ČTENIJA POSNOG TRIODA

 

ČTENIJA POSNOG TRIODA

POUKA U SRIJEDU PETE SEDMICE

 
Braćo i oci! Neka se nijedna duša koja se, prilikom razdvajanja od tijela, za dobar život i Božanstvene vrline, udostoji da stekne milosrđe i milost Božiju, ne smuti i ne prepadne kada dođe od Boga poslan anđeo da je uzme, nego neka sa ljubavlju gleda na njega i neka sa radošću pođe ka svome Vladici. A duša koja se u taj čas nađe nespremna i povrijeđena, smutiće se i gorko i uzaludno zaplakati, videći da joj ni od koga nema pomoći i utjehe. Jer ovdje i drug i brat mogu utješiti čovjeka u tjeskobi i nedaći i unekoliko ga obodriti u njegovom strahu; tamo, pak, njemu ni od koga nikakve pomoći biti neće, nego će angel neumoljivo i nemilosrdno oduzeti njegovu neokajanu dušu.
Braćo, ako nas sam pomen na taj strašni čas dovodi u strah i trepet, šta će onda biti sa nama kada stvarno dođe vrijeme? Kada duša stane pred strašnim Prijestolom Hristovim? Poslušaj šta govori prorok Danilo o tom sudilištu: ognjena rijeka izlažaše i prolažaše pred njim, hiljadu hiljada Mu služaše, i tma tmi stajaše pred Njim (Dan. 7:10). Sudija je strašan, ništa neće biti utajeno od Njega: kazna čak i za izgovaranje visokoparnih riječi će biti oštra i surova, govori Jevanđelje. Kako će to pretrpjeti duša? Zaista je strašno davati odgovor pred pravosuđem Božijim, ali je još strašnije slušati pravedne riječi koje šalju u vječnu muku.
Molim vas i preklinjem, braćo, ispravimo se i pripremimo prije nego što dođe smrt; pokajanjem prizovimo na nas milost i milosrđe Boga, učinimo se drugovima angela koji će doći po nas. Neka uvijek budu bodre oči uma našega, i um naš neka se hrabro bori protiv strasti i grijeha, ne povinujući im se. A ako se nekome desi da se pokoleba, neka istog časa povrati pređašnju čvrstinu, gaseći suzama zapaljene strijele đavola i grleći želju i ljubav Hristovu. Apostol Jakov govori: mnogo je moćna usrdna molitva pravednika (Jak. 5:16); zato smo mi potrebiti za molitvama drugih o nama, naročito jerejskim; neophodni su nam rukovodstvo i savjeti učitelja, arhijereja, koji imaju veliku silu; još više imamo potrebu za suzama, za umiljenjem, a više od svega za Svetim Pričešćem.
Ja govorim o Pričešću koje čisti dušu i tijelo. Ne smijemo se pričešćivati bezdušno, ne ispitujući sebe, jer Apostol govori: čovjek neka ispituje sebe, i tako od hljeba neka jede i od čaše neka pije. Jer koji nedostojno jede i pije, sud sebi jede i pije (1 Kor. 11:28-29) i veliko mučenje priprema duši svojoj. Sveto Pričešće – to je hljeb života, koji daje vječni život, i blažen je onaj koji ga uzima ne znajući u sebi ni zle pohote, ni neprijateljstva, ni pijanstva, ni utrobođavolstva, ni srebroljublja niti kakve druge nečistote. Poslušaj šta govori Hristos: Ja sam hljeb živi koji siđe s neba; ako ko jede od ovoga hljeba živjeće vavijek; i hljeb koji ću Ja dati tijelo je Moje, koje ću Ja dati za život svijeta. I još govori: Koji jede Moje tijelo i pije Moju krv ima život vječni (Jn. 6:51, 54). Vidite, braćo, neizrecivo i beskonačno darovanje: Hristos ne samo da je umro za nas, nego nam je i Tijelo i Krv Svoju dao za hranu i piće. Kakvo veće od ovoga može da bude svjedočanstvo bezgranične ljubavi Boga prema nama, šta spasonosnije može biti za dušu? Nema nikoga ko ne jede sa svakodnevne trpeze, a kada bi kome zabranili, taj bi se većma uvrijedio. A o ovoj strašnoj trpezi, koja nije prost i običan hljeb, nego Hljeb života, i čaša nije obična, nego je to čaša besmrtnosti – može li se misliti kako se ne treba pričešćivati njome? O, kako bi to bilo nerazumno! Ako je tako i bilo do sada, od sada ćemo se ispraviti, poznajući veličinu dara i blagodati i čisteći se, koliko je to u našim moćima, i tako se pričešćujući Prečistim Tajnama za zdravlje duše i tijela, kako bismo postali pričesnici života vječnog i udostojili se da ga dobijemo, po blagodati i čovjekoljublju Gospoda našega Isusa Hrista, Kojem priliči slava i moć sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvijek, i u vijekovima vijekova. Amin.

 

   

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *