Dela savremenih teologa

Pristup Svetog Grigorija Palame Svetom Pismu

Pristup Svetog Grigorija Palame Svetom Pismu

Polemika Crkve sa Varlaamom i njegovim nastavljačima je pokazala Svetog Grigorija Palamu nezaobilaznim putokazom ka spasenju sveta i čoveka za sva vremena. Cilj ovog rada je da se ukaže, na primeru Svetog Grigorija Palame, kako treba istupati protiv zloupotreba Svetootkrovenjskih istina od strane pojedinaca u Crkvi, ili van Crkve, kako onda tako i sada. …

TEOLOŠKO OBRAZOVANJE U 21. VEKU

<p claEPISKOP ILARION (ALFEJEV) TEOLOŠKO OBRAZOVANJE U 21. VEKU   “Teološko obrazovanje u 21. veku“. Izvod iz predavanja Episkopa Ilariona (Alfejeva) održanog na Viklif koledžu Univerziteta u Torontu (Wycliffe College, University of Toronto)   Prema klasičnoj definiciji avve Evagrija “Ako si bogoslov, molićeš se ispravno. A ako se moliš ispravno, […]

Detaljnije…

BOGOSLOVSKO DELO ARHIEPISKOPA JOVANA (iz knjige „SV. JOVAN ŠANGAJSKI“)

OTAC SERAFIM ROUZ Bogoslovsko delo arhiepiskopa Jovana i pitanje „zapadnog uticaja“ na pravoslavno bogoslovlje 1. „Bogoslovlje sviše“   Danas praznujemo praznik Svetih Otaca Vaselenskih Sabora, koji se svake godine praznuje 16 jula. Po Službi posvećenoj njima, Sveti Oci Vaselenskih Sabora jesu sedam stubova premudrosti na kojima je Hristos, Bog naš, […]

Detaljnije…

„BOGOSLOVLJE JE NAUČNO, AKO SE NJIME STRUČNO ZANIMAŠ“ – INTERVJU

<p claMATI VASSA LARINA „BOGOSLOVLJE JE NAUČNO, AKO SE NJIME STRUČNO ZANIMAŠ“   Bogoslovlje je predmet koji tradicionalno sastavlja osnovu obrazovanja na univerzitetima Evrope. U Rusiji se vode diskusije kakvo treba da bude bogoslovsko obrazovanje i da li postoje osnove za uključivanje teologije u spisak naučnih specijalnosti. O evropskim tradicijama […]

Detaljnije…

DOGMATI I RAZUM

Prep. Justin Popović DOGMATI I RAZUM   Odnos dogmata prema ljudsksm razumu determinisan je njihovom obostranom prirodom i svojstvima. Dok su dogmati po prirodi božanske istine sa božanskim svojstvima večnosti, beskrajnosti, neizmenljivosti, dotle je razum ljudski po prirodi – tvaran, sa ljudskim svojstvima relativnosti, ograničenosti, izmenljivosti. Osim toga, u svojoj […]

Detaljnije…

EVHARISTIJA I SABORNOST

Protojerej Georgije Florovski EVHARISTIJA I SABORNOST „Niko da ne rida zbog siromaštva, jer se javi sveopšte Carstvo…“ (Iz uskršnjeg slova oglašenima) Sveta Evharistija savršava se u spomen na Hrista. I, pre svega, u spomen na Tajnu Večeru, kada je Gospod ustanovio i prvi svršio najsvetiju Tajnu Novoga Zaveta sa Svojim […]

Detaljnije…

TEOLOGIJA ISIHAZMA SVETOG GRIGORIJA PALAME (iz knjige „SVETI GRIGORIJE PALAMA I PRAVOSLAVNA MISTIKA“)

Protojerej Jovan Majendorf TEOLOGIJA ISIHAZMA Sv. Grigorija Palame   Vizantijski monasi su po prvi put u Varlaamu naišli na protivnika čije je oružje za napad bio jedan doktrinalni sistem koji je minirao same temelje isihastičke mistike. Isihasti su bili prinuđeni da svoje učenje jasno izlože i da ga brane. Bili […]

Detaljnije…

LIČNOST UMESTO BLAGODATI I NAMETNUTA DRUGOST: KONAČNO BOGOSLOVSKO STANOVIŠTE JOVANA ZIZIJULASA

<p claNIKOLAS Ludovikos LIČNOST UMESTO BLAGODATI I NAMETNUTA DRUGOST: KONAČNO BOGOSLOVSKO STANOVIŠTE JOVANA ZIZIJULASA Prevod: o. Dejan Nikolić   Na koricama knjige koju je priredio Daglas Najt (Douglas Knight), a koja nosi naslov Teologija Jovana Zizijulasa: Ličnost i Crkva,[2] napisano je da je „Zizijulas naširoko priznat kao najznačajniji pravoslavni teolog […]

Detaljnije…