Apologetika

Islam

Najvažnije je zapamtiti da islam nije religija koja ima nešto zajedničko sa nama. To nije religija zajedničkog Boga, nije religija koja uvažava Hrista. Ta religija ne uvažava Majku Božiju. To je religija koja se realno jako razlikuje od vere Otkrovenja. …

Od utopije do košmara – Pravoslavlje i sekte: opšti pregled

Svi slojevi stanovništva su na udaru sektaške i okultističke organizovane najezde – zloupotrebom, na žalost, i nevolje ugroženih ljudi, i humanitarne pomoći, i medijskog prostora, i svega što se može zloupotrebiti. Stoga Sabor apeluje na naš verujući narod i na sve činioce odgovorne za duševno zdravlje i fizički opstanak naroda da se odvažno suoče i sa ovim izazovom“. …

Sablazan „necrkvenog hrišćanstva“

Neretko se dešava da se čuju sledeće reči: „U Boga, naravno, verujem, ali ne verujem u Crkvu i sveštenstvo.“ Takva vera se može nazivati kako bilo, ali samo ne hrišćanskom. Iz prostog razloga što hrišćanstvo ne postoji bez crkvenog jedinstva. …