NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » ČUVAJTE DUŠU!

ČUVAJTE DUŠU!

 

ČUVAJTE DUŠU!
Razgovori sa Starcem Pajsijem Svetogorcem o spasenju u savremenom svetu
 

 
DANAŠNJA CIVILIZACIJA – PREVIŠE BRIGA UDALJAVA ČOVEKA OD BOGA
 
Ne poklanjajte srce veštastvu [materijalnim dobrima]
 
Na šta mislite, starče, kada kažete: ‘Rukama i nogama predajte se poslu, ali srcem, nikako’?
 
– Time hoću da kažem da srce ne poklanjate veštastvima [materijalnim dobrima]. Ima nekih koji se celi predaju veštastvu. Po ceo dan provode razmišljajući kako će neki posao dobro obaviti, a na Boga ne misle uopšte. Samo da ne dospemo dotle! Koristite ruke i noge u poslu, ali ne dozvolite da vam se um udaljava od Boga. Ne predajte se veštastvu celim.bićem, svim svojim silama, uključujući i srce. Tako čovek postaje idolopoklonik. Trudite se, koliko god možete, da se srcem ne predajete običnim poslovima: rukama, mozgom, da. Ne poklanjajte srce ispraznim, beskorisnim stvarima. Kako će posle srce da vam ustrepti za Hrista? Kada srce predajete Hristu, onda se osveštava sve što radite, onda u sebi neprestano imate unutrašnju duševnu svežinu i osećate istinsku radost. Upotrebite srce na dobrobit duši, nemojte ga uzalud rasipati.
Ako se srce rasipa na mnogobrojne beznačajnosti, ono više nema izdržljivosti da sastradava sa onima kojima je to potrebno. Daću srce nekome ko boluje od raka, nekom stradalniku. Zabrinut sam za decu koja su u opasnosti. Osenjujem se krsnim znakom da ih Bog prosvetli. Kada pak dolaze ljudi kod mene, moja pažnja je usmerena na patnju drugog čoveka, na ljubav prema njemu. Svoj bol tada ne primećujem. Tako se na sve zaboravlja: čovek se tada potpuno usredsređuje na drugoga.
 
Da li, starče, ni jednom poslu ne treba da predajemo um i srce?
 
– Kada je u pitanju jednostavan posao, on pomaže da se u njega ne uključuje um. Ali kada je u pitanju složeniji posao, onda je opravdano da se u njega malo uključi i um, ali da [pocao] ne uzme i srce.
 
Na koji način, čime uzme srce?
 
– Na koji način? Čime? Kušač ga… „pilulama“ uspava!!! Odvede srce uz pomoć egoizma. Ali kada je srce potpuno predato Bogu, onda će um biti uz Boga, a razum u poslu koji radiš.
 
Kada kažemo „bez staranja „, šta pod tim tačno podrazumevamo?
 
– Kada radiš, da ne zaboraviš na Hrista. Svoj posao radiš s radošću, ali um i srce su ti uz Hrista. Onda se nećeš umarati i moći ćeš posle i svoje pravilo da vršiš.

12 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *