NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » ČUVAJTE DUŠU!

ČUVAJTE DUŠU!

 

ČUVAJTE DUŠU!
Razgovori sa Starcem Pajsijem Svetogorcem o spasenju u savremenom svetu
 

 
BORBA PROTIV POMISLI – DOBRE I RĐAVE POMISLI
 
Čovekove pomisli ukazuju na njegovo duhovno stanje
 
Kako se dešava, starče, da istu stvar, ili događaj, dva čoveka vide sasvim različito?
 
– Da li sve oči vide podjednako jasno? Da bi neko jasno video, treba da poseduje izuzetno zdrave oči duše, jer samo tada poseduje unutarnju čistotu.
 
A zašto, starče, ponekad, jedan isti događaj jedan čovek smatra blagoslovom, a drugi nesrećom?
 
– Svaki od njih ga tumači u skladu sa svojom pomisli. Svaku stvar možeš da vidiš sa dobre ili.sa rđave strane. Čuo sam za ovaj događaj: „U jednom manastiru koji se nalazio u naseljenoj oblasti, po tipiku su služili večernje i jutrenje u ponoć, a dolazili su i mirjani, jer je manastir bio okružen kućama koje cy malopomalo sagradili već i sasvim blizu manastira. Jednom je jedan mladi monah, početnik, zaboravio svoju keliju da zatvori i u nju je ušla neka žena. Kada je to saznao, sekiracije, brige, zlo! O, oskvrnila se kelija! Strašno, smak sveta! Uzeo je alkohola, prosuo po podu i zapalio da bi je očistio! Malo je nedostajalo da spali čitav manastir. Pod svoje kelije je spalio, ali svoju pomisao nije. A trebalo je pre svega svoju pomisao da spali, jer zlo je bilo u njegovoj pomisli. Da je imao dobru pomisao, rekao bila je žena u njegovu keliju ušla iz pobožnosti,.da bi joj bilo na dobrobit, da bi primila blagodat, kako bi se i ona u svojoj kući borila da se duhovno obogati i da slavi Boga.
Od toga kakve su pomisli nekog čoveka vidi se njegovo duhovno stanje. Ljudi donose sud o nečemu u zavisnosti od toga kakav sadržaj imaju njihove pomisli. Ako njihove pomisli ne poseduju duhovni sadržaj, donose pogrešne zaključke i drugome nanose nepravdu. Ako, na primer, čovek, koji deli milostinju noću da ga niko ne bi video, vidi nekoga kasno uveče na ulici, nikada neće pomisliti ništa rđavo o njemu. Ali ako tog čoveka vidi kasno na ulici čovek koji provodi noći u grehu, reći će: „Vidi ti nitkova, ko zna gde je proveo noć“, jer i sam ima takva iskustva. Ili ako se noću, sa gornjeg sprata, čuje dumdum, neko, ko ima dobre pomisli, reći će: „Onaj gore pravi metanije“, a sa druge strane, neko, ko nema dobre pomisli, će reći: „Celu noć igra.“ Ako se čuje muzika, onaj prvi će reći: „Kako je lepa muzika“ a onaj drugi: „Ma kakve su to pesme?“
Sećate li se kako su se suočili sa Hristom dvojica razbojnika, koji su bili raspeti zajedno sa Njim? I jedan i drugi su gledali Hrista na Krstu, zemlju kako podrhtava i ostalo. I jedan i drugi imali su pomisao! Jedan od njih, onaj sa leve strane, huljaše na Njega i reče: „Ako si ti Hristos, spasi i sebe i nas!“ (Lk 23,39) A drugi, onaj sa desne strane, reče: „A mi smo pravedno osuđeni, jer primamo po svojim djelima kao što smo zaslužili; a on nikakva zla ne učini“ (Lk 23, 41).
Ovaj se spasao, a drugi je otišao u nakao.

12 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *