Duhovno uzdizanje

PRAVILA HRIŠĆANSKOG ŽIVOTA

shiigumen Savva Pravila hrišćanskog života   Budeći se u postelji, pre svega, pomeni Boga i na sebe položi znamenje Krsta. Bez molitvenog pravila, ne počinji provoditi dan. U toku dana, svugde, pri svakom poslu, moli se kratkim molitvama. Molitva – krila duše, ona čini dušu prestolom Božijim. Sva sila duhovnog […]

Detaljnije…

SVETO PRIČEŠĆE

Arhiepiskop Luka Vojno-jasenecki ŠTA JE TO SVETO PRIČEŠĆE?   U molitvi pre Svetog Pričešća ispovedate: „Verujem da je ovo samo Prečisto Telo Tvoje i da je ovo sama Prečasna Krv Tvoja.“ Bog vas blagoslovio za ovo dobro ispovedanje, za to što vi, kao deca, ne rasuđujući suviše, verujete u veliku […]

Detaljnije…

NEKOLIKO DOBRIH SAVETA

  Prep. Antonije Veliki   NEKOLIKO DOBRIH SAVETA   Budi prilježan u čitanju svetih spisa, o naročito u čitanju Svetoga Pisma. Ono će odagnati od tebe sve nečiste pomisli. Ako sa usrdnošću budeš čitao pomenute spise i ispunjavao zapovesti Božije, Božija milost biće sa tobom.   Više voli prekor i […]

Detaljnije…

ATONSKA POVEST O SKRIVENOM STARCU

SKRIVENI STARAC – BUGARIN   Jedan ruski pustinjak, shimanah Makarije, koji je živeo u pećini na Kerasiji i umro 1888.g., pričao je sledeće: Shimonah otac Arsenije, šumar Velike Lavre, bio je pre stupanja u monaštvo 18 godina kapetan serdara (hrišćanske straže Svete Gore), i nekoliko godina čobanin. Znao je sve […]

Detaljnije…

ČUDO SVETOG DIMITRIJA

Radmila Mišev SVETI RATNIK   Podne u Solunu nalik je podnevima u svim velikim lučkim gradovima. To je trenutak kada se vreva stišava. Jesen rujem boji drveće, retke prolaznike mami miris ribe iz taverni. Iz daljine se čuju sirene brodova koji pozdravljaju grad, odlazeći na daleka putovanja. Pokatkad krikne galeb, […]

Detaljnije…

POVEST O DELATNOJ VERI

Starac Kleopa POVEST O DELATNOJ VERI …Bejaše u Carigradu neki zlatar koji pravljaše satove, prstene, narukvice i stvari za svetu Crkvu: putire, Jevanđelja, diskose, sasude za Sveti Presto, bilo šta. I bejaše veoma pobožan. On je imao uzrečicu: „Veliki je Bog!“ A žena njegova ga prekoravaše što suviše često govoraše […]

Detaljnije…

VIZIJA SVETOG JOVANA KRONŠTATSKOG

VIZIJA SVETOG OCA JOVANA ČUDOTVORCA KRONŠTADSKOG   Sveti i Pravedni otac Jovan Čudotvorac Kronštdaski prisećao se vizije koju je imao u Januaru 1901:   Posle večernjih molitvi legao sam da se malo odmorim u svojoj sobi slabo osvetljenoj sobi jer osećah blagu vrtoglavicu, pred Ikonom Presvete Bogorodice gorelo je kandilo. […]

Detaljnije…