AKATISTI

Akatist Presvetoj Vladičici našoj Djevi Bogorodici u čast i uspomenu na njenu ikonu “Izbavljenje onih koji ginu“

Kondak 1. Tebi, izabranoj od Boga Zastupnice grešnih, koja si blagoizvolela da izmoliš zabludele ovce, mi, nedostojni, sabornu pesmu sada prinosimo: Umoli, Bogomajko, Sina Tvoga, da nepravde naše milosrđem pokrije i da razdvojene zajedno sabere, svezom jakom mira i ljubavi sjedinivši, da bude jedno stado i jedan pastir, i da […]

Detaljnije…

Akatist svetom Simeonu Stolpniku

praznuje se 01. (14.) septembra (čita se za vraćanje otpalih od Crkve) Kondak 1. Tebi, izabranom podvižniku stolpništva, kojim si stekao Nebesku slavu, molitveni vapaj uznosimo, i smirenu molbu za spasenje preko tebe Bogu prinosimo: Pomozi i nama, kao što si mnogima pomogao, i izvedi nas iz tame grehovne, na […]

Detaljnije…

Akatist svetom velikomučeniku Prokopiju

8./21. jul   Kondak 1. Tebi, izabranom velikomučeniku Gospodnjem, koji si veličanstvenim stradanjem obukao zlatotkanu porfiru Carstva Nebeskog i stekao slobodu da se moliš za nas, smerno priklanjamo glave naše i prosimo od tebe pomoći na putu spasenja, angelsku ti pesmu pevajući: Raduj se, sveti velikomučeniče Prokopije, uzvišeni Hristov stradalniče! […]

Detaljnije…

Akatist Presvetoj Bogorodici u čast njene ikone Kazanske

Kondak 1. Tebi, Bogorodice, Izabranoj od svih naraštaja Zastupnici roda hrišćanskog, koja pokrovom Svoje dobrote zemlju našu pravoslavnu štitiš, zahvalne pesme prinosimo zbog pojave čudesne Tvoje ikone. Ti, pak, kao svemilostiva Pomoćnica svih koji Ti pritiču, zaštiti nas od svake žalosti, nevolje, opasnosti i iskušenja, da Ti kličemo: Raduj se, […]

Detaljnije…

Akatist svetom mučeniku Bonifatiju

1.(19.) januar   Kondak 1. Izabrani ratniče Hristov, vencem slave ukrašeni, koji si se od tame grehovne odvratio i večnom svetlu prišao, i mučeničkom smrću od večne smrti izbavio, primi moljenje naše, koje ti na pohvalu prinosimo i izbavi nas od zamki lukavog neprijatelja našeg, da bismo ti sa radošću […]

Detaljnije…

Akatist svetim mučenicima Guriju, Samonu i Avivu

(28) novembar   Kondak 1. Izabrani stradalci Hristovi i hrabri ispovednici svete vere Njegove, koji ste iz ruke Svedržitelja vence primili i sa Angelima Njegovim Prestolu predstojite, pesmama vas hvalimo, sa verom usrdno vašoj pomoći pribegavamo i sa ljubavlju vas molimo: Molitvama svojim nas od svih nevolja i žalosti oslobodite, […]

Detaljnije…

Akatist svetim mučenicima Floru i Lavru

Kondak 1. Proslavimo, verni, duhovnim pesmama, presvetle izabranike Božije preblaženog Flora i svečasnog Lavra, koji do krvi za Hrista postradaše i izbavljajući se od nevolja njihovim molitvama, sa zahvalnošću im pevajmo: Radujte se, sveti Flore i Lavre, divni cvetovi raja Hristovog!   Ikos 1. Sa angelskim činovima u slavi likujete, […]

Detaljnije…