ČTENIJA POSNOG TRIODA

 

ČTENIJA POSNOG TRIODA

POUKA NA SRIJEDU KRSTOPOKLONU

 
Braćo i oci! S pomoću Božijom dostigosmo i do sredine Svete Četrdesetnice i raduje se duša svakog hrišćanina što se približava Sveta Pasha i donosi odmor poslije velikih trudova i podviga posta. Ja ovo govorim zato što se sav naš prolazni život može uporediti sa Svetom Četrdesetnicom, budući kao priprema za vječnu Pashu. Iako je velik i dostojno poštovan sadašnji Vaskrs, ipak, prema učenju svetih otaca, on je samo slika Vaskrsa nebeskog, jer naš Vaskrs traje jedan dan, dolazi i odlazi, a onaj je vječan. Ovdje su praznici i proslave sjedinjeni sa iskušenjima i patnjama svjetovnim, a u budućem Vaskrsu neće biti nijedne patnje, nijedne bolesti ili tuge, nego sve – radost i veselje. Tamo će biti neprestano sve-radosno pojanje psalama, i saglasni slavljenički poj pjesama, bogata trpeza, ispunjena vječnim blagom, novo piće, za koje je na Tajnoj večeri Hristos rekao apostolima Svojim: Kažem vam pak da od sada neću piti ovoga roda vinogradskoga do onog dana kada ću piti s vama novoga u Carstvu Oca Mojega (Mt. 26:29). O carskom naslađivanju vječnim blagom On je rekao učenicima Svojim pred vaznesenjem na nebesa: U kući Oca Mojega stanovi su mnogi. A da nije tako, zar bih vam rekao: Idem da vam pripremim mjesto. I ako otidem i pripremim vam mjesto, opet ću doći, i uzeću vas k sebi da gdje sam Ja, budete i vi (Jn. 14:2-3). I još je rekao: U onaj dan znaćete vi da sam Ja u Ocu Svome, i vi u Meni, i Ja u vama (20). I još: Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu sa mnom gdje sam ja, da gledaju slavu moju koju si mi dao, jer si me ljubio prije postanja svijeta (Jn. 17:24). Riječi ove Hristos je izrekao ne samo za apostole, nego i za sve hrišćane; slušaj šta On govori: Ne molim pak samo za njih, nego i za one koji zbog riječi njihove povjeruju u mene: da svi jedno budu, kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi, da i oni u nama jedno budu da svijet vjeruje da si me ti poslao (Jn. 17:20-21). Može li išta biti utješnije od ovih riječi Gospoda našega Isusa Hrista, koje dokazuju Njegovu ljubav prema nama? Kakvu surovost duševnu neće umekšati i kakvo srce one neće umiljeti?
Pamteći ovo, i svi sveti, koji blagougodiše Bogu, pretrpjeli su ono što je njima palo u udio: primili su patnje kao radosti, tjeskobu kao trijumf, mučeništvo kao nasladu; post i zlopaćenja kao pokoj, i smrt – kao život. Zbog toga ćemo i mi, braćo, stremeći ka naslijeđu vječnog Carstva, iščekujući nebeski Vaskrs, prema našim silama, oponašati žitija naših svetih otaca: hrabro ćemo podnositi teškoće i iskušenja ovoga života, da ne pobijede tuga i nerad one koji usrdno prinuđuju sebe na vršenje vrlina i zapovijesti Božijih i koji imaju svagdašnju budnost i oprez, pamteći lukavstvo zmije, đavola, koji izmišlja svemoguće spletke kako bi otrovao naše duše. Jer on se pretvara u anđela svjetlosti, a djela izvrće i pokazuje ih sasvim drugačijim nego što jesu ustvari, tamu prikazuje kao svjetlost i gorko prodaje za slatko. Tako je prevario i praoca našeg Adama, prikazavši mu plod neposlušanja kao prekrasan i poželjan, i okusio je Adam od smrtonosnog i gorkog ploda i prognan bi iz raja. A mi, pak, poznavši sada mrska njegova djela i obmanu, bićemo veoma oprezni i pažljivi: kada nam on bude pokazivao grijeh i neposlušanje kao dobro, istog časa ćemo obraćati oči duše i tijela prema Bogu, pazeći se da nas lukavi i pokvareni đavo ne prevari i istjera iz raja, da nas ne natjera da odustanemo od ispunjavanja zapovijesti Božijih. A kakav je plod neposlušanja, šta se nama čini prekrasno i poželjno? – Zla požuda tjelesna, lukava pohot ploti i najsramnije strasti, od kojih ćemo se, braćo, udaljavati koliko god možemo, kako bismo se ovdje oslobodili od neprijateljskih mreža, a tamo se nasladili vječnim Vaskrsom sa svima svetima, u Hristu Isusu Gospodu našem, Kojem priliči slava i moć sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvijek, i u vijekovima vijekova. Amin.

 

   

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *