BIBLIOTEKA

Zašto sam postao pravoslavan

Nije potrebno da kažem da mi je prihvatanje Pravoslavlja otvorilo nove vidike o tome šta je hrišćanstvo i, što je najvažnije, šta uistinu znači biti Hrišćanin. Štaviše, Pravoslavlje mi je razjasnilo šta je moj cilj u životu. …

Pravoslavni odgovor na osnovne zablude protestanata

Pred nama je knjiga protojereja Pavla Okalahana, pravoslavnog bogoslova iz Amerike, koja jezgrovito, u vidu dijaloga uporedo iznosi pravoslavno i protestantsko-sektaško, rashrišćanjeno viđenje nekih ključnih pitanja hrišćanskog učenja i života. …

Ruski novomučenici i Darvin

Još pre nekih stošezdeset godina, celokupno školsko obrazovanje u prosvećenoj i civilizovanoj Evropi, uključujući i Rusiju, bio je neodvojivo od religije, i saglasno biblijskom shvatanju nastanka sveta, života i čoveka. Treba pretpostavljati da tadašnjim mnogobrojnim ateistima nije bilo lako. …

Novo doba – Nju ejdž

Za račun mira i slobode, ljudi treba da postanu tolerantniji. To znači da svako može da veruje u šta hoće, ali nikako ne sme da tvrdi da je njegova vera bolja od bilo koje druge. …

Nauka svetih mučenika o islamu

Đakon GEORGIJE (Jurij) Maksimov   Proslavljeni od Crkve Novomučenici „od agarjana postradali“ stoje unekoliko zasebno u nizu drugih, drevnih i novih Mučenika. Oni nisu bili ubijeni od neznabožaca kao Mučenici prvih vekova, i nisu ih ubijali dželati po zapovesti bezbožnika kao u slučaju proslavljenog hora Novomučenika ruskih. Njih su ubijali […]

Detaljnije…

Jedino moguće hrišćanstvo

Znanje o našoj pravoslavnoj veri i Crkvi nas najbolje štiti od zbunjivanja i zavođenja od strane raznih sekti i kultova. Međutim, samo znanje nije dovoljno; moramo živeti Pravoslavljem da bismo ga voleli, i moramo ga voleti da bismo njime živeli. …