BIBLIOTEKA

DIDAHI – UČENJE DVANAESTORICE APOSTOLA

DIDAHI – UČENJE DVANAESTORICE APOSTOLA

<p claDIDAHI – UČENJE DVANAESTORICE APOSTOLA Nauka Gospodnja narodima preko Dvanaestorice Apostola     I. (1) Postoje dva puta: jedan života, a drugi smrti, i velika je razlika između ta dva puta. Put života je ovaj: prvo, „ljubi Boga koji te je stvorio“; drugo, (ljubi) „bližnjega svoga kao samoga sebe“. […]

Detaljnije…

Misli za svaki dan u godini

Bogoslovska nauka je mnogo obogaćena radovima episkopa Teofana, jer je svoje misli kroz pouke i tumačenja izlagao jednostavno i jasno, tako da svima budu pojmljive osnovne istine Hrišćanske vere. Istakao se i kao vrstan prevodilac svetootačke misli. Najbolji dokaz za to je njegov prevod Dobrotoljublja – knjige koja sadrži učenja o duhovnom životu osnivača i velikih učitelja hrišćanskog asketizma. …