Časoslov

Časoslov

ČAS PRVI

 

Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu! (poklon)

Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu! (poklon)

Hodite poklonimo se i pripadnimo samome Hristu, Caru i Bogu našem! (poklon)

(tri puta)

I Psalmi:

Psalam 5.

Reči moje čuj, Gospode, razumi vapaj moj. Pazi na glas moljenja moga, Care moj i Bože moj. Jer ću se Tebi pomoliti, Gospode. Ujutru ćeš uslišiti glas moj, ujutru ću stati preda Te, i videćeš me. Jer Ti nisi Bog Koji hoće bezakonje. Neće se kod Tebe naći lukavi, niti će se održati bezakonici pred očima Tvojim; grlo im je grob otvoren, jezicima svojim dvoličahu. Sudim im, Bože, da odstupe od zamisli svojih; po mnoštvu bezbožnosti njihove odbaci ih, jer Te ozlojediše, Gospode. I da se vesele svi koji se uzdaju u Tebe; doveka će se klicati, i uselićeš se u njih. I hvaliće se Tobom svi koji ljube Ime Tvoje. Jer ćeš Ti blagosloviti pravednika, Gospode; blagovoljenjem kao oružjem venčao si nas.

Psalam 89.

Gospode, bio si nam utočište iz naraštaja u naraštaj. Pre nego što gore postadoše, i sazdana bi zemlja i vaseljena, i od veka i do veka Ti jesi. Ne skreni čoveka u poniženje. I rekao si: Obratite se, sinovi ljudski. Jer je hiljadu godina pred očima Tvojim, Gospode, kao dan jučerašnji, koji prođe, i (kao) noćna straža. Ništavne će biti godine njihove, ujutru će kao trava proći; ujutru će procvetati i proći, uveče će otpasti, stvrdnuti se i osušiti. Jer iščezosmo od gnjeva Tvoga, i jarošću Tvojom smutismo se. Postavio si bezakonja naša pred Sobom; vek naš na svetlost Lica Svoga. Jer svi dani naši iščezoše, i od gnjeva Tvoga iščezosmo; godine su naše kao paučina. Dani godina naših (dostižu) sobom sedamdeset godina, a ako je u snazi, osamdeset godina, i većina je njih muka i bol. Jer dođe uniženje na nas, i bićemo pokarani. Ko poznaje moć gnjeva Tvoga, i od straha Tvoga Tvoju da izmeri ljutnju? Desnicu Tvoju tako pokaži mi, i vaspitane srcem u mudrosti. Obrati se, Gospode, dokle ćeš? I umoljen budi za sluge Tvoje. Ispunismo se ujutru milosti Tvoje, Gospode, i obradovasmo se, i uzveselismo se, u sve dane naše; uzveselismo se za dane u koje si nas unizio, za godine u kojima videsmo zla. I pogledaj na sluge Tvoje, i na dela Tvoja, i uputi sinove njihove. I neka bude svetlost Gospoda Boga našega na nama, i dela ruku naših ispravi na nas, i delo ruku naših ispravi.

Psalam 100.

O milosti i sudu pevaću Ti, Gospode; pevaću i razumeću na putu neporočnom; kada ćeš doći k meni? Prohođah u nezlobivosti srca moga, posred doma moga. Ne istakoh pred očima svojim stvar bezakonu, činitelje prestupa omrzoh. Ne prionu mi srce pokvareno, lukavoga koji se uklanja od mene ne poznah. Onoga koji tajno kleveta bližnjega svojega, toga izgonih; s gordim okom i nesitim srcem, sa njima ne jedoh. Oči su moje na vernima zemlje, da ih posadim zajedno sa mnom; koji hodi putem neporočnim, taj mi služaše. Ne življaše usred doma moga koji čini oholost; koji govori nepravdu, taj ne beše prav pred očima mojim. Ujutro tukoh sve grešnike zemlje, da istrebim iz grada Gospodnjeg sve koji čine bezakonje.

Slava, I sada: Aliluja, Aliluja, Aliluja, slava Tebi, Bože. (tri puta)

Gospode, pomiluj. (tri puta)

I ako se peva Bog Gospod, govorimo: Slava, tropar dana.

I sada: Kako da Te nazovemo, o Blagodatna? Nebom, jer si rodila Sunce Pravde. Rajem, jer si proizrasla Cvet Netruležni. Djevom, jer si ostala nepovređena. Čistom Majkom, jer si u svetom naručju Tvome imala Sina – Boga svih. Njega moli da spase duše naše.

Ako se peva Aliluja, govorimo tropar na glas 6: Zajutra usliši glas moj, Care moj i Bože moj.

Stih 1: Reči moje poslušaj, Gospode, razumi vapaj moj.

Stih 2: Jer se Tebi pomolih, Gospode.

