KANONI

Kanon za upokojene

Pesma 1.   Prešavši peške po dnu mora kao po suvu, Izrailj, gledajući gonitelja Faraona gde se topi, klicaše: Pevajmo Bogu pesmu pobednu.   Upokoj, Gospode, dušu preminulog sluge Tvoga (ime).   Ko može iskazati visinu i dubinu mudrosti Tvoje Hriste, i moć Tvoju neizmernu, kako iz ničega sve stvori […]

Detaljnije…

Kanon Bogojavljanju Gospodnjem

Prva oda   Prvi kanon, 2. glas   Gospod, silan u ratovima, otkri morsko dno i po suvom izvede Svoje sluge, a zatim potopi njihove protivnike – jer se proslavi! Gospod, Car vekova, strujama Jordana nanovo presazdava propaloga Adama i razmrskava glave zmijama koje su se [u njima] gnezdile – […]

Detaljnije…

Kanon bestelesnim silama

glas 2.   Pesma 1. Irmos: Ljudi, uznosimo pesmu Divnom Bogu našem, Koji je Izrailj oslobodio od ropstva, pesmu pobedničku pevajući: Tebi, Jedinome Vladaru. Ljudi proslavimo svi Nesazdanu Trojicu, Koja rukovodi neveštavstvene zborove nebeskog Vođstva, pevajući: Svet si, Svet, Svet, Bože Svedržitelju. Kao početak tvari Ti si, Tvorče Anđela, stavio […]

Detaljnije…

Kanon svetim apostolima i svetom Nikolaju

Glas 4.   Pesma 1. Irmos: Pošto je stari Izrailj neovlaženim nogama prešao peške pučinu Crkvenog mora, pobedio je u pustinji Amalikovu silu krstoliko raširenim rukama Mojsijevim. Božanska oruđa Utešitelja, svagda radeći pod Njegovim Božanskim nadahnućem, otpevaše nam zaista spasonosnu pesmu slavni Hristovi Apostoli. Mene, koji na postelji lenjosti ležim […]

Detaljnije…

Molebni kanon Presvetoj Bogorodici

sastav monaha Teostirikta koji se čita u svakoj muci duševnoj i nevolji   Pošto sveštenik blagoslovi, počinjemo.   Psalam 142 . Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini Svojoj, usliši me po pravdi Svojoj; i ne idi na sud sa slugom Tvojim, jer se niko živ neće opravdati […]

Detaljnije…

Kanon pokajni Presvetoj Bogorodici

glas 6.   Pesma 1. Irmos: Prešavši peške po dnu mora kao po suvu, Izrailj, gledajući gonitelja Faraona gde se topi, klicaše: Pevajmo Bogu pobednu pesmu. Oplakujem vasceli moj život nečisti i mnoštvo neizmernih zala mojih, i šta da Ti ispovedam Čista, ne znam i užasavam se, ali Ti mi […]

Detaljnije…

Kanon blagodarni Presvetoj Bogorodici

Pesma 1. Irmos: Otvoriću usta moja i napuniće se Duha, i reč uputiću Carici Materi: praznovaću veselo, i pevaću s radošću Njena čudesa.   Presveta Bogorodice, spasi nas!   Čista, posmatrajući Tebe, živu knjigu Hristovu zapečaćenu Duhom, klicaše Ti veliki Arhangel: Raduj se, Sasude radosti Kojom se ukinu pramaternje prokletstvo. […]

Detaljnije…