Istorija, kalendar

Kosovski boj i istina.

Pitanje: Oče. Imam neka pitanja i razmišljanja o kojima za sad nemam odgovora. Odgovori su mi neophodni jer što više ulazim u navedene teme to mi se sve više čini kao da podižem poklopac sa nekih skrivenih stvari, a bitnih čak i za opstanak Srpskog naroda. U svesti Srba ukorenjen […]

Detaljnije…

O kumranskim zapisima.

Pitanje: Pomaže Bog oče, da li biste mogli reći nešto kumranskim zapisima, i da li naša pravoslavna crkva ima stav prema njima? Pomenite Božidar Bojan. Bojan Odgovor: Dragi Bojane, pre nekoliko godina je G. Ilija Tomić, sa Bogoslovskog fakulteta SPC u Beogradu, branio doktorat na tu temu (odlomci objavljeni u […]

Detaljnije…