Osnovi pravoslavlja

Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere – Knjiga III

Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere – Knjiga III

Ne bih se usudio da od svoje pobožnosti tražim i očekujem da bude veća od pobožnosti Svetog Vasilija Velikog, koji napisavši one divne molitve pre i posle osvećenja Svetih Darova, niti je propisao da treba klečati, niti je sam klečao, nego je čak jasno obrazložio da to nedeljom i u Pedesetnici ne treba činiti. Smatram da nam toliko slobode i pobožnosti može biti dovoljno. [iz knjige]

O čitanju Svetoga Pisma i Svetih Otaca

Istinsko pravoslavno obrazovanje se danas odvija u manastirima sa duhom svetosti i iskusnim starcima, parohijama na čelu kojih je sveštenik koji ne odobrava grehe svoje pastve, već je stalno bodri na viši duhovni život, te u bogoslovijama starog kova sa učiteljima koji svoju veru žive, što je sve danas veoma retko.