ČTENIJA POSNOG TRIODA

 

ČTENIJA POSNOG TRIODA

POUKA U NEDJELJU ČETVRTU, NA POČETAK PROLJEĆA

 
Braćo i oci! Minula je zima, i nastade proljeće, sve se na zemlji podmlađuje, drveće i rastinje cvjetaju, zemlja se ukrašava zelenilom i cvijećem, ptice se raduju, cvrkuću i opjevaju Životodavca Hrista, i sve se obnavlja. Videći to, mi se radujemo i proslavljamo Premudroga Umjetnika Boga, Koji svake godine obnavlja svijet; a tako i dolikuje, jer Apostol govori: Jer što je na Njemu nevidljivo, od postanja svijeta umom se na stvorenjima jasno vidi, njegova vječna sila i božanstvo (Rim. 1:20), tj. vidljive tvorevine Božije i ljepote svijeta dozvoljavaju nam da okom duše, umom, spoznamo i sozercavamo drugi svijet, neznan i neizreciv, veliku silu Božiju.
Dok gledamo obnavljanje svijeta i radujemo mu se, mi shvatamo da preporod i ukrašenje svijeta tokom proljeća za svoj početak ima zimu. Jer ako ne nastupi prvo zima i ako ne proizvede snijeg, kiše, vjetrove i led, ne stvrdne i ne sledi zemlju, neće na proljeće biti ovakve ljepote. Isto biva i sa dušom: ako se ona ne osniježi patnjama, tjeskobama, trudom i zlopaćenjima, neće procvjetati, neće donijeti plodove i neće dobiti milosti i blagoslova od Boga, kao što i Apostol govori: Jer zemlja koja upija dažd što često na nju pada, i koja rađa bilje korisno onima radi kojih se i obrađuje, prima blagoslov od Boga (Jevr. 6:7).
I mi, braćo, trpimo patnje, tjeskobu, iskušenje vidljivo i nevidljivo, kada nam se desi, glad, žeđ i zlopaćenje – podvig ovoga posta, kako bismo i mi donijeli plodove i dobili blagoslov od Boga, a zajedno sa tim i primili, kao gosta, i nahranili Gospoda našega Isusa Hrista. Jer kao što se mi radujemo kada gledamo ljepotu Njegovih tvorevina, tako se i On veseli kada gleda ljepotu i plodnost duša naših. A kakvi su to duševni plodovi? – To su ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, blagost, dobrota, vjera, krotost, uzdržanje (Gal. 5:22,23). Takvim se plodovima hrani i uveseljava Hristos. Blažen je onaj koji Njega hrani, zato što će se i sam nahraniti od Njega vječnim blagom; blažen je onaj koji Njega prima za gosta, jer će i njega, kao gosta, primiti Hristos u Nebeskom Carstvu. I ako ovdje onaj koji se udostoji da u svoju kuću primi cara biva u velikoj radosti i veselju, zato što ga je dopala takva čast i veličanstvo, tim više će srećniji biti onaj koga dopadne da u sebe kao stanovnika primi Cara nad carevima i Gospoda nad gospodarima. A o tome da On boravi u dostojnim, Sam On govori u Jevanđelju: Ja i Otac Moj ćemo doći i u njemu ćemo se nastaniti (Jn. 14:23). I još govori: Ko ima zapovijesti Moje i drži ih, to je onaj koji Me ljubi; a koji Mene ljubi, toga će ljubiti Otac Moj; i Ja ću ga ljubiti i javiću mu se Sam (21). Hristos nam obećava velike darove i darivanja, prema tome i mi ćemo, sa radošću, u Ime njegovo, odnositi sve tužno i žalosno što nam se bude dešavalo, prema riječima Apostola: Sada se radujem u svojim stradanjima za vas, i u svome tijelu dopunjavam što nedostaje Hristovim patnjama, za tijelo njegovo, koje je Crkva (Kol. 1:24). I Apostol Jakov govori: Svaku radost imajte, braćo moja, kada padnete u različna iskušenja, znajući da kušanje vaše vjere gradi trpljenje; a trpljenje neka usavršuje djelo, da budete savršeni i potpuni bez ikakvog nedostatka (Jak. 1:2-4). Vidite, braćo, da i u iskušenjima počiva radost i u patnjama veselje. Takvo je sve što biva radi Boga. Vodeći neporočan život, i mi ćemo naslijediti Nebesko Carstvo, u Hristu Isusu Gospodu našem, Kojem priliči slava i moć sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvijek, i u vijekovima vijekova. Amin.

 

   

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *