NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » ČUVAJTE DUŠU!

ČUVAJTE DUŠU!

 

ČUVAJTE DUŠU!
Razgovori sa Starcem Pajsijem Svetogorcem o spasenju u savremenom svetu
 

 
BORBA PROTIV POMISLI – VEROVATI SOPSTVENOJ POMISLI
 
Verovanje pomisli stvara psihološke probleme
 
Kada neko ima pomisao, starče, da se ce u samo njim bave kako da je izbaci?
 
– To je od kušača koji hoće da se čovek razboli. Taj čovek mora da postane ravnodušan prema pomislima, da im.nikako ne veruje. Ako, na primer, čovek, koji pati od sumnjičavosti, vidi nekog poznanika kako tiho razgovara sa drugim njegovi poznanikom, pomisliće: Govori o meni. Nisam to od njega očekivao!“ a oca dvojica, u stvari razgovaraju o nečemu sasvim drugom. I ako ne pripazi, sumnjičavost se razvija dalje imalo po malo dokle stigne! Misli data prate, da ga progone. Pa još ako ima konkretne podatke da se drugi bave njime, treba da zna da je neprijatelj to tako smestio da ga u to uveri. Kako to đavo samo ume da namesti!
Poznajem jednog mladića koji, iako je izuzetno inteligentan, veruje u pomisao koja mu govori da nije uravnotežen. Pošto je prihvatio pomisli koje mu je mali pokvarenjak doneo, one su stvorile kod njega gomilu kompleksa. Pokušao je da se ubije, unesrećio je roditelje. Bog mu je podario sposobnost i darovitost, ali sve to đavo čini beskorisnim i tako se muče i on i oni oko njega. Ne mogu da razumem zašto ljudi prihvataju te đavolske pomisli, pa im se život pretvara u muku, a onda još sve to pripisuju Bogu Koji nam čini tolika dobra i toliko nas voli. Što god da kažeš jednom takvom čoveku, ništa ne pomaže. Ako sam ne prestane da veruje svojim prmislima, koje mu donosi đavo, samo će se badava zamarati.
 
Starče, osetljiv čovek je duševno slab, da li to znači da je bolestan?
 
– Ne. Usrdnost i osetljivost su prirodni darovi, ali, na nesreću, đavo uspeva da ih iskoristi. Često tako postiže da osetljiv čovek počne sve da preuveličava, pa ne može da savlada neku teškoću, ili počne sa njom na kratko da se bori, pa poklekne, razočara se, postaje nesrećan i naposletku sasvim propadne. Ako čovek koristi na dobrobit svoju naslednu osetljivost, ona će postati nebeska. Ako, međutim, dozvoli da je zloupotrebi đavo, propašće. Jer ako čovek ne koristi na dobrobit svoje darove Božije, iskorišćava ih đavo. Tako odbacuje darove Božije, Umesto da blagodari Bogu, on sve uzima naopako. Osetljiv čovek može, kada veruje svojim pomislima, da završi čak i u duševnoj bolnici, dok ravnodušan sa svojim „nema veze“ ne ide, razume se, dobrim putem, ali bar ne završava u duševnoj bolnici. Zato đavo progoni osetljive ljude.
Drugi, opet, imaju pomisao ili, bolje rečeno, mali pokvarenjak im donosi pomisao da sy nasledno opterećeni i nastoji da ih ubedi da poveruju da boluju od nečega. Plaši ih kako bi ih smutio i iz čista mira učinio neblagotvornim. Ali čak i da postoji nešto nasledno, blagodaću Božijom ništa nije nemoguće. Sećate li se svetog Kiprijana koji je od maga postao Jerarh Crkve i mučenik Hristov? Mojsej Murin, opet, od razbojnika postao je osetljiviji od mnogih velikih Otaca Crkve. Do kakve uzvišene duhovnosti je on dospeo! Kada je sveti Makarije došao da ga vidi, upita ga Mojsej:“Šta da radim? Od tolikog sveta ne mogu da nađem mir.“ A onaj mu reče: „Mojseju, Mojseju, ti si mnogo osetljiv. Idi u Petrejsku Arabiju[1], jer ti ne možeš da oteraš sav ovaj narod!“[2] Prevazišao je osetljivošću čak i Arsenija Velikog koji je bio iz ugledne popodice, obrazovan, kulturan čovek, a onaj je bio razbojnik. Eto, vidiš šta čini blagodat Božija! Ali on je posedovao veliko smirenje.
 


 
NAPOMENE:

  1. Unutrašnja pustinja u severozapadnom delu Arabije.
  2. Vidi: Starečnik, Avva Makarije Egipatski

12 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *