Besede

Besede

Reč Božija nije ono što je reč ljudska. Čovek rečju izražava svoje misli i želje. Ali reč koju čovek kaže utišava se i iščezava. Reč Božija večna je i svemoguća. Ona je uvek u Bogu. Reč ljudska jest snaga koja mu služi. Reč Božija jeste Drugo Lice Svete Trojice. Ona je Sama Bog. …

Misli za svaki dan u godini

Bogoslovska nauka je mnogo obogaćena radovima episkopa Teofana, jer je svoje misli kroz pouke i tumačenja izlagao jednostavno i jasno, tako da svima budu pojmljive osnovne istine Hrišćanske vere. Istakao se i kao vrstan prevodilac svetootačke misli. Najbolji dokaz za to je njegov prevod Dobrotoljublja – knjige koja sadrži učenja o duhovnom životu osnivača i velikih učitelja hrišćanskog asketizma. …