Osnovi pravoslavlja

Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere – Knjiga II

Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere – Knjiga II

Pomazivanje vernih uljem, mirosanje, na praznike sa bdenijem, vrši se danas po čitanju Evanđelja na jutrenji i molitve: „Spasi Bože ljudi tvoja…“ i dalje pri čitanju kanona. Ulje koje se pri tome upotrebljava ne uzima se iz kandila pred ikonom Svetoga, nego ono koje je osvećeno na litiji večernje. [iz knjige]

Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere – Knjiga I

Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere – Knjiga I

Po dužnosti sam bio obavezan da odgovorim na nedoumice i probleme đaka u Bogosloviji i vernih u Eparhiji raško-prizrenskoj. Međutim, posebnu obavezu da odgovaram na pismena pitanja iz široke oblasti Liturgike, Tipika, kanonskih i drugih propisa, naložio mi je Sveti Arhijerejski Sinod kao svome članu, 1972. godine.

O ČITANJU SVETOGA PISMA I SVETIH OTACA

O ČITANJU SVETOG PISMA I SVETIH OTACA   Da bismo čitali Sveto Pismo i svete Oce moramo najpre da imamo istu veru kao sveti Oci. Zato je istinski početak svega upoznavanje sa osnovnim hrišćanskim učenjima, onim što i daje snagu i jednomislenost svim Ocima. No, spasenje sa kojim se upoznamo […]

Detaljnije…