Slava, I sada: Kako da Te nazovemo, o Blagodatna? Nebom, jer si rodila Sunce Pravde. Rajem, jer si proizrasla Cvet Netruležni. Djevom, jer si ostala nepovređena. Čistom Majkom, jer si u svetom naručju Tvome imala Sina – Boga svih. Njega moli da spase duše naše.

I odmah: Stope moje upravi po reči Tvojoj, i da ne ovlada mnome nikakvo bezakonje.

Izbavi me od klevete ljudske, i čuvaću zapovesti Tvoje.

Licem Tvojim obasjaj slugu Tvoga, i nauči me zakonima Tvojim.

Da se ispune usta moja hvale Tvoje, Gospode, da pevam slavu Tvoju, sav dan velikolepnost Tvoju.

Kako se ovi stihovi pevaju u Četrdesetnici, napisano je u Triodu.

Sveti Bože, Sveti Moćni, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, Imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš Koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Sveštenik: Jer je Tvoje Carstvo…

Ako nije Četrdesetnica (ili Aliluja), govorimo kondak Svetoga, ili dotičnog Praznika.

Ako je, pak, Četrdesetnica, ili nema kondaka, onda u Ponedeljak, u Utorak i u Četvrtak govori sledeći Bogorodičan (koji se naziva Aliluja pevano):

Preslavnu Božiju Mater, i svetiju od svetih Angela, neućutno opevajmo srcem i ustima, ispovedajući je kao Bogorodicu, jer je zaista rodila Boga Ovaploćenog, i moli se neprestano za duše naše.

U Sredu, pak, i u Petak govori ovo: Brzo preduhitri pre no što nas porobe neprijatelji, koji Te hule i nama prete, Hriste Bože naš; pogubi Krstom Tvojim one koji vojuju protiv nas, da razumeju kako može vera pravoslavnih, molitvama Bogorodice, Jedini Čovekoljupče.

U Subotu, pak, govori ovaj: Kao prvine prirode, Zasaditelju tvari, vaseljena Ti prinosi, Gospode, bogonosne Mučenike; njihovim molitvama u miru dubokom Crkvu Tvoju, narod Tvoj, Bogorodicom sačuvaj, Mnogomilostivi.

U Nedelju, pak, govorimo ipakoj vladajućeg glasa.

Gospode, pomiluj. (četrdeset puta)

Hriste Bože, Kome se u svako vreme i na svaki čas na nebu i zemlji poklanjaju i Koga slave, Dugotrpeljivi, Mnogomilostivi, Mnogomilosrdni, Koji pravedne ljubiš i grešnike miluješ, Koje sve pozivaš na spasenje radi obećanih budućih dobara; Ti sam, Gospode, primi i naše u ovaj čas molitve, i ispravi život naš po zapovestima Tvojim; duše naše osveti, tela očisti, zamisli ispravi, misli očisti, i izbavi nas od svake nevolje, zla i bolesti; ogradi nas svetim Tvojim Anđelima, da zaštitom njihovom čuvani i rukovođeni dostignemo u jedinstvo vere, i poznanje nepristupne slave Tvoje, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin.

Gospode pomiluj. (tri puta)

Slava, I sada: Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima, Tebe što Boga Logosa neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo.

Imenom Gospodnjim blagoslovi, oče.

Sveštenik vozglas: Bože, smiluj se na nas…

Ako je Četrdesetnica, činimo tri velika poklona, govoreći molitvu (Svetog Jefrema):

Gospode i Vladaru života moga, duh lenjosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja, ne daj mi. (poklon veliki)

Duh celomudrenosti, smirenoumlja, trpljenja i ljubavi, daruj meni, slugi Tvome. (poklon veliki)

O Gospode Care, daruj mi da sagledam grehe svoje i da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin. (poklon veliki)

Takođe i dvanaest malih poklona, i opet završni poklon. Ukupno šesnaest poklona.

Zatim: Sveti Bože, Sveti Moćni, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, Imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš Koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Sveštenik: Jer je Tvoje Carstvo…

Gospode, pomiluj. (dvanaest puta)

I ovu molitvu: Hriste, Svetlosti Istinita, Ti prosvećuješ i osvećuješ svakoga čoveka koji dolazi na svet; neka nas ozari svetlosg Lica Tvoga, da u njoj ugledamo Svetlost Nepristupnu; i uputi stope naše na tvorenje zapovesti Tvojih, molitvama Prečiste Tvoje Matere i svih Svetih Tvojih. Amin.

Slava, I sada: Gospode, pomiluj. (tri puta)

Blagoslovi.

I biva otpust.

 

2 komentar(a)

  1. Bavim se izradom brojanica, koji je način da dobijem blagoslov za izradu ?
    Hvala

  2. Moraš da dobiješ blagoslov nadležnog Arhijereja.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *