KANONI

Pashalni Kanon

Đakon: Blagoslovi vladiko. Neka je blagosloven svagda, sada i uvek i u sve vekove. Pojci: Amin. Sveštenik peva tropar na glas 5: Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt satre i onima u grobovima život darova. (triput) Zatim pojci pevaju triput: Hristos Vaskrse: Tada sveštenik govori uobičajene stihove: Stih 1. Neka […]

Detaljnije…

Kanon prepodobnom Pajsiju Velikom

Koji ima blagodat od Boga da izbavi muka umrle bez pokajanja   Prevod i izdanje manastira Sv. VMČ Pantelejmona,   Lepčince, februar 1998. godine   Tropar, glas 2. Božanskom ljubavlju od mladosti ranjen, Prepodobni, sve lepote ovog sveta prezrevši, Hrista jedinog zavoleo si, toga radi u pustinju naselio si se, […]

Detaljnije…

Kanon svetom Petru Koriškom

Glas 4. Pesma 1. Irmos: „Crvenog mora pučinu” Meni što spomen tvoj pevati počinjem u Hrista molitvama svojim, prepodobni oče, blagodat Duha izmoli, molim se, da njome svetlo pohvalim svetlo življenje tvoje, Petre sveti, inoka pohvalio. Od mlada uzrasta, prepodobni, bezmolvijem i krotošću i smirenjem ukrašen ljubitelj božastvene zapovesti javio […]

Detaljnije…

Pashalni kanon

Đakon: Blagoslovi vladiko   Neka je blagosloven svagda, sada i uvek i u sve vekove.   Pojci: Amin.   Sveštenik peva tropar na glas 5:   Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt satre i onima u grobovima život darova. (triput)   Zatim pojci pevaju triput: Hristos Vaskrse.   Tada sveštenik […]

Detaljnije…

Kanon Anđelu čuvaru, glas 8

Pesma 1. Irmos: Pevajmo Gospodu koji je ljude Svoje proveo kroz Crveno more, jer se On jedini slavno proslavi! Isusu: Isuse preslatki, spasi me! Isusu Udostoj slugu Tvoga, Spase, da otpeva pesmu i oda hvalu bestelesnom Anđelu, nastavniku i Čuvaru svome! Pripev: Sveti Anđele, Čuvaru moj, moli Boga za mene! […]

Detaljnije…