Besede

Sveta revnost

Bez obzira na to što je Arhiepiskop Averkije imao vrlo jasnu predstavu o tome šta upravlja životom sveta, i šta se vrlo trezveno i realistički odnosio prema svome okruženju, bio je upadljivo udaljen od svega zemaljskog. Kod njega se nije mogla primetiti nikakva privezanost za ono što je od sveta. …

Beseda na Veliki Petak

Svekolika tvorevina je videla ovaj užasan prizor i potpuno se potresla: nebo se zacrnilo, sunce se pomračilo, zemlja se zatresla, stene su se urušile, hramovna zavesa se rascepila od vrha do podnožja, grobovi su se otvorili i mrtvi su ustali. Ali vi – zlobni, bezosećajni i kamenosrdni – ostali ste uporni u zlu! Nećete da shvatite, ali shvatićete na dan Suda. …

Beseda na Usekovanje svetog Jovana Krstitelja

Danas je mali Veliki Petak, drugi Veliki Petak. Jer, danas je pogubljen najveći između svih rođenih od žena – Sveti Jovan Krstitelj i Preteča Gospodnji. Na Veliki Petak ljudi su Boga ubili, Boga raspeli. Na današnji sveti veliki praznik ljudi su ubili najvećeg čoveka. …

Avva Justin o Svetoj Srbiji

Sveti Knez opredelio se u ime celog naroda i sa celim narodom za Carstvo Nebesko, jer je: zemaljsko carstvo za malena, za kratko vreme, a nebesko je vavek i do veka! Trebalo je izabrati između istinitog Boga Gospoda Hrista i rulje sa istoka koja je nosila neko svojevrsno neznaboštvo. …