Bogoslovlje svetootačkog podviga i iskustva

IZLOŽENJE O HRISTU I ANTIHRISTU NA OSNOVU SVETOG PISMA

SVETI IPOLIT RIMSKI IZLOŽENJE O HRISTU I ANTIHRISTU NA OSNOVU SVETOG PISMA[1]     1.Saglasno želji koju si izrazio[2], da do tančina razmotrimo pitanja koja si nam postavio, ljubljeni moj brate Teofile[3], smatrah za najbolje da pred očima tvojim izložim ono k čemu stremiš, na osnovu samoga Božanstvenoga Pisma, zahvatajući […]

Detaljnije…