NASLOVNA » BIBLIOTEKA, BOGOSLUŽBENI TEKSTOVI, Bogoslužbeni, MOLITVE » Časoslov

Časoslov

POLUNOĆNICA VASKRSNA

 

Sveštenik: Blagosloven Bog naš.

I mi govorimo: Amin.

Slava Tebi, Bože naš, slava Tebi.

Care Nebeski, Utešitelju, Duše Istine, Koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, Riznico dobara i Životodavče, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote, i spasi, Blagi, duše naše.

Sveti Bože, Sveti Moćni, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, Imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš Koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Sveštenik: Jer je Tvoje Carstvo…

Gospode, pomiluj. (dvanaest puta)

Slava, I sada:

Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu! (poklon)

Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Car našem Bogu! (poklon)

Hodite poklonimo se i pripadnimo samome Hristu, Caru i Bogu našem! (poklon)

Psalam 50.

Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti Svojoj, i po obilju milosrđa Svoga očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga, i od greha moga očisti me. Jer bezakonje moje ja znam, i greh je moj stalno preda mnom. Tebi jedinome sagreših, i zlo pred Tobom učinih. Da se opravdaš u rečima Svojim, i pobediš kad budeš sudio. Gle, u bezakonju začet bih, i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš, i javljaš mi neznano i tajno premudrosti Tvoje. Pokropi me isopom, i očistiću se; umij me, i biću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se obraduju kosti potrvene. Odvrati lice Tvoje od grehova mojih, i sva bezakonja moja očisti. Srce čisto sazdaj u meni, Bože, i Duh prav obnovi u utrobi mojoj. Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga, i Duhom plemenitim učvrsti me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga, obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usne moje, i usta moja kazivaće hvalu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo; za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen; srce skrušeno i uniženo Bog neće odbaciti. Po blagovoljenju Svome, Gospode, čini dobro Sionu, i neka se podignu zidovi jerusalimski. Tada ćeš blagovoliti žrtvu pravde, prinose i žrtve svespaljenice, tada će prineti na žrtvenik Tvoj teoce.

I odmah govorimo Trojični kanon vladajućeg glasa, i potom ove Trojične (Grigorija Sinaita):

Dostojno je vaistinu u pesmama slaviti Nadbožansku Trojicu: Bespočetnog Oca, i Koji je sve sazdao, Sabespočetnog Logosa, predvečno od Oca netljeno rođenoga, i Svetoga Duha, iz Oca nadvremeno ishodećega.

Dostojno je vaistinu slaviti Tebe, Boga Logosa, od Koga trepte i drhte Heruvimi, i Koga slavoslove Nebeske Sile, Koji je vaskrsao tridnevno iz groba; Hrista Životodavca, sa strahom proslavimo.

Božanskim pesmama veličajmo, proslavimo svi bogodolično Oca i Sina i Božanskoga Duha, Triipostasnu Moć i jedno Carstvo i Gospodstvo.

Onu Koju hvale svi zemnorodni i slavoslove Sile Nebeske, Kojoj se svi verni poklanjaju, Jedinicu po suštini, Triipostasnu Trojicu (proslavimo).

Gospodonačalnu nad Heruvimima i neuporedivo Bogonačalnu nad Serafimima, nerazdeljivu Trojicu u Jedinici, istinsko Bogonačalstvo, Tebe veličamo.

Ocu Bespočetnome i Bogu, Sabespočetnome Logosu, sa Duhom, poklanjamo se; pesmama čestvujemo Jednu nerazdeljivu sjedinjujuću Suštinu i Tribrojnu Jedinicu.

Tvoje lučezarne munje neka mi zasijaju, Bože moj, Triipostasni Svetvorče, i pokaži me domom svetlim i svetlonosnim i nepromenljivim Slave Tvoje nepristupne.

Onoga od Koga trepte i drhte Heruvimi, i Koga slavoslove Anđelske vojske, od Djeve neizrecivo ovaploćenoga, Hrista Životodavca, sa strahom proslavimo.

Videći Sina Tvoga bogodolično vaskrsloga iz mrtvih, Prečista Djevo, tvar se ispunjavaše radosti neizrecive; Njega slavosloveći i Tebe pohvaljujemo.

Sveti Bože, Sveti Moćni, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, Imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš Koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Sveštenik: Jer je Tvoje Carstvo…

Ipakoj glasa. Gospode, pomiluj. (četrdeset puta)

Slava, I sada: Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima, Tebe što Boga Logosa neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo.

Imenom Gospodnjim blagoslovi, oče.

I vozglas sveštenika: Bože, smiluj se na nas, i blagoslovi nas, obasjaj nas licem Tvojim, i pomiluj nas.

I molitva Presvetoj Trojici:

Svemoguća i Životvorna, Sveta i Svetlonačalna Trojice, Koja si, jedino iz dobrote svaku svetsku i nadsvetsku tvar iz nebića u biće privela, i Koja o svemu promišljaš i sve održavaš; Koja si, posle drugih i neizrecivih dobročinstava Tvojih rodu našem zemaljskom, darovala nama, zbog telesne nemoći naše, pokajanje sve do smrti; ne ostavi nas jadne da u zlim delima svojim umremo, niti da budemo podsmeh začetniku zla i zavidljivcu i pogubniku našem. Jer vidiš, Milosrdni Gospode, kolika je njegova napast i neprijateljstvo prema nama, i koliko je naše stranstvovanje i slabost i nemoć. No molimo Te: pokaži Tvoju neiscrpnu dobrotu na nama, koji Te svaki dan i čas gnevimo prestupanjem časnih i životvornih zapovesti Tvojih; i ono što smo u dosadašnjem životu našem, i do sadašnjega časa, sagrešili, bilo rečima ili mislima, sve nam oprosti i otpusti. Udostoj nas da ostatak života svoga provedemo u pokajanju i umiljenju, i u držanju svetih zapovesti Tvojih. Ako li smo sladošću bili zavedeni, ili prevareni iđasmo za mrskim i nekorisnim i štetnim željama; ako, gnevom i nerazumnom jarošću pokrenuti, uvredismo nekoga od braće svoje; ako li se jezikom u primamljive i lukave i jake mreže (đavolje) upletosmo; ako li kojim od naših čula, ili čak i svima, voljno ili nevoljno, u znanju ili neznanju, od zanosa ili od navike, bezumno skliznusmo; ako li zlim i sujetnim pomislima savest svoju uprljasmo; ako li kojim drugim načinom sagrešismo, zlom navikom i običajem tiranisani – Ti nam sve oprosti i otpusti, Svemilosrdni i Sveblagi i Mnogomilostivi. I daruj nam ubuduće bodrost i snagu da tvorimo volju Tvoju, dobru i blagougodnu i savršenu; da promenivši noćno i mračno zlo svetlosnim pokajanjem, kao po danu blagoobrazno hodimo, i javimo se Tvome Čovekoljublju mi nedostojni, čisti i očišćeni, pevajući Te i veličajući u vekove vekova. Amin.

I otpust, i ostalo uobičajeno.

Tada sveštenik govori jekteniju:

Pomolimo se za mir svega sveta.

Pomolimo se za blagoverni i hristoljubivi rod naš. I ostalo.

A mi: Gospode, pomiluj. (krotkim i tihim glasom)

I po svršetku iste, govori Predstojatelj:

Molitvama Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

A mi: Amin.

Kraj POLUNOĆNICE.

 

2 komentar(a)

  1. Bavim se izradom brojanica, koji je način da dobijem blagoslov za izradu ?
    Hvala

  2. Moraš da dobiješ blagoslov nadležnog Arhijereja.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *