fantaziraju ni manje ni više čak do 25 hiljada ili milionima godina, koje nauka sve češće pominje. Gde je potrebnija veća i jača vera, u Hrista ili u vanzemaljce, koji su se pojavili pre 23 hiljada godina? Osvrnuću se na suštinu Vašeg pitanja, mada ovo učenje uopšte ne zaslužuje ovoliku pažnju. Kažu da oni ne veruju u «duhovnost», nego «večnu telesnost», i da kloniranjem čoveka oni mogu da je podare čoveku? Danas svako može da kaže sve šta misli, pa čak i da fantazira. Pre svega, ovo ni malo nije originalno učenje koje sadrži neki svoj smisao, nego je krađa glavnih crta hrišćanske teologije, što svedoči i sam osnivač ove sekte trvdeći da je on Isusov polubrat. Šta je to duhovnost? Ispada da hrišćani veruju u duhovnost, a ovi raelijanci veruju u večnu telesnost. Ovo pokazuje koliko mi ništa ne znamo o učenju vere koju ispovedamo. Džaba nama duhovnost ako Hristos nije ustao i pobedio smrt, tj. truljenje ovog tela koje je razdvojeno od duše. Apostol Pavle reče: «Ako Hristos nije ustao, uzalud vera naša» (1 Kor. 15, 17) . Mi uvek moramo da imamo na umu da je duša i spasenog samo polučovek, krnji i nekompletan, da je njeno stanje privremeno jer ona tako nije zamišljena da bitiše. I duše svetih Božijih ugodnika isto očekuju vaskrsenje svojih tela i «novo nebo i novu zemlju». Eshatologiju mi svi pomalo zaboravljamo i nekako se zadovoljavamo samo spasenjem duše, tj. da ona ne gori u «veštastvenom ognju», koji je od materije i koji je uništava ili menja njene forme (pogrešno shvatanje) ; čak i ako duša živi u Bogu i ne vrati se u telo ona je gubitnik, i Zlatousti ne bi mogao da kaže: «Ade, gde ti je pobeda? ». Vaskrsenje je epicentar svega, svake teologije i podviga, dakle spasenje i duše i tela, tj. obnovljenje palog Adama kojeg još uvek nosimo u nama. Mi itekako verujemo u «večnu telesnost», ili, šire rečeno, u spasenje čoveka i sveta, jer nas čeka «novo nebo i nova zemlja».
Kada govorimo o tehnologiji svakog razvijenog stepena, mi i dalje govorimo o materiji, jer je «tehnologija», i veliki je apsurd da nju opisujemo večnošću, jer tehnika je samo usavršeni način i iskustvo rešavanja prepreka i problema u vremenu i prostoru, tj. tvari, koju je Neko stvorio i uredio njene prirodne zakone, koji su uzrok razvijanju svake tehnologije. Naučno je dokazano da se kloniranje može vršiti samo na postojećem «materijalu», dok njega samog i najsavršenija nauka nije sposobna da stvori. Ovde se otvara niz pitanja, pre svega, odakle potiče taj materijal na kojem se vrši selekcija elemenata (kloniranje) i, ako su nam ga vanzemaljci ustupili, i dalje ostaje ovo pitanje otvoreno, dakle, odakle njima taj materijal, a da ne pitamo odakle su oni došli i ko je uzrok njihovom postojanju? Nije jasno na šta se misli kada kažemo kloniranje: da li je to kloniranje vanzemaljaca ili pak oni sami kloniraju čoveka? Pastirske učtivosti radi rešio sam da odgovorim na ovo pitanje, dok samo učenje ne zaslužuje ozbiljniju pažnju, jer se ni učenjem ne može nazvati zbog upadljivih nelogičnosti i protivurečnosti. Ovo učenje uopšte nije razjasnilo razliku između večnosti i materije, i kako to da špekulacijom materije čovek može da zadobije večnu telesnost? Mi ne možemo da kontrolišemo ničija maštanja! Čuvajte se ovih ljudi jer očigledno je da hoće pare, a što je još mnogo opasnije, oni hoće vašu dušu. Kada ste se ovako lepo obrazovali o ovoj sekti, onda vas molim lepo da počnete da nalazite znanje i o hrišćanstvu, jer nikada nije kasno. Hrišćanstvo je isto visoka nauka koja mora da se savlada. I molim vas – što dalje od ovih varalica! Sa blagoslovom i poštovanjem, O. Ljubo

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *