ČTENIJA POSNOG TRIODA

 

ČTENIJA POSNOG TRIODA

POUKA U SRIJEDU SIRNE SEDMICE

 
Braćo i oci! Po blagodati i čovjekoljublju Božijem udostojismo se mi i u ovo ljeto doživjeti do dana koji prethode Svetoj Četrdesetnici. Ostavimo ljenost i nerad i sa velikom usrdnošću se latimo podviga svojega spasenja. Dovoljno smo vremena mi proveli u ljenosti i ugađanju ploti; dovoljno smo dana proživjeli beskorisno u plotskoj bezbrižnosti i jalovosti u božanstvenim vrlinama. Obnovimo, u krajnjem slučaju sada, hram naše duše i pomislimo na to – kakvu ljubav i dugotrpljenje ima prema nama čovjekoljubljivi Gospod. Podsjetimo se bezbrojnih darova i blagih djela koje je On učinio za nas i koje nastavlja da čini svakog dana. Ali ni um, ni jezik čovječiji ne mogu dostojno ispovijedati Božija blaga djela i darove.
Ljubljena braćo, gledajte duševnim okom i tada ćete poznati veliku ljubav prema nama Gospoda i veliku čast koju je On ukazao rodu ljudskom. Jer, prije nego što će stvoriti čovjeka, On je za njega stvorio svijet i ukrasio ga čudesnom i divnom, veličanstvenom ljepotom. On je čovjeka postavio za cara u svijetu, da vlada svim životinjama – zemaljskim, morskim i vazdušnim, kao što Ga i prorok slavoslovi: sve položi pod noge njegove (Ps. 8:7), kao da kaže: „svu tvorevinu i sve tvari si, Vladiko Čovjekoljupče, pokorio pod vlast čovjekovu“. A sazdao nas je On po obrazu i podobiju Svojem i obdario nas je razumom, da bismo razlikovali dobro od zla. A mi, neblagodarni i nerazumni, prestupismo Njegovu svetu zapovijest i udaljismo se od Njega. Ali On je opet, blagoutroban, došao da nas pronađe i pretrpio je za nas nepravednu smrt, iskupio nas je časnom Svojom Krvlju od ropstva đavolu i od vječne muke i uznio nas na nebo, u pređašnje naše otačastvo, u Carstvo Nebesko – tamo gdje i Sam prebiva. O, kakvu nam je veliku blagodat darovao! Darovao nam je i sveto Krštenje, koje nas oslobađa od svakog grijeha. Onima koji sebe oskrnave grijesima dao je Pokajanje i ispovijest očišćenja i prosvjetljenja. Napokon, za držanje zapovijesti Njegovih On je pripremio za nas blaženstvo, vječno naslijeđe, neizrecivu radost i velika blaga. Prema riječima Apostola, što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovjeku ne dođe, ono pripremi Bog onima koji ga ljube (1 Kor. 2:9). O, kakvog je blaženstva udostojio Hristos čovjeka! A osim toga, koliko smo puta mi bili podvrgnuti nedaćama duševnim i tjelesnim, i Sam Gospod nas je od njih izbavljao. Koliko puta smo slušali lukave demone i izvršavali volju oca njihovog đavola, a volju Božiju prestupali, a On nas ipak nije ostavljao na posramljenje bjesovima, nego nas je sačuvao od njih, hranio i sačuvao život naš, dugotrpeći i iščekujući, iz dana u dan, naše pokajanje i obraćanje Njemu. Pomislimo i na to da, iako mi ništa dobro pred Bogom uradili nismo, nego smo čak utonuli u bezbrojno mnoštvo grijeha, On nas uprkos tome ljubi i čuva od svakoga zla; i ako mi ushtjednemo da se pred Njim pokajemo iz sveg srca našega i ako se potrudimo u duhovnim podvizima da Mu ugodimo, – koliko će tek tada blaga i duhovnih darova On da nam daruje i kako će nas samo ukrijepiti i pomoći nam na putu vrline! Pamtimo, braćo, ovo i danju i noću, uvijek razmišljajmo o Božijim poklonima, dobročinstvima i darovanjima, i neprestajno prizivajmo, zajedno sa prorokom Davidom: šta ću uzvratiti Gospodu za sve što mi je dao? (Ps. 115:3). Kao što govori i drugi prorok: i ko sam ja, Gospode moj, Gospode? i kakav je dom oca mojega, jer si me tako vozljubio? Jer kada o tome budemo razmišljali, u nama će se razgorjeti ljubav prema Bogu Koji nas je sazdao, i natjeraćemo sebe da izvršavamo Njegove svete zapovijesti, da ne bismo rastužili svog dobročinitelja Boga. A On će nam još više dati blagodati Svoje i pomoći Svoje, da bismo do kraja blagougodili Njemu, radi proslavljenja i poštovanja svetoga Imena Njegovog. Jer Njemu priliči svaka slava, čast i poklonjenje u vijekovima. Amin.
 

 

   

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *