Čin odevanja rase i kamilavke

 

Koji hoće da primi rasu, dolazi igumanu i pravi pred njim uobičajeni poklon. Iguman ga pita, da li od sveg srca pristupa monaškom životu, i da li je ova njegova namera posle dugog rasmatranja nepromenljiva. A kada se on obeća da će nepovratno obitavati u manastiru u postu i molitvi, i da će se pomoću Božjom revnosno truditi da dan i noć napreduje u dobrodeteljima i u svima naloženim my poslovima, iguman mu pre svega naređuje da ispita kako valja sve grehe svoje i da se seti svega što je od mladosti učinio, pa da to ispovedi manastirskom duhovniku, i da od njega dobije razrešenje i odobrenje da se spremi za prečešće Božanstvenim Tajnama. Posle toga iguman ga odmah predaje jednome od najiskusnijih manastirskih staraca naređujući mu da se vrlo oprezno stara o njegovoj duši i da ga poučava monaškom životu. Njemu pak koji hoće da postane rasonosac (= rasofor) iguman nare­đuje: da se u svemu pokorava starcu; da ga poštuje i slyša kao oca i učitelja; da pouke od starca prima kao od samoga Hrista; da gma veru i ljubav prema njemu; da svaki dan triput vrlo brižljivo ispituje svo­ju savest; da svagda ispoveda starcu dela i pomisli svoje, i da ništa nikada ne skriva od njega kao pred samim Bogom; da naredbe i pouke starčeve s ljubavlju pripna kao od samoga Boga, i da se usrdno stara da ih drži i ispunjava; a svrh svega da ništa (ma bilo to i najbolje dela) ne radi bez starčevog naređenja i blagoslova.

 

Kada iguman naredi, novak sa starcem ulazi u crkvu. Po dolasku igumana i bratije u crkvu, pred početak Časova, starac privodi igumanu novaka koji ima primiti rasu, obojica prave metanije pred igumanom, celivaju mu po običaju desnicu, i uzimaju od njega blagoslov; onda čine na obe strane poklon bratiji, staju pred svetim dverima, krste se i klanjaju triputa; zatim celivaju svete ikone, i poklonivši se odlaze na svoje mesto.

 

Posle toga odmah počinju čitati Časove. Po završetku Časova iguman stavlja na sebe epitrahilj i felon; pred njim stoje novak koji ima primiti rasu i starac njegov sa njim, u paperti pred crkvenim dverima. Iguman tvori uobičajeni početak:

 

Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i kroza sve vekove.

 

Bratija: Amin.

 

Eklisiarh čita Trisveto, Presveta Trojice…, po Oče naš…, iguman: Jer je tvoje carstvo … Eklisiarh: Hodite da se poklonimo…, triput. I isalam Davidov 26: Gospod je prosvetlenje moje i Spasitelj moj, – koga ću se bojati? Onda psalm. . 50: Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti Svojoj…

 

Zatim opet: Trisveto, i po Oče naš…, tropar, rlac 4:

 

Bože otaca naših, Ti uvek postupaš s nama po Svojoj krotosti, ne ukloni milost Tvoju od nas, nego molitvama njihovim u miru uređuj život naš.

 

Slava i sada.

 

Bogorodičan:

Bogorodici pribegnimo sada usrdno mi grešni i smireni, i padnimo u pokajanju vapijući iz dubine duše: Vladičice, pomozi sažalivši se na nas; pohitaj, propadamo od mnoštva sagrešenja; i ne pusti Tvoje sluge prazne, jer Tebe i imamo jedinu nadu.

 

Potom đakon govori:

 

Gospodu se pomolimo;

 

Bratija svi govore: Gospode pomiluj .

 

Iguman čita ovu molitvu:

 

Blagodarpmo Ti, Gospode Bože naš, što si po velikoj milosti Svojoj izbavio slugu Tvoga (ime) od tašteg svetovnog života i pizvao ga na ovo časno obećanje; zato ga udostoj da dostojno poživi u ovom anđelskom životu; sačuvaj ga od zamki đavolskih, i sve do smrti očuvaj čiste i dušu njegovu i telo; udostoj ga da bude hram Tvoj; usavetuj ga da svagda ima na umu Tebe i zapovesti Tvoje; daruj mu smirenje ljubav i krotost, molitvama Prečiste Gospodarice naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije i svih Svetih Tvojih.

 

Bratija svi govore: Amin.

 

Đakon govori: Gospodu se pomolimo.

 

Bratija: Gospode pomiluj.

 

Iguman čita drugu molitvu:

 

U spasonosni jaram Svoj, Gospode, primi slygu Tvoga (ime) i udostoj ga da se prisajedini pastvi izbranika Tvojih; obuci ga u rizu osvećenja; celomudrijem opaši bedra njegova; pokaži ga podvižnikom: sva­kog uzdržanja, usavršavajući u njemu i u nama dar duhovnih blagodati Tvojih, molitvama Presvete Vladičice naše Bogorodice i Prisno Djeve Marije i svih Svetih Tvojih.

 

Bratija: Amin.

 

Iguman irima nožnice od novaka, i krstoliko postrigava kosu na glavi njegovoj, govoreći:

 

U ime Oca, amin; i Sina, amin; i Svetoga Duha, amin; -recimo svi za njega: Gospode, pomiluj.

 

Bratija svi pevaju: Gospode, pomiluj (triput).

 

Posle toga iguman ga oblači u rasu, i stavlja mu na glavu kamilavku, ne govoreći ništa. Pošto ga obuče, iguman govori:

Mir svima.

 

Bratija: I duhu tvome.

 

Đakon: Glave svoje priklonite Gospodu-

 

Bratija: Tebi, Gospode.

 

Pošto svi priklone glave, iguman čita tajno ovu molitvu:

 

Sveti, blagi Sine blagoga Oca, Ti otsecaš gordost, uništavaš napade protivnikove, izlivaš slavu smirenoumlja na glavu svetih, i venčavaš ih neuvenljivim, i neraspadljivim vencem života i besmrća, i upućuješ ih na tesni put kojim idoše sveti Oci i uđoše u mesto pokoja; Ti, Vladiko Gospode Bože naš, daruj silu i blagodat Tvoga Božanstva u duh i dušu i telo došavšeg Tebi sluge Tvog (ime) i primivšeg prvinu svetog obraza, jer Ti imenom Svojim osvećuješ sve i sva; tako i ovog slugu Tvog osveti imenom Svojim svemoćnim i blagim.

 

Vozglas:

Jer si svet, Bože, naš, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i kroza sve vekove.

 

Bratija: Amin.

 

Iguman čini obični otpust dana. Posle otpusta uzima za ruku novog rasofora, iredaje ga starcu, govoreći:

Evo, poveravam ti pred Bogom ovog novopočetnika; poučavaj ga da živi u strahu Božjem i u svima dobrodeteljima, pazeći vrlo budno da zbog nerađenja tvog ne pogine duša njegova, jer imaš dati odgovor Bogu za njega na dan Suda.

 

A novom rasoforu govori:

Ti pak pokoravaj se u svemu starcu kao Hristu, i budi u svemy trpeljiv, smiren, poslušan, krotak i ćutljiv, pa ćeš naći blagodat pred Bogom, i spašćeš se.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.