NASLOVNA » Apologetika, BIBLIOTEKA » Čovek je viši od zvezda – okultizam, astrologija, magija

Čovek je viši od zvezda – okultizam, astrologija, magija

Dejvid Riči
ZAMKA ASTROLOGIJE

Kada pada kiša postoji velika šansa da će pasti na poklonika astrologije. Stara, okultna veština predviđanja sreće, astrologija je na pretpostavci da očigledna kretanja, ili „tranziti“, Sunca, meseca i planeta kroz znake zodijaka (Lava, Devicu, itd.) sadrže simboliku koja dejstvuje na ljudske sudbine na svim nivoima, i pojedinačnim i grupnim. Drugim rečima, astrolozi veruju da mogu predvideti događaje gledajući „u zvezde“.
Većina nas je saznala nešto o astrologiji čitajući novinske stupce sa horoskopom. One nude kratka predviđanja za taj dan, kao što je: „Za Vage: Ovo je dobar dan za putovanja“. Saveti poput ovog mogu se učiniti bezazlenim u poređenju sa užasima o kojima se izveštava kao o novostima. Međutim, astrologija je sve samo ne bezopasna. Ona je jedna od mračnih veština koje je đavo izumeo radi svojih slugu. Svako ozbiljno uplitanje u astrologiju može značiti samo opasnost, i za onoga koji se njome bavi i za društvo koje njenu upotrebu podstiče.
Nasuprot svojoj reputaciji, astrologija je bezvredna kao sredstvo za predviđanje sudbine. Umesto toga, njen cilj je da trasira širok put za dublje uplitanje u okultizam.
Možda je najstrašniji aspekt astrologije njena društvena dimenzija. Onako kako astrologija i njene srodne okultne „nauke“ mogu zavesti razmišljanje pojedinca, tako mogu i društva uz srazmerno veći učinak.
Na primer, vera u astrologiju i srodne joj okultne veštine, pomogla je spremanju Nemačke za uspon nacional-socijalizma. Astrologija je bila deo zamršene mreže okultnih verovanja koja su oblikovala filozofiju i politiku Trećeg Rajha. Ova politika je ubila veliki deo evropskog stanovništva i ostavila kontinent opustošen ratom.
Sada, pedeset godina nakon Hitlerovog poraza, zapadni svet je prigrlio u mnogome isti skup okultnih verovanja poznat danas kao pokret Novog Doba – koji je podržao uspon nacizma. I ponovo, astrologija je deo tog sistema verovanja.

Lično iskustvo

U razmatranju astrologije, ja govorim sa autoritetom. Pre no što sam se obreo u Pravoslavlju, praktikovao sam astrologiju na neprofesionalnim osnovama oko deset godina, i smatralo se da sam bolji od nekih profesionalaca.
U to vreme, video sam kako lako astrologija može ovladati umom i životima osoba koji su joj izloženi, čak i na neformalnim osnovama. Iskustvo me je takođe naučilo kako jake okove astrologija stavlja na vernika, i kako je teško odupreti se ponovnom uvlačenju u astrologiju nakon odricanja od nje.
Godinama nakon što sam napustio astrologiju još uvek se borim da prevaziđem njen način razmišljanja.
Međutim, veoma je bitno da sam potpuno upoznat sa astrološkom simbolikom, koja je suštinski đavolska po karakteru i sadrži demonske parodije na dela Božja. Ako su sadašnji nagoveštaji ikakav putokaz, simbolika astrologije je spremanje sveta da primi vlast i žig antihrista, možda u vrlo bliskoj budućnosti.

Istinski vernici astrologije

Da je astrologija nasleđe manjine, tada bi njen uticaj bio neznatan. Međutim, njen uticaj je ogroman. Astrologija je jedan od najraširenijih i najuticajnijih sistema verovanja našeg vremena. Milioni Amerikanaca polažu veru u astrologiju i dopuštaju joj da upravlja njihovim životima.
Na primer, Pol Galup iz 1975. je ukazivao da je više od 30 miliona Amerikanaca verovalo da „zvezde“ imaju neki uticaj na ljudske živote, i da je više od tri četvrtine Amerikanaca (77%) moglo prepoznati svoj znak u popularnim rubrikama sa horoskopom[1].
U Sjedinjenim Državama radi oko 10 hiljada astrologa i izlazi dvadeset astroloških časopisa[2]. Stotine novinskih listova štampa horoskopske karakteristike. Astrološka savetovanja su unosan posao: prema jednoj proceni, Amerikanci potroše 200 miliona dolara godišnje na traženje astroloških saveta[3]. Skoro svaka knjižara u Americi sadrži dela iz astrologije, a mnogi veliki gradovi imaju jednu ili više knjižara specijalno posvećenih astrologiji i drugim ograncima okultnog. Simboli vere u astrologiju su svuda, od nakita sa astrološkim motivima do ukrasa na automobilima koji reklamiraju vozačev znak iz horoskopa.

Zodijak

Zodijak, ili skup sazvežđa kroz koje se čini da se Sunce, mesec i planete kreću, je podeljen u dvanaest znaka. Evo ih, izloženih u produžetku, sa njihovim približnim datumima:

Ovan (22. Mar. – 21. Apr.)
Bik (22. Apr. – 21. Maj.)
Blizanci (22. Maj. – 21. Jun.)
Rak (22. Jun – 21. Jul.)
Lav (22. Jul – 21. Avg.)
Devica (22. Avg. – 21. Sep.)
Vaga (22. Sep. – 21. Okt.)
Škorpija (22. Okt. – 21. Nov.)
Strelac (22. Nov. – 21. Dec.)
Jarac (22. Dec. – 21. Jan.)
Vodolija (22. Jan. – 21. Feb.)
Riba (22. Feb. – 21. Mar.)

Datumi predstavljaju periode za koje se kaže da Sunce zauzima svaki pojedini znak na svom putu kroz zodijak. Zbog ovog razloga, osnovni tip astrologije viđen u novinskim stupcima sa horoskopom se naziva “ astrologija znakova po suncu“.
U modernoj astrološkoj praksi, pretpostavlja se da svaki znak zauzima 30 stepeni tristašezdesetostepenog zodijaka. Ova podela je međutim daleko od realnosti. Sazvežđa ne odgovaraju pravim jednomesečnim periodima koji su im dodeljeni od astrologa, zbog toga što su neka sazvežđa mnogo veća od drugih. Devica, na primer, zauzima 44 stepena ekliptike (putanja kretanja planete kroz zodijak), u poređenju sa svega 22,5 stepeni za Vodoliju i 7 stepeni za Škorpiju[4].

Iskrivljena simbolika

Pokazuje se da je astrološka simbolika znaka zodijaka iskrivljena u odnosu na svoj jevrejski izvor. Mazarot, koji se spominje u knjizi o Jovu: „Možeš li izvesti Mazarot (južne zvijezde) na vrijeme? ili Kola sa zvijezdama njihovijem hoćeš li voditi?“[5]. U početku, znakovi zodijaka su imali značenja u mnogome različita od onih koja im sada dodeljuju astrolozi. Mazarot je sadržao simboliku koja je predskazivala dolazak Hrista i njegovu pobedu nad neprijateljima.
Opširno razmatranje Mazarota i njegove simbolike prevazilazi opseg ovog članka. Razmotrimo samo jedan znak: Devicu, Devu, poznatu kod Jevreja kao Betulah.
Devica se opisuje kao devojka koja drži granu u desnoj ruci i klas pšenice u drugoj. Po Njuejdž mišljenju, oživljenom starom okultizmu pod novim imenom, Devica je tobožnja „boginja“ ili Gea, savremena personifikacija Zemlje. U Mazarotu, međutim Betulah simboliše Djevu, Majku Boga – Bogorodicu, na koju se odnosi proročanstvo Isaijino: „Eto, devojka će začeti, i rodiće sina, i nadjenuće mu ime Emanuil, što će reći: S nama Bog“[6]. Grana u njenoj desnoj ruci simboliše granu (to jest, Hrista) koju spominje Zaharija: „Eto, ja ću dovesti slugu svojega, granu“[7]. Šta više, Spika, zvezda u njenoj desnoj ruci poznata je kod Jevreja kao Tsemeč, ili grana. Seme pšenice u drugoj Djevinoj ruci simboliše ženino seme (Hrista) koji će smrskati glavu zmijinu (Sataninu) kao što je prorokovano u Knjizi Postanja[8].
Slične priče se mogu izneti za svaki od 12 znakova zodijaka, od Device do Lava[9]. Izvorna biblijska simbolika Mazarota se proširuje sve do imena zvezda u sazvežđima. Ova simbolika je naravno strana astrološkoj praksi, koja koristi iskrivljenje Mazarota za pokušaj proricanja. Mazarot je svedočio da je Bog Tvorac i Gospodar kosmosa, a nije služio za gatanje.

Natalni horoskop

Kada astrolozi govore o horoskopima, oni obično ne misle na jednorečenična „predskazanja“ kakva se mogu naći u novinama. Umesto toga, astrolozi određuju horoskop kao dijagram u vidu točka koji pokazuje navodne položaje Sunca, meseca i planeta u zodijaku u momentu rađanja pojedinca. Ovi položaji su samo navodni jer često postoji velika razlika između položaja planete u horoskopu i stvarnog mesta koje je planeta zauzimala na nebu u to vreme. Ovaj dijagram je poznat kao „natalni horoskop“, „natalna mapa“ ili „mapa rođenja“.
Da bi uobličio ovakvu mapu, astrolog potrebuje mesto, datum i vreme rođenja zainteresovanog čoveka. Sa ovim obaveštenjima, astrolog uređuje mapu, često koristeći kompjuter za preračunavanja. Završni horoskop ima mnogo komponenti, uključujući planete, kuće, aspekte i znake. Svaka komponenta može imati veoma različitu simboliku, ili „dejstva“.

Planete, kuće i aspekti

Horoskop sadrži simbole (ili „glife“) sunca i meseca, kao i ostalih planeta – Merkura, Venere, Marsa, Jupitera,
Saturna, Urana, Neptuna i Plutona. Druga karakteristika mape je „uzdignuće“, što predstavlja tačku koja se upravo uzdizala iznad horizonata u trenutku rođenja subjekta.
Uzdignuće služi kao polazna tačka za obeležavanje „kuća“, podele karte na dvanaest delova koji predstavljaju različite osobine, delatnosti i interesovanja pojedinca. Kuće ne treba mešati sa znacima zodijaka, iako se u nekim mapama kuće i znaci mogu gotovo sasvim podudarati.
Aspekti – uglovni odnosi elemenata mape – su takođe značajni. Najznačajniji aspekti su opozicija (180 stepeni), trojka (120), četvorka (90 stepeni), šestorka (60 stepeni) i spoj (nula stepeni).
Tradicionalno opozicija i četvorka se tumače kao „teški“ aspekti koji simbolišu suprotnost i naglasak. Trojka i šestorka se smatraju za „lake“ aspekte povezane sa udobnošću i saradnjom. Dvosmisleni aspekt, spoj – koji se pojavljuje kada dva ili više elemenata zauzimaju istu poziciju – može se tumačiti kao teški ili laki, u zavisnosti od toga koji su elementi sadržani.

Dejstva

Dejstva su osnovna za tumačenje mape. Dejstvo je predmet, interesovanje ili aktivnost simbolisana znakom, kućom ili planetom. Na primer dejstvo Device se proteže od bolničke profesije do države Virdžinije. Lav simboliše vođstvo i obavljanje veštine, među mnogim drugim stvarima. Prva kuća tobože upravlja fizičkom konstitucijom pojedinca i pojavom; druga kuća je odgovorna za novac i materijalna sredstva; i preostalih 10 kuća imaju simboliku koja se tiče braka, zdravlja, karijere i zanimanja. Merkur je navodno planeta koja upravlja komunikacijama, dok Mars simboliše sirovu energiju i nasilje, a Jupiterovo dejstvo uključuje blagostanje i udobnost.
Pojedina kuća, znak ili planeta mogu imati na stotine dejstava. Da bi stvari bile još složenije mnoga različita dejstva se mogu primeniti na dato zanimanje, mesto ili pojavu. Zemljotresi su, na primer, naznačeni dejstvima najmanje tri planete: Saturna (kamenje i zemlja), Urana (iznenadni, neočekivani događaji) i Plutona (uništenje masa i događaji pod zemljom). U mnogim slučajevima simbolika planete, kuće ili znaka je toliko elastična da se može iskoristiti za predstavljanje suštih suprotnosti, kao što su blagostanje i finansijski gubitak; nervna napetost i iznenadno opadanje tenzije; ropstvo i sloboda.
Ovo mnoštvo dejstava dopušta astrolozima da dodele dejstvo skoro svemu, i ovako učine mapu lakom za tumačenje. Ako se prolazak Jupitera podudara sa željenim novostima u životu pojedinca, tada Jupiter – simbol blagostanja, uživanja, uspeha i udobnosti – može opravdati poverenje. S druge strane, ako neželjene novosti pristižu u toku pomenutog Jupiterovog prolaska, tada astrolog može kriviti nehatnost i tromost (druga dva Jupiterova dejstva) za loše vesti.

Počeloje u Egiptu

Astrologija je stara koliko i civilizacija i ima dva glavna ogranka. Jedan potiče iz Kine, a drugi iz Egipta. Drugi je doveo do osnivanja sistema koji se na Zapadu danas široko praktikuje. Egipćani su verovali da astrologija potiče od „božanstva“ Tot, takođe poznat kao Hermes kod Grka i kao Merkur, vesnik bogova, u rimskoj mitologiji[10].
Sinteza koja se koristi u savremenoj zapadnoj astrologiji je ponajviše delo Klaudijusa Ptolemausa poznatijeg kao Ptolomej. Rođen u Grčkoj, Ptolomej je živeo u Egiptu u toku drugog veka pre Hrista i napisao je nekoliko značajnih dela iz astrologije. Njegovi spisi su prethodnica sadašnjih astroloških tekstova[11]. Sistem koji je on ocrtao se nije značajno promenio nekih dve hiljade godina, uprkos velikom napretku u astronomskom znanju, koje uključuje i otkriće tri planete (Urana, Neptuna i Plutona) koji su bili nepoznati u Ptolomejevim danima.
Astrolozima je cvetao posao u starom Rimu. Car Tiberije je bio naročito privržen astrologiji,[12] a objava smrti cara Klaudija je navodno odlagana do vremena koje se smatralo astrološki povoljnim za Nerona, njegovog naslednika[13]. Avgust je proterao astrologe iz Rima, ali su im njegovi naslednici dopustili da se vrate[14]. Astrolozi i njihova veština su više puta bivali u i izvan okvira zvanične naklonosti u toku carskih dana Rima, ali se o astrološkim analizama široko vodilo računa čak i kada je vlasti nisu odobravale[15].
Za cara Domicijana se kaže da je astrologiju shvatao ozbiljno, uprkos zabrani njene prakse. On je živeo u strahu od astroloških predviđanja. Možda je bilo nekog razloga za strah, jer je rečeno da su astrolozi predvideli i tačan sat i način njegove smrti 96. godine posle Hrista, ubodima nožem, u njegovoj 44. godini[16]. Državna politika, međutim, verovatno je imala mnogo više sa Domicijanovim ubistvom od svih tobožnjih planetarnih uticaja.

Sveti Avgustin i astrolog

Kada se Avgustin (354-430) suočio sa izazovima paganskog Rima, pobijao je astrološke tvrdnje[17].
Avgustin je dokazivao da je istorija Rima i mnogih drugih carstava zavisila od Božje volje, a ne od uticaja „zvezda“. Međutim, umesto na istoriju Rima, Avgustinov napad je bio usredsređen na izveštaje o blizancima, rođenim u gotovo istom momentu, za koje se govorilo da su vodili praktično istovetne živote, tobože kao rezultat njihovih krajnje sličnih natalnih horoskopa.
Jedan takav izveštaj došao je od astrologa i istoričara Posidonijusa iz Apameje (51. pre Hrista), i ticao se slučaja iz spisa velikog fizičara Hipokrata[18]. Dva brata su istovremeno obolela. Bolest svakog od njih je imala sličan razvoj u toku istovetnog perioda. Na kraju, zdravlje oba brata se počelo poboljšavati u istom trenutku.
Šta je moglo biti objašnjenje ove usklađenosti? Posidonijus je smatrao da su braća morala biti blizanci, sa izuzetno sličnim horoskopima, što je predodređivalo da se razbole i oporave po istom rasporedu.
Avgustin je odbacivao ovu pretpostavku. On je mislio da su postojala mnoga verodostojnija objašnjenja za istovetne bolesti braće. Mora da su braća bila podizana u istoj sredini dok su odrastala, da su pila istu vodu, jela istu vrstu hrane, i bila prilagođena istoj klimi. Pod ovim uslovima, tvrdio je Avgustin, moglo se očekivati da su dva čoveka odrasla imajući iste konstitucije i osetljivost na bolesti. Stoga je sasvim moguće da su se rođena braća mogla i razboleti i ozdraviti u toku istog vremenskog perioda, bez uplitanja bilo kakvog astrološkog uticaja.
Na žestoke napade kritike, Avgustin je okrenuo astrologov sopstveni izvor – Hipokrata – protiv njega. Avgustin je navodio Hipokratovo priznanje da čak i blizanci mogu imati velike razlike u toku svojih bolesti, prema načinu življenja koji su za sebe odabrali[19]. Ako je po ovom pitanju Hipokrat u pravu, onda je Posidonijusova vera u astrološki predodređenu bolest bila neodrživa.
Avgustin je takođe koristio Sv. Pismo da bi ilustrovao kako su blizanci mogli voditi potpuno različit život, čak i kada su se vremena njihovih rođenja poklapala skoro u sekund. On je navodio biblijsku priču o Jakovu i Isavu, čija su vremena rođenja bila toliko bliska da je Jakovljeva ruka držala Isavovu petu[20].
Da je astrološka teorija ispravna, tada bi natalne mape dva brata trebalo da budu skoro istovetne. U tom slučaju je trebalo da njihovi karakteri budu praktično isti, i da im životi teku skoro istovetnim tokom. Međutim takva sličnost nije važila za braću, koji su se izrazito razlikovali po osobenostima, navikama i životnim putevima.
Avgustin je dokazivao da podudarnost njihovih vremena rođenja, sasvim jasno, nije imala nikakve veze sa životima Isaka i Jakova[21]. U svetlosti ovakvog biblijskog dokaza, koji nosi daleko veću težinu nego svedočanstvo Hipokrata, kako tvrđenja astrologa mogu biti razložna?

Nigidijev točak

Rimski učenjak Nigidije, koji je živeo u prvom veku pre Hrista, razmatrao je problem blizanaca i nepodudarnosti između njihovih natalnih horoskopa i životnih istorija. On je predložio sledeće objašnjenje.
Nigidije je poredio postulisano kretanje neba (privid stvoren zemljinom rotacijom) sa okretanjem grnčarskog točka. Namestite da se točak brzo okreće, predlagao je Nigidije, i napravite dve oznake brzo jednu za drugom na njemu. Iako su oznake napravljene praktično u istom trenutku, kretanje točka stvara veliki razmak među njima. Na uporednom modelu, dokazivao je Nigidije, brzo kretanje neba može prouzrokovati veliku razliku među natalnim mapama blizanaca rođenih u samo nekoliko trenutaka razmaka[22]. Ta razlika se može odraziti na veoma različite životne istorije, čak i kad su samo sekunde delile rođenje blizanaca.
Ova analogija, podrugivao se Avgustin, krhka je koliko i Nigidijeva grnčarija. Ako su blizanci mogli imati veoma različit život uprkos činjenici da su njihovi horoskopi praktično isti, tada horoskopi ne mogu biti opravdani u životu nekog pojedinca. Astrolog se, onda, teško može osmeliti da predviđa događaje studirajući nečiji horoskop[23].
Avgustinove analize srušile su temelje astrologije. On je čak ponudio objašnjenje za retke slučajeve kada su se astrološka predviđanja pokazala kao tačna. Avgustin je smatrao da su u takvim slučajevima astrolozi samo prenosili obaveštenja koja su im dobavljali zli duhovi kako bi ubedili čovečanstvo da je astrologija – sa svojim uveravanjem da „zvezde“, pre nego suverena Božja volja, upravljaju ljudskom „sudbinom“ – opravdana za predviđanje budućnosti[24]. Ostali koji su je objašnjavali takođe su primećivali veze između astrološke prakse i demonskog uticaja.
Danas bi Avgustin bio nazvan „Razobličitelj“, što označava osobu koja pobija laži na kojima je astrologija utemeljena. Prema Avgustinovom primeru mnogi savremeni naučnici istakli su potpuno praktično odsustvo naučnih dokaza u prilog astrološkoj tvrdnji[25]. Po obrascu koji je postao uobičajen više vekova nakon Avgustina, međutim, astrologija je preživela kritike i nastavila je da širi svoj uticaj u religijskim i svetovnim ustanovama.

Astrologija i zapadne crkve

Iako su zapadne crkve često osuđivale praktikovanje astrologije i drugih oblika okultizma, mračne veštine su i pored toga prožele učenja ovih crkava. Ovo širenje okultizma po Zapadu jedva da iznenađuje, s obzirom da se blagodat Božja sa Zapada povukla posle njegovog pada u papsku jeres[26]. Gubitkom jedinstva sa Pravoslavljem 1054. godine, Zapad je samog sebe načinio ranjivim pred nasrtajem paganskog, okultnog razmišljanja. Taj nasrtaj je brzo usledio. Dela Aristotela i neoplatonista (koji su verovali u razvijen sistem „podudarnosti“ poput dejstva u astrologiji) brzo su našla svoj put u zapadnoj teologiji, naročito kroz dela Tome Akvinskog (1225-1274). Čim je Akvinski prihvatio ideje Aristotela i neoplatonista, paganska tradicija u astrološkom mišljenju prodrla je u dela Akvinskog, i kroz to u celu Rimsku crkvu. Pod ovim uticajem Akvinski je učio da bi trebalo da se astrologija dopušta onoliko dugo, koliko se može održati kao „prirodna“ nauka[27].
Nedugo zatim, Zapad je, prepušten slučaju, šiban vetrovima okultnih učenja. U Engleskoj monah Rodžer Bejkon (1214-1294) je navodno praktikovao brojne vrste vračarija, ali je rečeno da se poslednjih godina svog života pokajao[28]. Bolonja, Milano i Padova imali su katedre za astrologiju u periodu između 13. i 16. veka[29]. Akademija magije, po neoplatonskim direktivama, delovala je u Veneciji krajem 16. veka[30]. Ćeko de Askoli, astrolog iz 14. veka, otišao je tako daleko da je tvrdio da je postojao astrološki uticaj na Hristovu iskupiteljsku službu[31]. Zbog ovog jeretičkog verovanja de Askoli je spaljen[32]. Nemački opat Tritemijus (1462-1516), uprkos svojih proglasa protiv čarobnjaštva, polagao je pravo na privrženost magiji tvrdeći da je okultno znanja dobio putem otkrovenja[33]. Za najmanje jednog papu govori se da je praktikovao astrologiju: papa Urban (1568-1644; 1632-1644) je navodno uznemiravao svoje kardinale predviđajući im kad će umreti[34]. Istoričar Džejms Veb ukazuje da su praktičari okultnih veština u doba renesanse tvrdili da ih koriste „u Hristu“, iako su ovakve delatnosti bile daleko izvan domena tradicionalnih hrišćanskih verovanja[35]. Takvi pokušaji da se služe dva gospodara – Hristos i satana – su opšta pojava u zapadnim crkvama danas, pogotovo u Sjedinjenim Državama, gde su astrologija, medijumizam i drugi okultni običaji široko odobreni, ili barem tolerisani, od strane samo po imenu hrišćanskog sveštenstva.
Po svom Zapadu u doba Renesanse, nekad čvrste granice između okultizma i religioznog verovanja su slabile i nestajale. Takođe, naučne ustanove nisu pružale veliku zaštitu od uticaja okultizma, jer u mnogim slučajevima nije bilo jasnog razgraničenja između nauke i okultizma. Duboko verujući nemački astronom Kepler (1571-1601) je, na primer, pravio životni horoskop[36].
Keplerov mentor, danski astronom Tiho Brahe (1546-1601), očigledno nije imao nikakve sumnje u astrologiju ili njenu saglasnost sa Hrišćanskom verom, i navođene su njegove reči: „Poricati astrologiju znači poricati volju Božiju“[37].
Prodori u crkvene i naučne zajednice su, ipak, bili samo dva puta za napredak astrologije. Politička naklonost je takođe bila potrebna, ako je astrologija želela da izbegne povremene lomove koji su njenu praksu u Rimu činili rizičnom. (Videćemo kasnije kako je ovaj trostruki pristup – predstavljanja prihvatljivosti okultnog u religijskim, političkim i naučnim institucij ama – povratio svoj značaj danas).
Tako, astrolozi Evrope 16. i 17. veka su se namučili da ubede svetovne vlasti da su Hrišćanstvo i astrologija uzajamno saglasni. Negde oko 1840. g., britanski istoričar Čarls Mekej opisuje kako su se Buker, engleski astrolog iz 17. veka i nadriučenjak Vilijam Lili dodvorili vlastima.
„(U to vreme) najučeniji, najplemenitiji, najuzvišeniji karakteri nisu oklevali da se savetuju sa astrolozima na najotvoreniji način. Lili… je predložio da napiše knjigu naslovljenu „Uvod u astrologiju“ u kojoj bi zadovoljio celo kraljevstvo zakonitostima te veštine… (Kada) je izašla njegova knjiga, (on) je otišao sa drugim astrologom po imenu Buker u vrhovni štab armije parlamenta u Vindzor, gde su toplo dočekani i ugošćeni u vrtu u kome je general Ferfeks bio smešten. Oni su potom predstavljeni generalu kojih ih je ljubazno primio i napravio aluziju na neka njihova predviđanja. On se nadao da je njihova veština zakonita i saglasna Božijoj reči; ali je on sam nije razumevao. On nije sumnjao, bilo kako bilo, da su dva astrologa imala strah Božiji, i zbog toga je gajio lepo mišljenje o njima. Lili ga je uveravao da je veština astrologije u saglasnosti sa Sv. Pismom, i uvereno je, iz svog znanja o zvezdama, predviđao da će armija parlamenta poraziti sve svoje neprijatelje. (Svi) vojnici su bili njegovi prijatelji. Kada je otišao u Škotsku, video je vojnika gde stoji sa knjigom proročanstava u ruci, uzvikujući nekolicini svojih drugova koji su prolazili pored njega: „Čuj šta je Lili rekao; u ovom mesecu pobeda vam je zagarantovana! Borite se, hrabri momci! i onda je pročitao predviđanje za taj mesec!“[38]. Vojnici su ginuli, verujući astrologu.
General Ferfeks nije bio usamljen u svojoj naivnosti u pogledu astrologije, kao i u pogledu nepoznavanja Sv. Pisma. Vođe engleskog društva – po svoj prilici, i mnogi koji su smatrali da su iskreni Hrišćani – prihvatali su astrologiju kao verski sistem uprkos brojnih upozorenja u Sv. Pismu protiv nje. Situacija nije bila bolja a ni na ostatku kontinenta. Francuski kralj Luj X je navodno držao veliki broj astrologa na svom dvoru, a Katarina de Mediči je bila zaštitnica astrologa[39].
16. i 17. vek bili su „zlatno doba“ za astrologe u Evropi, primetio je Makej[40]. On je opisao uticaj astrologije i njenu vezu sa alhemijom. Alhemija je bila okultistička potrega za bezgranično produženim životom i za „kamenom mudrosti“, mitskom tehnikom pretvaranja prostih materijala poput gvožđa u zlato[41]. Zapazite, u sledećem pasusu o astrologiji i alhemiji, kako Makej povezuje astrologiju sa đavolom (kao što je i Avgustin pre njega) i označava astrologiju i vračanje kao dva vida iste pojave:
„Mnogi astrolozi su (takođe) alhemičari. Zajednica dve veštine nimalo ne čudi. Bilo je za očekivanje da će oni koji su moć shvatali tako nerazumno, kao što je produžavanje ljudskog veka za nekoliko vekova, pretvarati, u isto vreme, da predskazuju događaje koji treba da označe natprirodni spreg postojanja. Svet bi tako lako poverovao da su oni otkrili sve tajne kao da su otkrili samo jednu. Najčuveniji astrolozi Evrope, pre tri veka, bili su alhemičari. Agripa[42], Paracelzus[43], doktor Di[44] i rozenkrojceri[45] i svi ostali su stavljali takav akcenat na svoje znanje o danima koji dolaze, kakav i na tobožnje posedovanje kamena mudrosti i eliksira života. U njihovo vreme pojmovi čudesnog, demonskog, natprirodnog bili su rašireniji nego ikad ranije. Za đavola ili zvezde se uopšte verovalo da se stalno mešaju u poslove ljudi, i da ih skupa treba konsultovati kroz propisne obrede. Oni koji su bili melanholičnog temperamenta, predavali su se vračanju i čarobnjaštvu; oni veseliji i nadahnutiji posvećivali su se astrologiji. Ovu drugu nauku su podsticali svi monarsi i vlasti toga doba. U Engleskoj astrologija je imala visok ugled. U toku tog perioda namnožile su se varalice u svakom značajnijem gradu i selu u zemlji, koji su napravili posao od pravljenja mapa rođenja, pomaganja u otkrivanju izgubljenih dobara, prognoziranja srećnih i nesrećnih brakova, predviđanja hoće li putovanja biti uspešna, i opažanja zgodnih momenata za početak bilo kog poduhvata, počev od otvaranja obućarske radnje do nastupanja[46].
Princ evropskih astrologa u 16. veku bio je Mišel de Notrdam, zvani Nostradamus (1503-1566). On je bio dvorski fizičar Francuskom kralju Anriju II 1556. godine[47]. U poznim godinama, Nostradamus se odao prorokovanju i sastavio knjigu stihova „Centurije“ ispisanu uviše od hiljadu strofa, od po četiri stiha svaka. Ovo nerazumljivo delo je tobože otkrivalo, kada se pravilno rastumači, istoriju čovečanstva tokom više stotina godina koje su nastupale. Neodređenost takozvanih proročanstava je, međutim, omogućila mnogobrojna tumačenja. Pogledajmo sledeći isečak: „Iz velike opasnosti zarobljeni je izbavljen. Malo potom, velika sreća se promenila. U palati narod je zarobljen. Po Božijem predskazanju grad je opsednut.“[48]
Makej tumači da se ovaj katren odnosi na Napoleonov povratak sa Elbe[49]. Međutim, u ovoj strofi neki su uočili glasine o bekstvu naci – vođe Martina Bormana iz Berlina u završnim danima Drugog svetskog rata, kada su savezničke trupe nadirale ka gradu. Tako su mnoga različita tumačenja Nostradamusovih spisa moguća, da se ona uopšte ne mogu okvalifikovati kao proročanstva. Uprkos svemu, Nostradamusa još uvek mnogo slede. U Sjedinjenim Državama na raspolaganju su brojna debela „tumačenja“ njegovih spisa.
“ Tumači“ Nostradamusa iz dvadesetog veka su dobro iskoristili tri navodna ukazivanja u njegovim delima na nekakvog „Histera“, za koga se misli da je Adolf Hitler. Verovatnije, da je Nostradamus upućivao na reku Dunav, jer se donji tok Dunava na latinskom naziva Ister. Katreni koji spominju Hister zaista se mogu odnositi na Nemačku; na „plač“ i „suze“ kakve je Hitlerov režim proizveo; na zlog i gordog čoveka tiranina kakav je on bio[50]. Međutim, evropska istorija je takva da se ovi spisi mogu odnositi i na mnoge druge vođe sem na Hitlera.
Iako Hitler nije poimenice figurisao u Nostradamusovim spisima, Nostradamus i njegovi sledbenici okultisti su u svakom slučaju imali značajan udeo u Hitlerovom režimu. Astrologija i ostala okultna praksa potpomogli su pripremanju tla, da se tako izrazimo, u koje je nacionalsocijalizam pustio koren i izrastao u Nemačkoj između dva svetska rata. Iako glavne biografije Hitlera teže da previde okultno poreklo nacizma, postanak Trećeg Rajha iz okultizma je dokumentovan, i možemo imati predstavu kako je astrologija bila povezana sa nacističkim učenjem i radom Hitlerove vlade.
Među prednacističkim vernicima astrologije je bio i nemački okultista Gvido fon List (1848-1919)[51]. List je bio okupiran brojnim okultnim potragama i svojim imenom je nazvao društvo Gvida fon Lista, koje je bilo povezano sa astrologijom i teosofijom[52]. List se u četrnaestoj godini zavetovao da he jednog dana sagraditi hram bogu nordijskih pagana Votanu. List je navodno video sebe kao živu vezu sa „Armenenom“, drevnim društvom nemačkih magova koji su koristili kukasti krst kao svoj simbol. List je potpomagao oživljavanje nemačkog nacionalizma propagiranjem tevtonske mitologije koja će se kasnije inkorporisati u nacizam.
Među drugim privrženicima astrologije koji su dali svoj udeo nacističkoj filozofiji i učenju bio je Adolf Lanc (1874-1954), takođe poznat kao Jorg Lanc fon Lebenfels, koji je imao snažan uticaj na mladog Hitlera. Lanc je izdavao okultni časopis „Ostara“, koji se široko bavio astrologijom i za koji se smatralo da je bio među omiljenim Hitlerovim štivom u toku njegovih dana krajnje nemaštine u Beču[53].
Još jedna veza između nacista i astrologa je okultista Rudolf Frajher fon Zebotendorf (1874-1945). Dobro poznat pisac u astrologiji, Zebotendorf je pripadao zlokobnom društvu Tule, tajnoj organizaciji koja je u svoje vreme proizvela nacistički pokret[54]. Ili od „Ostare“ ili od društva Tule, ili možda od oboje, Hitler je usvojio kukasti krst kao znak svoje partije[55].
Govori se da je Rajh angažovao astrologe da bi učestvovali u bizarnoj organizaciji nazvanoj Berlinski Institut. Cilj instituta je bio da prepremi sve okultne veštine, od astrologije do crne magije da potpomognu vojne uspehe Nemačke[56]. Prema jednoj priči, astrolog po imenu Vilhelm Vulf je bio uvučen u ovu grupu i kasnije je opisao njene rezultate kao „jadne“. Apsurdno je, dodao je, da bilo ko misli da natprirodni uticaj može biti angažovan u vojne ciljeve na takav način[57].
„Jadnost“ je dobar opis delotvornosti astrologije za otkrivanje budućnosti. U svakom slučaju nacisti su verovali u astrologiju, kao što su i Rimljani pre njih; a kao što se desilo u carskom Rimu tako su i nacisti ispoljavali svoju veru u astrologiju, pokušavajući da spreče njeno praktikovanje nakon dolaska Hitlera na vlast. 1941. nacisti su specijalno zabranjivali astrologiju uz ostale okultne filozofije i delatnost[58]. Ova zabrana je bila deo onoga što je jedan istoričar nazvao velikom „bežanijom“ okultista iz Nemačke[59]. Veoma slično Domicijanu pre njega, Hitler je očito bio zabrinut mogućnošću da neko uradi njegov horoskop i tako otkrije njegove slabosti.
Hitlerov pomoćnik Rudolf Hes (1894-1987) je čvrsto verovao u astrologiju. Istoričar Elik Hau je bio mišljenja da je astrologija mogla imati značajnu ulogu u Hesovoj zagonetnoj odluci da sam odleti u Škotsku 10. maja 1941., u pokušaju da zaključi primirje sa Britanijom. Prema Hauu, smatra se da je Hes verovao da je astrološki uticaj na Hitlera bio veoma nepovoljan krajem aprila i početkom maja 1941. Izgleda da je Hes uzeo na sebe obavezu da spase svog voljenog Firera i da dovede do mira sa Britanijom. Misija je bila neuspešna: Hes je zadržan u Britaniji, suđeno mu je u Nirnbergu nakon rata i osuđen je na doživotnu robiju[60]. Hes je bio učenik astrologa i „geopolitičara“ Karla fon Haushofera, koji je služio kao mentor Hitleru[61].
Za SS poglavara Hajnriha Himlera (1900-1945) se takođe navodi da je bio privržen astrologiji i jednom je objasnio Vulfu da su zakoni protiv nje imali nameru da spreče astrologe od primene svoje veštine na tobože nižu, „nearijevsku“ rasu. Na primenjivanje načela astrologije na sve ljude sveta očito se gledalo kao na poricanje uzvišenog statusa arijevske rase.[62] Kasnije, mi ćemo ispitati kako sadašnji pokret Novog Doba – toliko privržen astrologiji, koliko nacisti nikad nisu bili – na sličan način nastupa deleći društvo na dve grupe: višu rasu okultnih posvećenika i niže vrste koje moraju biti uništene pre nego što nova era u društvu počne.
Čak i pre nego što su antiokultistički zakoni stupili na snagu, astrolozi pod Hitlerom su uvideli da neblagovremena ili loše usmerena proročanstva mogu značiti nevolju. Astrolog po imenu Karl Ernest Kraft je jednom predvideo da he Hitlerov život biti u opasnosti između 7. i 10. novembra 1939. Kraft je čak poslao telegram Hesu, upozoravajući da će Hitler ostati pod pretećim astrološkim uticajem nekoliko dana. Kraft je uhapšen[63]. Kasnije, Kraft je prešao da radi u ministarstvu propagande pod dr Jozefom Gebelsom, prepravljajući tzv. Nostradamusova proročanstva da bi načinili da Hitler izgleda kao nepobediv.
Kad se u Londonu pročulo da Hitler ima astrologa koji radi u njegovu korist, predsednik vlade Vinston Čerčil je zaposlio astrologa po imenu Luis de Vol da mu govori kakve savete može primati Hitler. Očito, ova okultna obaveštanja su zabavljala Čerčila. „Zašto bi Hitler imao monopol na astrologe?“, šalio se on[64].
Rad de Vola za Čerčila mogao je imati svoju zabavnu stranu, ali na strani Nemačke astrologija je poprimala tragičan i tužan karakter kako se rat bližio kraju. Gebelsu podređeni Hans Fricše, optuženik na Nirnberškom procesu nakon rata, rekao je da je ministarstvo za propagandu pokušalo da podigne moral u poslednjim danima rata emitovanjem lažnih astroloških predviđanja o nedaćama posle kojih će za Nemce nastupiti srećna vremena. Ova lažna astrološka proricanja, rekao je Fricše, bila su jedina stvar koja je održala nadu kod mnogih Nemaca[65].

„Veliko doba“

Hitler je, navodno, povremeno govorio o astrološkim.[66] U astrologiji se kaže da su velika doba (epohe) periodi od oko 2000 godina u kojima ljudska civilizacija navodno nosi psihičku oznaku pojedinog znaka. Mnogi astrolozi su hrišćansku eru označili „dobom Ribe“, obeleženu mukama i patnjama. Poznato je verovanje da ovo doba treba da nasledi „doba Vodolije“, vreme mira, ljubavi, uživanja i idealizma[67]. Astrolozi se ne slažu u pogledu momenta kad doba Vodolije treba da osvane ali je opšte očekivanje da se prelaz uskoro desi, s obzirom da hrišćanska era traje oko 2000 godina, i prema rasporedu Novog Doba, sva je prošla i još samo ostaje da se okonča.
Jedno predviđanje pokreta Novog Doba za doba Vodolije je da he nepoželjni ostaci iz doba Ribe (tj. hrišćanske ere) biti verovatno „očišćeni“, ratnim sukobom, pre no što nova okultistička era bude počela[68]. Neki tumači misle da se ovo odnosi na antihristovu vladavinu i na astrološku ulogu u pripremanju ljudskog roda na nju. „Pročišćenje“ se pojavljuje kao ulepšan izraz za masovno uništenje: to je upravo plan o kome Sv. Pismo govori kad kaže šta će neprijatelj smerati Hrišćanima u poslednje dane[69].
Simbolika Vodolije u pokretu Novog Doba je jedan razlog da smatramo da će astrologija igrati značajnu ulogu u osnivanju antihristovog carstva, kao što je igrala takvu ulogu i prilikom uspona Hitlera, njegovog preteče.
Astrološki znak – Devica takođe ima poseban značaj u pokretu Novog Doba, iz nekoliko razloga. Kod novodobaca, Devica simboliše zemlju i stvari na zemlji, poput žitarica. Čistota je još jedna simbolika Device. Ova dva elementa simbolike Device – čistoća i zemlja – su značajne komponente kulta prirode kao „boginje“ u novodobskom mišljenju. Ovo obožavanje prirode je simboličan pokušaj da se ponovo uđe u raj pukim ljudskim naporom. Zbog ovog pothvata je Devica, koja je istovremeno i okultna „boginja“ i simbol zemlje, idealan simbol[70].
Devica je takođe bila tumačena kao simbol „Vavilona“, religioznog svetskog poretka antihrista[71]. Ovo tumačenje se pojavljuje kao dosledno numeričkoj simbolici zodijaka. U modernoj upotrebi, Devica je šesti znak u horoskopu (Ovan je prvi), a šest se često tumači kao osobit(o) satanski broj; kao što je predstavljeno u broju zveri (666) u Otkrivenju[72]. Šta više, neki sledbenici novodobskog mišljenja tvrde da u Devici vide „triplicitet“ koji deluje na tri nivoa – fizičkom, osećajnom i umnom. Tumači se da ovaj triplicitet predstavlja broj šest (broj Device) na svakom od ovih nivoa, što daje ukupno tri šestice, a to se može zapisati kao 666[73]. Prema ovom tumačenju, moderna astrološka simbolika Device može označavati đavolovo trostruko polaganje prava na tela, um i duše onih koji će prihvatiti pečat antihrista[74].
Vreme će pokazati jesu li ili ne ovi pogledi ispravni. U ovom trenutku, međutim, oni se pokazuju kao dosledni Sv. Pismu i modernoj astrološkoj simbolici. Takođe, lako se može zamisliti da đavo koristi zodijačku Devicu – iskrivljenje Betulah, Djeve iz Mazarota – da potpomogne uspostavljanje vladavine antihrista. Ovakav manevar će biti kulminacija mnogih satanskih parodija na dela Božija.
Šta više, može se videti još jedna trodelna zajednica kako se sada oblikuje u društvu: okultizam ulazi u hrišćanske konfesije, strukture političke vlasti i naučne ustanove naših dana.
Okultistička verovanja su tako široko rasprostranjena u modernim protestantskim i rimokatoličkim grupacijama, da su postala deo katoličkog katehizisnog materijala[75], a nije nepoznato da protestantski pastori odobravaju astrologiju i druge vidove okultizma. Luteranski sveštenik mi je jedanput rekao da ne vidi ništa loše u praktikovanju astrologije, sve dok ona ne kontroliše nečiji život. Ono što nije video je da astrologija, ako se ozbiljno praktikuje, zaista ovlada životom pojedinca, i kasnije može vrlo lako odvesti dubljem uplitanju u okultizam. Astrologija je navodno bila praktikovana u Beloj Kući poslednjih godina da bi se obezbedila tobožnja prednost u politici[76], a povećani interes naučnika za okultizam[77] ukazuje da se možda vraćamo na nešto slično situaciji na Zapadu u doba renesanse, kada je okultizam prožimao svetovnu politiku, crkve i naučnu zajednicu, sve skupa. Može li neko zamisliti poželjniju situaciju za đavola?
Kako tačno antihrist može koristiti simboliku astrologije da potpomogne ustanovljenje svog kratkotrajnog carstva na zemlji, ne možemo još reći. Mi još uvek znamo malo o konkretnim događajima koji će dovesti do antihristovog zacarenja, i tako je verovatno besmisleno vršiti veće spekulacije po tim pitanjima. Sa određenom sigurnošću, ipak, može se reći ovo: popularna vera u astrologiju nudi simboliku koja se lako može iskoristiti za đavolove ciljeve, dokle god (ta vera) podstiče, ili barem toleriše, uplitanje u mnoge druge (i dublje) oblike okultnih aktivnosti.
Takve aktivnosti oblikovale su verovanja drevnog Vavilona i moderne Nemačke na sličan način, i sada, u poslednjoj dekadi 20. veka, astrolozi i drugi okultisti marljivo nude svoju „pomoć“ političarima i narodnim čelnicima, kao što su Lili i Buker zadobijali naklonost generala Ferfeksa.
Slučaj Ferfeksa i njegove vojske pokazuje da će mase slediti svoje vođe. Svaka značajna ličnost koja donosi odluke, a prihvati astrologiju će verovatno povući sa sobom mnoge sledbenike; i svaki vernik astrologije postaje regrut đavolje vojske, do dana kada će antihrist pozvati na savez svih naroda. Zbog toga, svaki porast vere u astrologiju njene sledbenike uvodi u prihvatanja žiga antihrista, ako se desi da ovaj dođe u naše vreme.
Zbog toga što će žig dovesti do kazne u paklu ognjenom.[78] Pravoslavni hrišćanin ima zadatak da govori protiv astrologije i svih njenih pridružnih veština, naročito u ova poslednja vremena kad okultni uticaj na društvo postaje sveprisutan kao i vazduh koji udišemo, i kada astrološko „zlatno doba koje je opisao Makej, izgleda vrlo slično našem sopstvenom.
Mi se moramo truditi da što je moguće više ljudskih duša odvratimo od mračne veštine prema svetlosti Hristovoj, da bismo na sudu Božjem mogli da kažemo da smo učinili što smo mogli da upozorimo narode na opasnost od astrologije i njenog izumitelja đavola, koljača duša.
Do tad sećajmo se Božićnjeg tropara, koji govori o tri bivša astrologa koji su došli da se poklone Isusu Bogomladencu nakon što su videli Njegovu zvezdu na nebu:
„Tvoje Rođenje, Hriste Bože naš, obasja svet svetlošću Bogopoznanja; njime oni koji se zvezdama klanjahu, od zvezde behu naučeni da se klanjaju tebi, Suncu Pravde, i da Te poznaju, Istok s visine. Gospode, slava Tebi!“

Sa engleskog: Jovan Stakić

Napomene:


NAPOMENE:

 1. B. J. Bok, „Fizika danas“, januar 1977. str. 84. Takođe, Rodžer B. Kalver i Filip A. Jana, „Astrologija: Istina ili laž?“, Naučna procena, Bafalo, New York: Prometheus Books, 1988. str. 2.
 2. G. Din i Mati A., „Novi napreci u natalnoj astrologiji“, Kent Bromli, Engleska: The Astrological Association, 1977, str. 6. Takođe Kalver i Jana, str. 2.
 3. Kalver i Jana, str. 2.
 4. Kalver i Jana, str. 77.
 5. Knjiga o Jovu 38:32
 6. Matej 1:23; Isaija 7:14
 7. Zaharija 3:8
 8. Knjiga postanja 3:15
 9. T. Lorens, „Tajna poruka zodijaka“, San Bernandino, Kalifornija: „Here’s Life Publishers, 1990. str. 15-54.
 10. L. Spens, „Enciklopedija okultizma“: New York, Citadel press, 1993, str. 42.
 11. Kalver i Jana, str. 21. Autori iznose dokaz da je Ptolomej namerno koristio lažne podatke da bi podržao svoje zaključke.
 12. Spens, str. 42.
 13. Ibid, str. 42.
 14. Ibid, str. 42.
 15. Ibid, str. 42.
 16. Istoričar Svetonije kazuje anegdotu o caru i astrologu po imenu Askletario. Domicijan je navodno upitao Askletarija kako očekuje da će on, kao astrolog, umreti. Askletario je rekao da predviđa da će ga rastrgnuti psi. Da bi ubedio ostale da je astrologija prevarna, Domicijan je naredio da se astrolog umori na drugi način. Neke od poslednjih Domicijanovih reči, međutim, pokazale su njegovu sopstvenu morbidnu veru u astrologiju. Dan pre svoje smrti, car je navodno rekao da će krv prekriti mesec kad on uđe u sazvežđe Vodolije i biće počinjeno delo o kome će se pričati po celom svetu. Svetonije, „Dvanaest cezara“ (prevod Roberta Grejvsa), New York: Penguin Books, 1989. str. 310 – 311.
 17. Avgustin, „Božija Država“, (prevod Henrija Betensona), New York: Penguin Books, 1989. str. 179-194.
 18. Ibid, str. 181-182.
 19. Ibid, str. 181.
 20. Knjiga Postanja 25:26
 21. Avgustin, str. 183.
 22. Ibid, str. 182-183.
 23. Ibid, str. 182-193.
 24. Ibid, str. 188.
 25. T. Hajnis, „Pseudonauka i paranormalno“, Bafalo, New York: Prometheus Books, 1988. str. 141-156.
 26. Otac Serafim Rouz, „Božije otkrivenje ljudskom srcu“, Platina, Kalifornija, Bratstvo sv. Germana Aljaskog, 1987. str. 43.
 27. Džejms Veb, „Okultno podzemlje“, La Sel, Ilinois: Open Court, 1974. str. 214-215.
 28. Spens, str. 59-62.
 29. Veb, str. 215.
 30. Ibid, str. 221.
 31. Ibid, str. 215.
 32. Ibid, str. 215.
 33. Ibid, str. 214.
 34. Ibid, str. 221.
 35. Ibid, str. 214.
 36. Kepler je uvideo da je astrologija prevara, ali nije bio voljan, zbog finansijskih razloga, da je ostavi. U pokušaju da opravda svoje stanovište, tvrdio je: „Mršava plata astronoma ne bi mu bila dovoljna za hleb, kad ljudi ne bi gajili nadu u čitanje budućnosti na nebesima.“
 37. Iako je Tiho živeo u početku Kopernikovog doba u astronomiji, njegovu privrženost astrologiji – sistemu baziranom na starom Aristotelovom modelu kosmosa, prema kome je Zemlja, a ne Sunce, u centru našeg solarnog sistema – bilo je teško pomiriti sa heliocentričnim Kopernikovim modelom. Tiho se pojavio sa pokušajem kompromisa između Aristotelovog i Kopernikovog sistema, nekad zvanim Tihoov model. Tihoovo najveće dostignuće bilo je sastavljanje ogromnih astronomskih izveštaja sa preciznim astronomskim zapažanjima, koji su kasnije omogućili Kepleru da formuliše svoje zakone o kretanju planeta.
 38. Č. Mekej, „Čudnovate popularne obmane i zaluđenost masa“ New York, Harmony Books, 1980, str. 282-283.
 39. Ibid, str. 285-286.
 40. Ibid, str. 282.
 41. Ibid, str. 282.
 42. Kornelijus Agripa fon Neteshajm (1486-1535) je bio jedan od najčuvenijih evropskih okultista. Očito nikad nije uspeo da pretvori proste metale u zlato, jer je najveći deo svog života proveo u ozbiljnim finansijskim teškoćama. Rečeno je da ga je svuda pratio „drugar“, ili zao duh, koji se pojavljivao u obliku ogromnog crnog psa. Pred samu smrt Agripa je navodno krivio „drugara“ za svoju propast, i prognao je demonskog psa od sebe. Prema jednom izveštaju, pas je istrčao iz Agripine sobe, skočio u reku i udavio se, na način koji podseća na gadarinske svinje (Mk. 5:13).
 43. Avroelus Filipus Teofrastus Paracelzus Bombastus fon Hohenhajm (1493-1541) je bio možda najpoznatiji od svih alhemičara i veliki deo svog života proveo je lutajući po Evropi i Aziji. Njegovo ponašanje je bilo krajnje ekscentrično, a kadkad i paranoidno. Često je u javnosti viđan pijan. Paracelzus je u javnosti držao do svog ugleda velikog Čarobnjaka i pretio je pozivanjem čitave armije demona da bi pokazao svoju vlast nad njima. Takođe je tvrdio da održava veze sa dušama u paklu. Iako je Paracelzus tvrdio da njegova veština može beskonačno produžiti ljudski život, umro je sa nepunih 50 godina.
 44. Jedan od najvećih osobenjaka u Engleskoj istoriji, astrolog dr Con Di (1527-1606) je kao mladić uživao reputaciju vrsnog naučnika, ali je, kasnije, pao pod uticaj varalice po imenu Edvard Keli. Muželožništvo (homoseksualizam) je moglo biti jedan element njihove veze. Di i Keli su navodno vežbali i medijumizam. Na jednom mestu, Di je tvrdio da je otkrio jezik kojim je Adam tobože govorio pre pada ljudskog roda. Mogućno je da je Keli osuđen na robijanje, a Di je umro u bedi.
 45. Staro okultno društvo, rozenkrojceri, postali su zloglasni u Evropi u 17. veku zbog svojih navodnih kontakata sa zlim dusima. Društvo je navodno osnovao Kristijan Rozenkrojc („Ružokrstić“), nemački filozof sa kraja 14. i početka 15. veka. Nije pouzdano da li je Rozenkrojc zaista postojao.
 46. Makej, str. 282-283.
 47. Ibid, str. 286.
 48. Ibid, str. 287.
 49. Ibid, str. 287.
 50. Hajnis, str. 41-42.
 51. Džejms Veb, „Okultne ustanove“, La Sel, Ilinois: Open Court, 1976, str. 279.
 52. Ibid, str. 279-280. Okultni sistem teosofije je delo ruske okultistkinje iz 19. veka madam Jelene Petrovne Blavacke (1831-1891) i njenih sledbenika, i omogućio je osnivanje modernog pokreta Novog Doba.
 53. D. Skler, str. 17; Nikolas Gudrik – Klark, „Okultni koreni nacizma“, New York. New York Universsity Press, 1992, str. 198.
 54. Č. Nadžent: „Maske Satane: demonsko u istoriji“, Vestminster, Merilend: Christian Classics, 1989, str. 151.
 55. Nadžent, str. 151.
 56. Skler, str. 102.
 57. Ibid, str. 102.
 58. Veb, str. 311.
 59. Skler, str. 71.
 60. E. Hau, „Astrologija: novija istorija sa neispričanom pričom o njenoj ulozi u Drugom svetskom ratu“, New York: Walker and Comrapu, 1968; Skler, str. 124.
 61. Ibid, str. 665-7.
 62. Ibid, str. 123.
 63. Ibid, str. 126.
 64. Ibid, str. 126.
 65. A. Šper, „Treći Rajh iznutra: memoari Alberta Špera,“ New York: Colier, 1981, str. 410-411: Skler, str. 129.
 66. Nadžent, str. 152.
 67. Izraz „Doba Vodolije“ postao je popularan nakon šezdesetih godina ovog veka kao naslov teme u veoma uspešnom rok mjuziklu „Kosa“. O skeptičnom pogledu na tzv. doba Vodolije videti Kalver i Jana, str. 72.
 68. O razmatranju ovog „čišćenja“ videti Teks Mars „Mračne tajne Novog Doba“.
 69. Danilo 7:7 Otkrivenje Jovanovo 12:17 i 13:7.
 70. Okultističko obožavanje prirode, za koje su moderni „pokreti za očuvanje životne sredine“ samo slabo preudešena verzija, je izrazita paralela između našeg sopstvenog vremena i godina koje su prethodile Hitlerovom uzdizanju na vlast. O širem razmatranju uticaja okultizma na „pokrete za očuvanje životne sredine“ videti: Berit Rjoc „Pod činima majke zemlje“, Wheaton, Ilinois: Victor Books, 1988, str. 69-68.
 71. Otkrivenje Jovanovo 17:1; Teks Mars, „Tajni znak Novog Doba“, Watchester, Ilinois: Crossway Books, 1988, str. 66-67.
 72. Otkrivenje Jovanovo 13:18.
 73. Mars, str. 67., takođe smatra da broj šest može uključivati još jednu astrološku simboliku koja se odnosi na dolazak antihrista. Planeta Saturn, šesta od Sunca, se tumači kao simbol antihrista.
 74. Ibid, str. 67.
 75. M. Martin, „Talac đavola: đavoimanost i isterivanje đavola iz pet Amerikanaca“, San Francisko: Harper, 1992, str. XXIXXIII
 76. „O planetama i predsedništvu“, Newsweek, 16. maj 1988. str. 20.
 77. Iz Martin Gardner, „Novo Doba – zabeleške posmatrača blizine“, Buffalo, New York: Prometheus Books, 1991.
 78. Otkrivenje Jovanovo 14:911 i 20:15.
Ključne reči:

3 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *