ČUVAJTE DUŠU!

ČUVAJTE DUŠU!
Razgovori sa Starcem Pajsijem Svetogorcem o spasenju u savremenom svetu
 

 
Sveti Starac Pajsije Svetogorac
 

 
 
UMESTO UVODA – KLITOS JOANIDIS
 
Razgovori o duhovnicima
STARAC PAJSIJE
 
Mitropolit Crnogorsko-Primorski, Gospodin Amfilohije Radović
Georgije Papazahos, Profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Atini
Panajotis Sotirhos, novinar i pisac
Monah Nikodim Bilalis (Svetogorac), bogoslov – pravnik – duhovni pisac
Arhimandrit Nikolaj X. Nikolau, pisac duhovnih knjiga
Nikolaj Zaharijadis PODVIŽNIK STARAC PAJSIJE
Pouke za spasenje duše blaženopočivšeg starca Pajsija
 
 
DUHOVNI ŽIVOT
 
Prvo poglavlje
DUHOVNI ŽIVOT U PORODICI
 
Što čovek više ropće, to se više upropaštava
Prepustimo Bogu da upravlja našim životom
Sastradavanje sa bližnjim pomaže porodici
Podvizavanje u vrlini unutar porodice
Molitva u porodici
Duhovni život supružnika
Deca i duhovni život
Odnosi sa rođacima i prijateljima
Đavolove spletke na slavi krsnog imena
 
Drugo poglavlje
POSAO I DUHOVNI ŽIVOT
 
Rad je blagoslov
Izbor zanimanja
Ljubav prema poslu
Svako mora da učini duhovno korisnom nadarenost koju poseduje
Teskoba i posao
Osveštavanje posla
Zanimanje ne čini čoveka
 
Treće poglavlje
UZDRŽAVANJE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU
 
Kroz podvig čovek gubi vezu sa tvarnošću
Deca i post
Usrdni post
Zadovoljstvo zbog laganog stomaka
 
 
DUH BOŽJI I DUH OVOGA SVETA
 
Prvo poglavlje
SVETSKO OBRAZOVANJE I ZNANJE
 
Oštrouman čovek je očišćen čovek
Znanje bez božanskog prosvetljenja je propast
Nauka treba da se razvija duhovnim životom
Duh Sveti ne silazi mehanički
Osveštajmo znanje
„Znanje nadima“ (1. Kor. 8,1)
Radimo ispravno na svojoj pameti
 
Drugo poglavlje
RACIONALIZAM NAŠEG VREMENA
 
Razum [logika] u duhovnom životu
Svetska logika muči čoveka
Logika ovoga sveta kvari duhovna čula
„Ne sudite po izgledu“ (Jn. 7, 24)
 
Treće poglavlje
NOVA POKOLJENJA
 
Nestade duha žrtvovanja
Nerazumna ljubav čini decu nesposobnom
Poredak mračnih sila
„Ne dirajte decu!“
Mladi treba da prođu ispit čistote
Istinita ljubav rađa kod mladih saznanje
 
Četvrto poglavlje
BESTIDNOST I NEDOSTATAK POŠTOVANJA
 
Drskost proteruje pobožnost
Poštovanje starijih
Počinju da sude i Bogu
Bestidnost izgoni blagodat Božiju
„Poštuj oca i mater svoju“
Jaz među generacijama
 
Peto poglavlje
UNUTRAŠNJI BESPOREDAK I SPOLJAŠNJI RAZVOJ
 
Jadnici ovoga sveta oblače se onako kakvi su u duši
Danas ne može da se razlikuje muškarac od žene
Ljudi su žedni jednostavnosti
„Žena da ne nosi muško odelo, niti čovek da se oblači u ženske haljine“
Ulepšavanje (doterivanje): prljanje ikone Božije
 
 
DANAŠNJA CIVILIZACIJA
 
Prvo poglavlje
MUDROST BOŽIJA I PRIRODNO OKRUŽENJE
 
„Sve si premudro stvorio
Šta su ljudi danas postigli
Ljudi su izgubili strpljenje
Vazduh su zagadili, kosti im zasmetale
Zagađenje i upropašćavanje prirodnog okruženja
 
Drugo poglavlje
DOBA MNOGIH UDOBNOSTI, JEDNAKO DOBA MNOGIH POTEŠKOĆA
 
I srca otvrdneše
Ljudi su pored mašina sišli sa uma
Svet je pretrpeo veliku štetu od televizije
Monah i savremena pomagala
Oskudica u mnogome pomaže
Velika udobnost duhovno onesposobljava čoveka
 
Treće poglavlje
POJEDNOSTAVITE SVOJ ŽIVOT, DA IŠČEZNE TESKOBA
 
Iz svetovnih blagodeti proizilazi teskoba ovoga sveta
Današnji život u neprestanoj jurnjavi, pravi je pakao
Teskoba je od nečastivoga
Skromnost u mnogome pomaže u monaškom životu
Raskoš monahe čini svetovnim
 
Četvrto poglavlje
SPOLJAŠNJA BUKA I UNUTRAŠNJI MIR
 
Pojednostavite svoj život!
Pokvarili su prirodu i njen mir
Uništili su i mir Svetih Mesta
Tihovanje je nevidljiva molitva
Čovek čuje buku samo ako hoće
Treba da poštujemo tihovanje drugih
Dobre pomisli, protivotrov za buku
Treba da steknemo unutrašnji mir
 
Peto poglavlje
PREVIŠE BRIGA UDALJAVA ČOVEKA OD BOGA
 
Ne otvarajmo istovremeno više frontova
Ne poklanjajte srce veštastvu [materijalnim dobrima]
Kada se radi spokojno uz molitvu rad se osveštava
Od preterane brige zaboravlja se na Boga
Mnogo poslova i staranja vezuju monaha za svet
Gde je mnogo rasejavanja, tamo ima mnogo duhovnih „smetnji na vezama“
Trebe da steknimo dobro staranje
 
 
MRAČNE SILE
 
Prvo poglavlje
MAGIJE
 
Magije
Magovi se koriste i svetinjama
Svi oni koji se bave magijom, lažu
Demonske, magijske radnje
Đavo nikada ne može da čini dobro
Kada magija uspeva
Kako se skidaju čini
Saradnja magova sa đavolom
 
Drugo poglavlje
O ĐAVOIMANIM LJUDIMA
 
O đavoimanim ljudima
Čovek može da bude posednut demonima zbog prevelike gordosti
Đavoimani i posednuti reaguju na bilo koju svetinju
Nemojte pridavati značaj rečima posednutih
Pomoć posednutima
O egzorcizmima (molitvama za izagnanje demona)
Posednuti prolaze kroz muke
 
Treće poglavlje
STRAŠNA PRELEST
 
Podvig i prelest
Čuvati se maštanja
Đavo se predstavlja kao anđeo svetlosti
Snovi su obmana
Treba biti oprezan kod viđenja
Osobine prelašćenog
Prelest i ludilo
Treba se paziti prelašćenih
Jeftini „darovi“ prelašćenih
Ispravljanje prelašćenih
 
Četvrto poglavlje
„VARAJUĆI I VARAJUĆI SE“
 
O prelesti Pentekostalaca
O anastenarima
O reinkarnaciji
O „askezi“ hinduista
Hinduizam je napravio veliku štetu
Obmanjivanje ljudi
Povratak Pravoslavlju
 
 
BORBA PROTIV POMISLI
 
Prvo poglavlje
DOBRE I RĐAVE POMISLI
 
Dobre i rđave pomisli
Pomisli sleva – najteža bolest
Dobre pomisli donose duhovno zdravlje
Onaj ko ima dobre pomisli videće sve dobro
Pomisli čoveka koji je dostigao svetost i pomisli lukavog čoveka
Čovekove pomisli ukazuju na njegovo duhovno stanje
 
Drugo poglavlje
BOGOHULNE POMISLI
 
Koje pomisli su bogohulne
Odakle potiču bogohulne pomisli
Preziranje [nipodaštavanje] bogohulnih pomisli
Kada smo sami krivi za bogohulne pomisli
 
Treće poglavlje
VEROVANJE SOPSTVENOJ POMISLI
 
Verovanje sopstvenoj pomisli – početak je prelesti
Verovanje pomisli stvara psihološke probleme
Ćudljivost nastaje od pomisli
Umišljene bolesti
Uz poslušnost sve se može prevazići
 
Četvrto poglavlje
BORBA PROTIV POMISLI
 
Duhovni život ima temelj u pomislima [temelji se na pomislima]
Negovanje dobrih pomisli
Očišćenje uma i srca
Podvrgavajmo ispitivanju pomisli podozrenja
Razgovor sa pomislima
Saglašavanje sa pomišlju
 
 
ZAVISNOST OD NEBA
 
Prvo poglavlje
PROMISAO BOŽIJI
 
„Ištite najprije Carstvo Božije“
Čovek često određuje bez Boga
Blagoslovi čudesnog promisla Božijeg
Prepustimo se promislu Božjem
Bog sve okrene za dobrobit čoveku
Dobročinstva Božija smekšavaju (potresaju) nam srce
Blagodarnost prema Bogu i zbog malog i zbog velikog dobra
 
Drugo poglavlje
VERA I UZDANJE U BOGA
 
Usrdno verujmo u Boga
„Dometni nam vjere“
Sve treba da nas uznosi Bogu
Sila vere
Uzdanju u Boga majka je vera
Vera i ljubav
„Bez mene ne možete činiti ništa“
Doći će vreme kada će svi verovati
 
Treće poglavlje
GDE NE MOŽE DA STIGNE ČOVEK, POMAŽE BOG
 
Bog pomaže u onome što ne može da postigne čovek
Bog se uvek stara za naše dobro
„Ištite i daće vam se“
Smirenje privlači blagodat Božiju
Pomoć na početku duhovne borbe
Božije sile su svemoćne
Dobra volja [dobro nastrojenje]
 
 
PRAVEDNOST I NEPRAVEDNOST
 
Prvo poglavlje
PRIHVATANJE NEPRAVDE
 
Kako se odnositi prema nepravdi
Radost zbog prihvatanja nepravde
Kakav je dobitak od nepravde
Nagrada u Carstvu nebeskom
Sveta jurodivost
 
Drugo poglavlje
TRAŽENJE OPRAVDANJA UDALJUJE BLAGODAT BOŽIJU
 
Traženje opravdanja sprečava duhovno napredovanje
Od opravdavanja ima dobrobit samo egoizam
Onome ko sebe opravdava ne može se duhovno pomoći
Ako ne objašnjavaš opravdaće te Bog
Onaj ko na pravi način ispituje samoga sebe, ne opravdava se
Opravdanje ne donosi olakšanje
Uvek treba da uzmemo krivicu na sebe
 
Treće poglavlje
O BOŽIJOJ I LJUDSKOJ PRAVDI
 
O Božijoj i ljudskoj pravdi
Pravedni sud po Bogu
Monaška prava zadržava Hristos za večni život
Stvorili su drugo jevanđelje
 
 
ISKUŠENJA U NAŠEM ŽIVOTU
 
Prvo poglavlje
„PROĐOSMO KROZ OGANJ I VODU…“
 
Krst iskušenja
Iskušenja pomažu ljudima da dođu sebi
Kroz bol nas posećuje Hristos
„Koga ljubi Gospod onoga kara“ (Prič. 3,12)
Bol Božiji zbog čovekovih iskušenja
Za vreme stradanja Bog daje istinsku utehu
Iskušenja i stradanja po dopuštenju Božijem
Neblagodarnost prema ljubavi Božijoj
Treba da poredimo svoje iskušenje sa većim iskušenjem drugog čoveka
Stradanja koja nam nanose ljudi
 
Drugo poglavlje
BOLESTI
 
Bolesti pomažu ljudima
Nebeska plata za bolest
Trpljenje bolova
Suočavanje sa bolom
Saučestvovanje u bolu drugih
Služenje bolesnima
Bolesnikove muke i uzdanje u Boga
Bolesna deca
Žrtvovanje za dobro bolesnika
Molitva za bolesnike
 
Treće poglavlje
TELESNI NEDOSTATAK JE BLAGOSLOV OD BOGA
 
Pravilno suočavanje sa telesnim nedostatkom
Nebeska plata za telesni nedostatak
Mentalno zaostala deca
Duševne bolesti
Pravilan odnos roditelja prema telesnom nedostatku njihove dece
 
Četvrto poglavlje
DUHOVNI ZAKONI
 
Kako deluju duhovni zakoni
Miljenici Božiji
Duhovni zakoni i ljubav Božija
 
 
GREH I POKAJANJE
 
Prvo poglavlje
GREH MUČI ČOVEKA
 
Očišćenje srca
Izbavljenje iz tame sagrešenja
Namerni gresi
Treba da činimo dobro iz ljubavi prema Hristu
Iskušenja u našem životu
Grešni ljudi imaju mnogo razloga za smirenje
 
Drugo poglavlje
ISPITIVANJE SAVESTI
 
Preispitujmo svoju savest
Prikrivena savest
Naopaka savest
Ono što je lažno ne donosi spokojstvo
Dobra savest pravilno obaveštava čoveka
 
Treće poglavlje
ISPITIVANJE I POZNANJE SAMOGA SEBE
 
Ispitivanje samoga sebe
Stičemo iskustvo od svojih sagrešenja
Treba da nađemo neprijatelja i da udarimo na njega
Treba da se ogledamo u drugima
Onaj ko tačno pozna samoga sebe, poseduje smirenje
Poznajmo svoju bolest
 
Četvrto poglavlje
OSEĆANJE O GREŠNOSTI DIRA BOGA
 
Priznavanje svoga greha
Svest o grešnosti i napredak u duhovnoj borbi
Moramo smerno da tražimo milost Božiju kako bismo se popravili
Žalost zbog naših grehova
Samoukorevanje da, ali očajavanje ne
Duhovni rad sa lupom
 
Peto poglavlje
POKAJANJE IMA VELIKU MOĆ
 
„A kada dođe k sebi…“ (Lk. 15,17)
Suze pokajanja
Rukodelje bez kraja
Promena života
„Greh je moj svagda preda mnom“
Prinudno pokajanje
Pokajanje donosi utehu Božiju
 
 
ODGOVORNOST LJUBAVI
 
Prvo poglavlje
GENERACIJA RAVNODUŠNOSTI
 
Ravnodušnost prema Bogu donosi ravnodušnost prema svemu ostalom
Ljudi se danas okreću oko samih sebe
Budimo odgovorni
Vidim šta nas čeka i zato mi je teško
Neznanje nije opravdanje
 
Drugo poglavlje
I SAMO PRISUSTVO HRIŠĆANA JE ISPOVEDANJE VERE
 
Kvari se onaj ko je sklon kvarenju
Uspavljivanje sveta
Primeri najbolje govore
Bog nas trpi
Odbrana pravde
Sučeljavanje sa huliteljima
 
Treće poglavlje
„ČISTIMA JE SVE ČISTO“
 
Duhovan čovek je „oganj koji sažiže“
Naše je da mi ne činimo sablazni
Neki rado prave sablazni
Razglašavanje grehova
 
Četvrto poglavlje
DELANJA RASUDNOŠĆU I LJUBAVLJU
 
Rad na samome sebi
Dobro treba ostvarivati na dobar način
Obazrivost u ponašanju
Duhovnoj iskrenosti osnovna osobina je ljubav
„Slovo zakona ubija“
Sve što činimo treba da činimo radi Boga
Sticanje duhovnih čula
Božansko prosvetljenje je najvažnije
 
 
* * * * *
 
 
RAZGOVORI SA GRČKIM DUHOVNICIMA O STARCU PAJSIJU SVETOGORCU
 
 
SVAKI DAN UMIREM
I SVAKI DAN HRISTOS ME VASKRSAVA
Razgovor sa jeromonahom Atanasijom Simonopetrijskim,
himnografom Svete Hristove Velike crkve
 
„GOSPODE POMILUJ“: 100 DRAHMI,
„SLAVA TEBI BOŽE“: 1000!
Razgovor sa ocem Mojsijem
iz Kelije Svetoga Zlatousta pri manastiru Kutlumuš
 
„NEKA VAS PROGONI MILOST BOŽIJA“
Razgovor sa „anonimnim“ podvižnikom
 
SADA ĆU TI SREZATI SVU TVOJU GORDOST I EGOIZAM!
Razgovor sa jeromonahom Kirilom Karejskim
iz kelije Svetoga Nikolaja „Bakrenog“
 
NA PUTU KA JARKU STARCA PAJSIJA
Razgovor sa ocem Gavrilom Novoskitskim
 
VEČNA BUDUĆNOST
Razgovor sa ocem Justom iz Kutlumuša
 
NEBOPLOVNI STANOVNICI ISPOSNICA
Razgovor sa jeromonahom Pajsijem „Matematičarem“

 


STARAC PAJSIJE SVETOGORAC
ČUVAJTE DUŠU!

ŠTAMPANO IZDANJE

 Knjiga: ČUVAJTE DUŠU! RAZGOVORI SA STARCEM PAJSIJEM SVETOGORCEM
O SPASENJU U SAVREMENOM SVETU
(III IZDANJE)
 Izdato: 2006.
 Mesto: Beograd
 Urednik: Jovan Srbulj
 Recenzenti: Protojerej stavrofor Ljubodrag Petrović
Protojerej stavrofor Vajo Jović
Vladimir Dimitrijević
 Prevod: Lada Akad
Jelena Femić-Kasapis
Aleksandar Đakovac
Zoran Jelisavčić
 Tehnički urednik: Jerej Velimir Birmanac
 Štampa: Finegraf, Beograd
 Tiraž: 500

INTERNET IZDANJE

 Objavljeno:
8. septembar 2009.
 Izdaje: ©
Svetosavlje.org
 Urednik:
prot. Ljubo Milošević
 Osnovni format:
Vladimir Blagojević
 Digitalizacija:
Stanoje Stanković
 Korektura:
Stanoje Stanković
 Dizajn stranice:
Stanoje Stanković

12 komentar(a)

 1. Slava Bogu!
  I hvala na vašem trudu koji ste uložili za ovaj sajt

 2. Vladimir

  Ja sam katolik, a volim pravoslavnu duhovnost…puno toga proizlazi iz misli, znam to jako dobro… misli su nam često napadnute zlodusima ( otac Tadej)…i…NEMA NEKE ZNAČAJNE IZMEĐU KATOLIKA I PRAVOSLAVACA, MI SMO BRAĆA. BOG VAS BLAGOSLOVIO!

 3. Dobar dan zelim,da li je neko imao problem sa pomislima,straha,tuge.A da ih je prevaziso po“ receptu“Pajsija.Ja inace imam problem i bas se mucim.Kao sve primenim,ali opet se uplasim.Mora da sam ipak poverovala…inace se valjda ne bih uplasila…Pozz

  • Slava Bogu

   Draga Marija, zelim pre svega da ti kazem da ne ocajavas nikada, svaka pomisao koja u tebi izaziva nemir, strah, ocajanje, ljutnju, bes, sve su to pomisli koje dolaze s leve strane. Vidis ti ih primetis i opet se uplasis, tako je bilo i kod mene, i dan danas ponekad. Ali u tom trenutku, obrati se Gospodu, ili Isusovu molitvu ili jednostavnim recima „Gospode muci me ta i ta pomisao, molim te pomozi mi, oprosti mi i daj mi snage, nauci me“ Bog zna nase srce i zna sta nas muci ali tad moramo da mu zavapimo za pomoc. Zasto? Ne zato sto je on neko ko tebe primorava na to, nego hoce da vidi tvoji volju, da li hoces njegove svetle misli ili one crne. On nas nikada ne primorava, mnogo nas voli bas takve kakvi jesmo. To mi sami sebe ne volimo. On hoce da nam pomogne, ali nase srce je u grehu i on ne moze, moras da se pokajes, da otvoris put, e onda ces videti moc, silu i ljubav. Potrebno je vreme da se um izbavi od takvih pomisli. Ali najvecu snagu daje liturgija, svake nedelje, post, molitveno pravilo ujutru, uvece, svaki dan glava iz Jevandjelja. Naravno, tu moras imati duhovnika, najbolje svestenik, inace ja sam napravio veliku gresku. Bio sam kao beba koja je htela da vozi avion. Preterivao sam, slusao monahe i njihova predavanja, imao molitveno pravilo po pola sata, ja sam se tresao od straha i nije mi bilo dobro, ipak je monastvo nesto sasvim drugo i neshvatljivo za nas mirjane. Ni sam jos ne mogu da verujem da me je Bog spasio da ne poludim. Nemoj se plasiti, moras samo biti iskrena sa tvojim duhovnikom, da on vidi tvoje stanje i da ti da poslusanje po tvojoj mogucnosti. Mozda nikada neces moci da imas pravilo neko veliko, bolje je da kazes 3 puta Gospode pomiluj nego da citas molitve pola sata bzv. Dok um luta. Radi stalno nesto, neka um bude zaposlen stalno, fizicki rad, ako ne mozes da radis, prosetaj sat vremena, citaj neku naucnu literaturu, gledaj neki film, slusaj muziku, druzi se, uzivaj.
   I ono sto je najvaznije od svega, opet to je moje misljenje, sve je Bog blagoslovio na svetu, samo mi koristimo na pogresan nacin mnoge stvari. Noz da iseces hleb, a mi iskoristimo da ubijemo nekog, droga za bolesnike za bolove, mi se postanemo zavisnici…
   Preporucujem ti knjigu, dobro drvo-zakon boziji. Kreni od samog pocetka i sve ce dolaziti na svoje mesto. Kad god ti se ucini da nema dalje, znaj da necastivi pumpa da maksimuma u tom trenutku, tada se stisni i neka udara.
   Gospode pomiluj mene gresnog, molim ti se za Mariju tvoju sluskinju, pomiluj je Gospode i daj joj mudrosti, pouci je Gospode i blagoslovi je. Amin
   Draga Marija zelim ti puno srece, radosti i ljubavi, budi samo strpljiva i Gospod ce ti sve otvoriti.
   Bog te blagoslovio.

 4. Hvala Bogu,za oca Pajsija.Imam problem sa lošim rečima i mislima o dobrim osobama,to traje već dugo,bio sam i kod duhovnika i kod psihijatra,a dolaze mi i ateističke misli stalno.Vera mi je oslabila,pa sada pokušavam da je ojačam,nisam odrastao baš u toliko verujućoj porodici,ali mislim da sam upućen u veru i idem u crkvu, a i postim.Pomozite.Pouke starca Pajsija mi dosta pomažu,ali ponekada pomislim da to ne postoji ništa.Hvala.

 5. Hvala Bogu sto nam je poslao ljude kao sto je bio Sv Starac Pajsije i sto sam imao srece da ovo citam. Nista u svom zivotu korisnije, a opet jednostavnije objasnjeno, nisam procitao od njegovih uputstava za zaista srecan i isupnjen zivot. Slava Tebi Boze.

 6. Slava Bogu sto imamo ove divne pouke, Svetoga starca Pajsija. Mnogo su mi pomogle i puno mi znaci.

 7. Hvala Bogu da sam bila u prilici da cujem za ovu knjigu i pročitam je.
  Tako lepo i koristno, bilo mi je tesko da je zavrsim, cini mi se mogla bih do krak zívota da je citam. Citajuci je jednostavno zavolite o.Pajsija, kao da ste ga ceo zivot znali.
  Slava Bogu.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.