NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » ČUVAJTE DUŠU!

ČUVAJTE DUŠU!

 

ČUVAJTE DUŠU!
Razgovori sa Starcem Pajsijem Svetogorcem o spasenju u savremenom svetu
 

 
MRAČNE SILE – MAGIJE
 
Đavo nikada ne može da čini dobro
 
Starče, može li neki mag da isceli nekog bolesnika?
 
– Da neko bude mag i da isceli bolesnog čoveka! Nekome koga trese demon može da učini dobro tako što će demona da pošalje drugome. Jer mag i đavo sarađuju, pa tako mag kaže đavolu: „Iziđi iz ovoga i uđi u tog i tog!“ Oslobađa, dakle od demona jednog i obično ga pošalje u nekog njegovog rođaka ili prijatelja koji, na neki način, daje đavolu na to pravo. Pa posle, onaj ko je bio posednut kaže: „Mnogo sam patio, ali me je taj i taj izlečio“ i tako se to pročuje. A demon, naposletku, kruži među rođacima i prijateljima. Ako je neko, pretpostavimo, postao grbav zato što ga je napao demon, mag može demona da istera iz njega i da ga pošalje kod drugoga, pa da se grbav čovek ispravi. Ako je, međutim, neko iz drugih razloga postao grbav, mag ne može ništa da učini.
Pričali su mi o nekoj ženi koja leči bolesnike koristeći razne svetinje. Kada sam čuo šta radi, bio sam zapanjen đavolovom veštinom. Ona drži Krst i poje razne tropare. Poje, na primer, „Bogorodice Djevo“ i, čim stigne do „blagosloven neka je plod utrobe tvoje“, pljune pored krsta, znači, huli na Hrista, i zato joj posle đavo pomaže. Tako mnogim bolesnicima, depresivnim, na primer, kojima lekari ne mogu da pomognu, jer su pod uticajem demona, ona pomaže, jer isteruje demona koji im izaziva probleme, šalje ga drugome, i ovi se jadnici oslobađaju muke. I mnogi je još smatraju sveticom! Odlaze da se savetuju sa njom i malo-pomalo ona šalje u propast njihovu dušu.
Čovek mora da bude oprezan. Mora da beži što dalje od magova i magijskih radnji isto onako, kao što beži od vatre i zmija. Ne smemo da brkamo stvari; Đavo ne može nikada da čini dobro. Može da ukloni samo one smetnje koje sam izaziva.
Čuo sam i ovu priču: Jedna mladić se spleo sa nekim magom i počeo da se bavi magijama. Međutim, razboleo se i dopao bolnice. Njegov otac je za nekoliko meseci potrošio čitavo bogatstvo, jer tada nije bilo nikakvog osiguranja, samo da bi otkrili od čega boluje. Lekari nisu mogli ništa da ustanove. Momak je sasvim propao. Šta onda čini đavo! Pojavljuje mu se kao Časni Jovan Preteča, koga su poštovali kao zaštitnika njegovog rodnog mesta, i on mu kaže: „Isceliću te, ako tvoj otac podigne jednu crkvu.“ Sin to ispriča ocu i on, jadnik, reče: „Moje je dete, daću sve što imam samo da ozdravi“! I zavetova se Časnom Preteči da će mu podići crkvu. Đavo ode i momak ozdravi. Učini… čudo! A onda kaže otac: „Obećao sam da podignem crkvu. Treba da ispunim svoj zavet!’ Nije imao za to ekonomske mogućnosti, pa je morao da proda svu zemlju koju je imao. Dao je sve što je imao. Deca su mu ostala na ulici. Omrznuše Crkvu i postadoše Jehovini svedoci. Vidiš li šta đavo radi? Izgleda da u njihovom mestu nije bilo Jehovinih svedoka, pa je tako našao načina da ih i tamo bude.

12 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *