ČTENIJA POSNOG TRIODA

 

 

ČTENIJA POSNOG TRIODA
 

POUKA U NEDJELJU MITARA I FARISEJA

 
Braćo i oci! Preblagi Bog, Koji ushtjede i privede nas iz nebitija u bitije, postavio nas je u ovome svijetu, kao u školu, da naučimo da ispunjavamo Njegove zapovijesti. Gospod naš Isus Hristos, kada je poslao u svijet svete Svoje učenike i Apostole na propovijed Jevanđelja Carstva Svojega, zapovijedio im je: Idite, dakle, i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio (Mt. 28:19,20). A kakve nam je zapovijesti On zavještao?
Navedimo neke, zapisane u Starom Zavjetu: ne ubij, ne čini preljube, ne ukradi, ne svjedoči lažno i druge, a u Novom Zavjetu (svetom Jevanđelju) – neuporedivo uzvišenije i važnije. Tako, na primjer, zakon Mojsijev govori da ne ubijamo, a Jevanđelje propovijeda da ne samo da ne smijemo da ubijamo, nego čak i da se ne gnijevimo, i ne prekorijevamo jedni druge (Mt. 5:21,22), te da se gnijeviti smijemo samo na đavola i da neprekidno moramo ratovati protiv bjesova. Zakon govori: ne čini preljube, a Hristos odsijeca i pogled, jer svaki koji pogleda na ženu sa željom za njom, već je učinio preljubu sa njom u srcu svome (Mt. 5:27,28). Zakon traži da se ne kunemo lažno, a Hristos zapovijeda da se ne kunemo uopšte, ni istinito ni lažno (Mt. 5:33,34). Još zakon kaže: ljubi bližnjeg svog i mrzi neprijatelja svog, a Hristos kaže: Ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze i molite se za one koji vas vrijeđaju i gone (Mt. 5:43,44). Vidite, ljubljeni, kako je velika razlika između Starog Zavjeta i Jevanđelja? Stari zakon zabranjuje čovjeku samo dejstva grehovna, a Jevanđelje sasijeca ne samo grehovna dejstva, nego i uzroke, i korijene iz kojih izrastaju grijesi, i savršeno ih iskorjenjuje iznutra, iz naših srca.
Zbog toga, braćo, ako mi i stari zakon zanemarimo i ne krenemo za Jevanđeoskim učenjem, nego živimo poput bezakonitih neznabožaca, šta će biti s nama u Strašni dan suda? Ne varajte se, govori Apostol, ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni rukobludnici, ni muželožnici, ni lakomci, ni lopovi, ni pijanice, ni opadači, ni otimači, neće naslijediti Carstvo Božije (1 Kor. 6:9,10).
Ja sam vam ne jednom govorio, i sad ponavljam, da se niko od vas ne odvaja od bratije, da ne živi u neradu i ljenosti, da ne propušta crkvene službe i svoje pravilo, da niko od vas ne sakuplja novac i nikakvu stvar ne smatra svojom… Jer je to zakonoprestupno i često porađa velike i najteže grijehe. A ipak neki od vas ne slušaju zakona Božijeg, ne pokoravaju se istini, nego joj se suprotstavljaju.
Poslušaj šta kaže i časni Preteča o onima koji se ne ispravljaju i koji ostaju neraskajani: A već i sjekira kod korijena drveću stoji; svako, dakle, drvo koje ne rađa dobra roda, siječe se i u oganj baca (Mt. 3:10), tj. svakog čovjeka koji ne čini dobro svojoj duši, ne prinosi plodove vrline i pokajanja, nego ostaje jalov i neraskajan, posijeca smrt i on odlazi u vječni oganj. Zar se vi ne bojite ovih riječi? Zar ne treperite od prijetnje Božije? Zar se ne bojite smrti, koja može doći u bilo koji dan? Kako ćemo tada gledati strašne angele koji će doći da nas uzmu iz ovoga svijeta? Zar se ne plašimo razdvajanja duše od tijela? Kako ćemo poći na taj dugi put, nemajući sa sobom ono što je neophodno, dobra djela, koja bi mogla da nas sačuvaju? Sa kakvim licem ćemo mi, imajući zakonoprestupna djela, stati pred Strašni sud Hristov, pred Kojim pada i Kojem će se pokloniti sav svijet? Šta će biti s nama? Zaista, ljubljeni, On će nas poslati tamo gdje se oganj ne gasi i crv ne umire, gdje je plač neutješni i strašni škrgut zuba.
 
Da se ovo ne bi zbilo sa nama, ljubljena braćo moja i čeda u Gospodu, priđimo ka Blagome Bogu našemu, makar sada, u ove svete dane, u koje nas je ovoga ljeta priveo Gospod, pripadnimo ka Njemu i zaplačimo. Požurimo, prije nego što na nas naiđe strašni smrtni čas i dođe strašni dan sudnji, da umilostivimo Gospoda našega Isusa Hrista ispoviješću, molitvom, postom, čistotom, poslušanjem i ostalim dobrim Bogougodnim djelima, a naročito mirom i ljubavlju među sobom. Ako učinimo tako, Sam Gospod naš Isus Hristos će nam oprostiti grijehe naše. On nas trpi i svakodnevno i svakoga časa očekuje naše pokajanje i obraćanje Njemu; On se ne gnuša grešnog čovjeka, ne tjera ga i ne kori, nego ga prihvata sa velikom radošću, grli ga i ljubi, kao bludnog sina, i to je On pokazao na primjeru bludnice i razbojnika. Ej, preklinjem vas, braćo moja, prenimo se od teškoga sna ljenosti i grijeha. Podvizavajmo se u ove kratke dane života našega. Kao što marljiva djeca na završetku školske godine, kada se spremaju za povratak kući, idu sa velikom radošću i veseljem, tako učinimo i mi, kao iskreni i istiniti učenici Jevanđelja; i kada dođe čas razdvajanja od ovog privremenog života, izaći ćemo odavde sa radošću i poći u život vječni, u pređašnje naše otačastvo – u Carstvo Nebesko, u radost angela, u svjetlost svetih, u Hristu Isusu Gospodu našem, Kojem priliči slava i moć sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvijek, i u vijekove vijekova. Amin.
 

   

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *