NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » ČUVAJTE DUŠU!

ČUVAJTE DUŠU!

 

ČUVAJTE DUŠU!
Razgovori sa Starcem Pajsijem Svetogorcem o spasenju u savremenom svetu
 

 
ODGOVORNOST LJUBAVI – DELANJA RASUDNOŠĆU I LJUBAVLJU
 
Božansko prosvetljenje je najvažnije
 
Često mi se desi da kažem nekome: „Uradi kako te Bog prosvetli.“ Kad kažem „kako te Bog prosvetli“ podrazumevam da stvari treba sagledati pod prizmom božanskog prosvetljenja, a ne pod prizmom ljudske logike. Da ne misli da je ono što ga uspokojava istovremeno i prosvetljenje Božije.
 
Starče, kako se stiže do božanskog prosvetljenja?
 
– Ako očistimo zarđale kablove, stari čovek može postati dobar provodnik, pa kroz njega lako prolazi blagodat Božija i čovek prima božansku svetlost blagodati. U suprotnom dolazi do kratkog spoja i blagodat ne dejstvuje. Suština je u tome da čovek pazi da ga ne napusti blagodat Božija, kako bi imao božansko prosvetljenje. Jer ako nema božanskog prosvetljenja, sve nam je uzalud.
Šta sve nije doživeo Hristos od Svojih učenika pre nego što ih je osenila blagodat, jer su bili od ovoga sveta! Pre Pedesetnice apostolima je od Boga bilo dato da dejstvuju na neki način i da poMažu svetu. Ipak, nisu još imali božansko prosvetljenje koje su dobili tek na Pedesetnici. Iako im je Hristos govorio da će ići u Jerusalim i da će Sin Čovečiji biti raspet itd., oni su mislili da će se, kada uđe u Jerusalim, zacariti. Razmišljali su čisto ljudski. Zato su se i raspitivali ko će sedeti desno a ko levo od Hrista. Došla je i mati sinova Zevedejevih i zamolila Ga da kada džostane car, jednog njenog sina posadi na Svoju desnu, a drugog na levu stranu (Mt. 20, 1721)! Ali od vremena Pedesetnice, kad im je Hristos poslao Utešitelja, Svetoga Duha, dobili su trajnu božansku blagodat. Pre toga samo su nekoliko puta imali prosvetljenje Božije: to je bilo kao da im ee punila baterija, a onda ponovo praznila. Ponovo je trebalo da je „uključe u struju“ da bi se napunila! Ponovo ee praznila, pa ponovo u etruju! Kada im je poslao Utešitelja, više nije bilo potrebe za… „strujom“.
Nije da smo mi danas bolji, a da su oni bili gori, nego mi živimo u vreme blagodati i zato nam neće biti blaže suđeno. Kršteni smo, imamo Utešitelja, imamo sve. Pre nego što je Hristos raspet, đavo je, na neki način, imao vlast i lako je zavodio ljude. Posle raspeća svima je od Hrista data moć da prime božansko prosvetljenje. Hristova žrtva nas je oslobodila. Kršteni smo u Njegovo ime. „Struju“ stalno drži „uključenom“. Sada smo mi postali uzrok što „struja“ božanske blagodati ne prolazi, jer dopuštamo da nam „kablovi“ zarđaju.
 
Starče, koji su preduslovi neophodni da bi se Sveti Duh nastanio u čoveku?
 
– Podvižnički duh, smirenje, usrdnost, plemenitost, žrtvovanje. Ako nema blagodati Božije čovek je duhovno onesposobljen. Sveti Duh je svetlost, božanska svetlost. To je osnova svega. Ako čovek ne vidi može da Se udari u prozor, da padne sa neke litice, ili u jamu, ili u glib, pa čak i u septičku jamu. Ne vidi kuda ide jer je lišen svetlosti. Ali ako malo vidi čuva se; ako vidi malo više, može da izbegne sve te opasnosti i bezbedno korača. Samo, da bi svetlost došla, moraš poželeti da izađeš iz tame. Čak i kada ljudi vide malo nejasno, neće pasti i Bog se neće žalostiti. Ako se bilo koji otac žalosti kada mu deca padnu u blato, u trnje, sa litice, koliko se tek žalosti Bog!
Svo zlo, koje se dešava u svetu dolazi zbog odsustva božanskog prosvetljenja; A kad nema božanske svetlosti čovek je u mraku. U tom slučaju se dešava da jedan kaže: „idemo ovuda“, drugi: „ne, ja znam bolje, ići ćemo onuda“, treći opet: „ma, tuda“. Svako misli da je u pravu. Dakle, svi žele dobro, ali se nalaze u tami i ne mogu da se sporazumeju. Kad ne bi bilo tame ljudi se ne bi prepirali nego bi uviđali najbolji put i njime išli. Hoću da kažem kako svi mogu da imaju dobro nastrojenje, ali budući da postoji tama pojavljuju se mnoge prepreke i u društvu i u Crkvi. U Crkvi, barem, većina ljudi nema rđavo nastrojenje, ali nedostaje božansko prosvetljenje. Bore seza dobro, ali na kraju kako završavaju? Zato od Boga treba tražiti barem malo božanskog prosvetljenja, jer se inače spotičemo kao slepi. U božanskoj Liturgiji kad sveštenik kaže: „Tvoje od tvojih…“ molim se da Bog prosvetli ljude da bi videli. Malo samo kad bi ih prosvetlio Bog, nestala bi tama i ljudi se ne bi duhovno sakatili. I drugi psalam, koji je sv. Arsenije Kapadokijski čitao: „da prosvetli Bog one koji donose odluke“, ja bih čitao: „Da prosvetli Bog sve one koji imaju vlast, a zatim da prosvetli jerarhiju i sve crkvene oce i da zadobiju Duha Svetoga, da bi pomogli svetu.“ Čak i jednoga da prosvetli a ostale da učini prijemčivima, znate li kako bi dobro bilo? Jednu reč da kaže neko na vlasti, sve se menja. Ljudi imaju nesagledivu potrebu za božanskim prosvetljenjem.
Dobri Bog daruje prosvetljenjem Svojim one koji imaju dobro proizvoljenje. Jedan advokat mi je ispričao slučaj na kome je radio. Manastir je poslao jednog monaha sa pet stotina lira da kupi neko imanje. On ode da pita nekog posrednika i ovaj mu reče: „Ostavi novac kod mene da ga ne nosiš naokolo.“ Monah mu tako ostavi novac. „Kako je dobar ovaj čovek“, reče monah sa dobrom pomišlju, „skinuo mi je breme.“ Kada se vratio kod posrednika, ovaj mu ne dade onih pet stotina lira i još mu povrh toga reče da je on njemu dao osam miliona! Onaj monah, nesrećnik, razmišljao je kako da se vrati u manastir. Dao je pet stotina lira, nije dobio ništa, a povrh toga onaj od njega traži osam miliona. Slučaj je završio na sudu. Na raspravi je advokat bio nadahnut i postavio je veliki broj pitanja, pa je dokazao da posrednik, ne samo što nije ništa dao monahu, već i da je od njega uzeo i lire. Kod onog advokata sam razabrao duhovno stanje poput onog u kome je bio prorok Danilo! Pošto je posedovao strah Božiji, Bog ga je prosvetlio i on je postupio valjano.
Osnov svega je prosvetljenje Božije. I ako dođe božansko prosvetljenje, onda se čovek oseća spokojno, to deluje na njegovu okolinu, a on sam duhovno napreduje. Zato kažem da su dobre Sijalice, i one sa mnogo sveća, dobri su pronalasci čovekovog mozga, ali iznad svega je božanska svetlost blagodati Božije, koja prosvetljava čoveka. Čovek, koji poseduje božansko prosvetljenje, sve vidi jasno, deluje bez kolebanja, ne zamara se, a i drugima pomaže.

12 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *