Duhovno uzdizanje

LESTVICA

LESTVICA

Sveti Jovan Lestvičnik LESTVICA LESTVICA BOŽANSTVENOG USHOĐENJA Onima koji žele da im imena budu upisana u knjigu života, ova knjiga sa izvesnošću pokazuje najbolji put ka cilju. Jer, ukoliko je proučimo, uverićemo se da sa sigurnošću vodi one koji je slede, čuvajući ih od svih nevolja koje vode u propast. […]

Detaljnije…

POUKE

POUKE

> POUKE         PRVI DEO – BORBA SA POMISLIMA PRVA GLAVA – Dobre i loše pomisli DRUGA GLAVA – Hulne pomisli TREĆA GLAVA – Verovanje pomislima ČETVRTA GLAVA – Borba protiv pomisli DRUGI DEO – PRAVDA I NEPRAVDA PRVA GLAVA – Prihvatanje nepravde DRUGA GLAVA – Samoopravdanje […]

Detaljnije…