Apologetika

Zašto sam postao pravoslavan

Nije potrebno da kažem da mi je prihvatanje Pravoslavlja otvorilo nove vidike o tome šta je hrišćanstvo i, što je najvažnije, šta uistinu znači biti Hrišćanin. Štaviše, Pravoslavlje mi je razjasnilo šta je moj cilj u životu. …

Ruski novomučenici i Darvin

Još pre nekih stošezdeset godina, celokupno školsko obrazovanje u prosvećenoj i civilizovanoj Evropi, uključujući i Rusiju, bio je neodvojivo od religije, i saglasno biblijskom shvatanju nastanka sveta, života i čoveka. Treba pretpostavljati da tadašnjim mnogobrojnim ateistima nije bilo lako. …