NASLOVNA » BIBLIOTEKA, BOGOSLUŽBENI TEKSTOVI, Bogoslužbeni, MOLITVE » Časoslov

Časoslov

OPŠTI MOLEBAN PRESVETOJ BOGORODICI

(Mali paraklis)

 

Sveštenik: Blagosloven Bog naš svagda, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

Određeni čtec čita:

Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu! (poklon)

Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu! (poklon)

Hodite poklonimo se i pripadnimo samome Hristu, Caru i Bogu našem! (poklon)

Onda:

Psalam 142.

Gospode, usliši molitvu moju, čuj moljenje moje u istini Tvojoj, usliši me u pravdi Tvojoj. I ne idi na sud sa slugom Tvojim, jer se neće opravdati pred Tobom niko živ. Jer neprijatelj goni dušu moju, ponizio je do zemlje život moj; posadi me u tamna mesta, kao mrtve od veka; i utrnu u meni duh moj, smete se u meni srce moje. Pominjem dane stare, razmišljam o svim delima Tvojim, u tvorevinama ruku Tvojih poučavam se. Podigoh Tebi ruke moje, duša Ti je moja kao zemlja bezvodna. Brzo me usliši, Gospode, iščeze duh moj. Ne odvrati Lice Tvoje od mene, jer ću biti sličan onima koji silaze u grob. Čuvši me, učini mi ujutru milost Tvoju, jer se u Tebe pouzdah. Kaži mi, Gospode, put kojim da pođem, jer Tebi uzdigoh dušu moju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, jer Tebi pribegoh. Nauči me tvoriti volju Tvoju, jer si Ti Bog moj. Duh Tvoj Blagi neka me vodi na stazu pravu. Imena Tvoga radi, Gospode, oživi me, pravdom Tvojom izvedi iz nevolje dušu moju. I milošću Tvojom istrebićeš neprijatelje moje, i pogubićeš sve koji dosađuju duši mojoj, jer sam ja sluga Tvoj.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Aliluja, Aliluja, Aliluja, slava Tebi Bože. (tri puta)

Tada, jektenija velika.

Đakon: U miru Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Za mir svega sveta, za nepokolebivost svetih Božjih Crkava, i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Za sveti hram ovaj, i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Za najsvetijega Patrijarha (ili visokopreosveštenoga Mitropolita, ili preosveštenog Episkopa) našega (ime), za časno prezviterstvo, u Hristu đakonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Za blagoverni i hristoljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane, da im Gospod Bog pomogne i da odole svakom neprijatelju i protivniku, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Za ovaj grad (ili za selo ovo, ili za svetu obitelj ovu), za svaki grad, kraj i one koji sa verom borave u njima, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Za one koji plove, za putnike, bolesnike, paćenike i sužnje, i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Da nas izbavi od svake nevolje, gneva, opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Za milost Božju nama, nedostojnim slugama Njegovim, da sačuva sve nas od mržnje i zlih dela, i da useli u nas ljubav nesebičnu po kojoj će svi poznati da smo učenici Hristovi, narod Božji, kao i sveti preci naši: te da se uvek znamo opredeliti za istinu i pravdu Carstva Nebeskoga – Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Za sve one koji učiniše nepravdu bližnjima svojima, bilo da sirote ucveliše ili nevinu krv proliše, mržnjom uzvrativši na mržnju: da im Bog podari pokajanje, prosvetli um i srce i obasja dušu svetom ljubavlju i prema neprijateljima – Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Narod: Gospode, pomiluj.

Pomenuvši Presvetu, Prečistu, Preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

Narod: Tebi, Gospode.

Vozglas: Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin!

Peva se na glas 4: Bog je Gospod, i javi se nama, blagosloven Koji dolazi u ime Gospodnje sa stihovima.

Stih: Prizivajte Gospoda jer je dobar, jer je do veka milost njegova.

Stih: Obišavši, opkoliše me, i imenom Gospodnjim protivih im se.

Stih: Neću umreti, nego ću živ biti i kazivati dela Gospodnja.

Stih: Kamen koji odbaciše zidari on posta glava od ugla. To bi od Gospoda i divno je u očima našim.

Tada tropari Bogorodici, glas 4: Bogorodici sada usrdno priteknimo mi grešni i smireni, i pripadnimo u pokajanju vapijući iz dubine duše: Vladičice, pomozi, sažalivši se na nas; pohitaj, propadamo od mnoštva sagrešenja, ne otpusti Tvoje sluge prazne, jer Tebe imamo kao jedinu Nadu.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Mi nedostojni nećemo nikada ućutati, Bogorodice, kazujući čudesa Tvoja; jer kada Ti ne bi predstojala moleći, ko bi nas izbavio od tolikih beda? Ko bi nas sačuvao do sada slobodne? Nećemo odstupiti od Tebe, Vladičice, jer Ti sluge Tvoje uvek spasavaš od svih opasnosti.

Onda: Psalam 50.

Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti Svojoj, i po obilju milosrđa Svoga očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga, i od greha moga očisti me. Jer bezakonje moje ja znam, i greh je moj stalno preda mnom. Tebi jedinome sagreših, i zlo pred Tobom učinih. Da se opravdaš u rečima Svojim, i pobediš kada budeš sudio. Gle, u bezkonju začet bih, i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš, i javljaš mi nepoznatosti i tajne premudrosti Tvoje. Pokropi me isopom, i očistiću se; umij me, i biću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se obraduju kosti potrvene. Odvrati lice Tvoje od grehova mojih, i sva bezakonja moja očisti. Srce čisto sazdaj u meni, Bože, i Duh prav obnovi u utrobi mojoj. Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga, i Duhom plemenitim učvrsti me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga, obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usne moje, i usta moja kazivaće hvalu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo; za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen; srce skrušeno i uniženo Bog neće odbaciti. Po blagovoljenju Svome, Gospode, čini dobro Sionu, i neka se podignu zidovi Jerusalimski. Tada ćeš blagovoliti žrtvu pravde, prinose i žrtve svespaljenice, tada će prineti na žrtvenik Tvoj teoce.

 

Potom počinjemo KANON PRESVETE BOGORODICE, glas 8.

Pesma 1.

Irmos: Prešavši vodu kao suvo i egipatsko izbegavši zlo, Izrailjac klicaše: Pevajmo Izbavitelju i Bogu našemu!

Pripev: Presveta Bogorodice, spasi nas.

Obuzet mnogim napastima, Tebi pribegavam tražeći spasenje, o Mati Logosa i Djevo, spasi me od nevolja i opasnosti.

Pripev: Presveta Bogorodice, spasi nas.

Uznemiruju me napadi strasti, da ispune mnogim neraspoloženjem dušu moju, no umiri me, Sveneporočna Djevo, tišinom Sina Tvoga i Boga.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Molim Tebe, Djevo, koja si rodila Spasa i Boga, da me izbaviš od muka, jer Tebi sada pribegavajući, pružam i dušu i um.

I sada i uvek i u vekove vekova.

Bolnoga telom i dušom, udostoj me Tvoje božanske posete i promisla, jedina Bogomati, kao Dobra, Roditeljko Dobroga.

 

Pesma 3.

Irmos: Nebeskoga svoda Vrhotvorče Gospode, i Crkve Sazdatelju, Ti mene utvrdi u ljubavi Tvojoj, Vrhunče (svih) želja, Tvrđavo vernih, Jedini Čovekoljupče.

Pripev: Presveta Bogorodice, spasi nas.

Bogoroditeljko Djevo, Tebe polažem za zaštitu i okrilje života moga; Ti me, Uzročnice dobara, uputi ka Tvome pristaništu, Tvrđavo vernih, Jedina Svehvalna.

Pripev: Presveta Bogorodice, spasi nas.

Molim Te, Djevo, rasteraj duševni nemir i buru tuge moje; jer si Ti, Bogonevesto, rodila Poglavara tišine – Hrista, Jedina Prečista.

Slava: Rodivši Dobrotvora – Uzročnika dobara, Bogoblažena, izlij svima bogatstvo dobrotvorstva; jer sve možeš, pošto si rodila Moćnoga snagom Hrista.

I sada: Namučenom teškim neduzima i bolesnim strastima, Ti pomozi, Djevo; jer Te znam kao neiscrpnu i nepotrošivu Riznicu isceljenja, Svebesprekorna.

Onda ovo: Spasi od beda sluge Tvoje, Bogorodice, jer svi posle Boga k Tebi pribegavamo, kao nerazrušivoj Tvrđavi i Zaštiti.

Svehvalna Bogorodice, pogledaj samilošću na ljuto zlopaćenje tela mog, i isceli patnju duše moje.

Zatim sveštenik ili đakon: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti Tvojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

Narod: Gospode, pomiluj. (tri puta)

Još se molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje, oproštaj i otpuštenje grehova i napredak slugu Božjih (ili sluge Božjeg, ili sluškinje Božje) ime (imena).

Narod: Gospode, pomiluj. (tri puta)

Još se molimo za svu braću i za sve pravoslavne hrišćane.

Narod: Gospode, pomiluj. (tri puta)

Gospode, kako je mnogo neprijatelja koji vojuju protiv nas i govore: Nema im pomoći ni od Boga ni od ljudi; Gospode, Ti nam pruži ruku Svoju da ostanemo narod Tvoj i po veri i po delima. Ako moramo da stradamo, neka to bude na putu pravde Tvoje i istine Tvoje; ne dopusti da bude zbog nepravde naše ili mržnje ma prema kome. Recimo svi usrdno: Gospode, pomiluj.

Narod: Gospode, pomiluj. (tri puta)

Još se molimo Bogu, Spasitelju svih ljudi, i za neprijatelje: da ih Gospod čovekoljubivi odvrati od nasilja nad pravoslavnim narodom našim; da nam ne ruše svete hramove i grobove, decu ne ubijaju i narod ne progone; nego da se i oni obrate na put pokajanja, pravde i spasenja. Recimo svi usrdno: Gospode, pomiluj.

Narod: Gospode, pomiluj. (tri puta)

Vozglas: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

I odmah govorimo Sjedalen, glas 2: Topla Moliteljko i Tvrđavo neosvojiva, Izvore milosti, svetu Pribežište, usrdno Ti vapijemo: Bogorodice Vladičice, pohitaj i izbavi nas od nevolja, Ti jedina brza Zaštitnice.

 

Pesma 4.

Irmos: Gospode, čuh tajnu Tvoga Domostroja spasenja, razumeh dela Tvoja i proslavih Tvoje Božanstvo.

Pripev: Presveta Bogorodice, spasi nas.

Nemir mojih strasti i buru mojih sagrešenja utišaj, Bogonevesto, jer si rodila Gospoda – Krmanoša.

Pripev: Presveta Bogorodice, spasi nas.

Bezdan milosrđa Tvoga daruj meni koji Te prizivam, Roditeljku Samilostivca i Spasa sviju koji Ti pevaju.

Slava: Naslađujući se Tvojim darovima, Prečista, uznosimo zahvalnu pesmu, koji Te znamo kao Bogomater.

I sada: Sveopevana, imajući Tebe, Nadu i Tvrđavu, i sigurnu Stenu spasenja, izbavljamo se od svake neprilike.

 

Pesma 5.

Irmos: Prosveti nas zapovestima Tvojim, Gospode i mišicom Tvojom uzvišenom daruj nam Tvoj mir, Čovekoljupče.

Pripev: Presveta Bogorodice, spasi nas.

Ispuni veseljem srce moje, Čista, dajući mi neprolaznu radost, jer si rodila Uzročnika radosti.

Pripev: Presveta Bogorodice, spasi nas.

Izbavi nas od beda, Bogorodice Čista, jer si rodila Večno Izbavljenje (Hrista) i Mir koji prevazilazi svaki um.

Slava: Tamu sagrešenja mojih, Bogonevesto, rasteraj svetlošću sjaja Tvoga, jer si rodila Svetlost Božansku i Prevečnu.

I sada: Isceli, Čista, slabosti duše moje, udostojivši me posete Tvoje, i daruj mi zdravlje zastupništvom Tvojim.

 

Pesma 6.

Irmos: Molitvu ću (svoju) izliti pred Gospodom, i Njemu ću kazati (sve) tuge moje, jer se duša moja ispuni zala, i život se moj spusti do ada, no se molim kao Jona: Iz propasti, Bože, izvedi me.

Pripev: Presveta Bogorodice, spasi nas.

Moju prirodu, zarobljenu truležju i smrću, spasao je od smrti i truleži On, predavši Sebe na smrt; Djevo, moli Gospoda i Sina Tvoga, da me izbavi od zlodejstva đavola.

Pripev: Presveta Bogorodice, spasi nas.

Znam Tebe, Djevo, kao Zaštitnicu života, i sigurnu Čuvarku, Koja napast iskušenja razgoniš i napade demona odgoniš, i molim se svagda: od truleži strasti mojih, izbavi me.

Slava: Stekosmo Te, Djevo, kao Stenu kojoj pribegavamo, i kao svesavršeno spasenje duše, i kao širinu u nevoljama, i svetlošću Tvojom uvek se radujemo. O, Vladičice, i sada nas spasi od strasti i beda.

I sada: Na postelji sada bolujući ležim, i nema isceljenja telu mome; no Ti Koja si rodila Boga i Spasitelja svetu i Izbavitelja od bolesti, Tebe Blagu molim: podigni me iz truleži bolesti!

Onda: Spasi od beda sluge Tvoje, Bogorodice, jer svi posle Boga k Tebi pribegavamo, kao nerazrušivoj Tvrđavi i Zaštiti.

Svehvalna Bogorodice, pogledaj samilošću na ljuto zlopaćenje tela mog, i isceli patnju duše moje.

Zatim sveštenik ili đakon: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti Tvojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

Narod: Gospode, pomiluj. (tri puta)

Još se molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje, oproštaj i otpuštenje grehova i napredak slugu Božjih (ili sluge Božjeg, ili sluškinje Božje) ime (imena).

Narod: Gospode, pomiluj. (tri puta)

Još se molimo za svu braću i za sve pravoslavne hrišćane.

Narod: Gospode, pomiluj. (tri puta)

Gospode, kako je mnogo neprijatelja koji vojuju protiv nas i govore: Nema im pomoći ni od Boga ni od ljudi; Gospode, Ti nam pruži ruku Svoju da ostanemo narod Tvoj i po veri i po delima. Ako moramo da stradamo, neka to bude na putu pravde Tvoje i istine Tvoje; ne dopusti da bude zbog nepravde naše ili mržnje ma prema kome. Recimo svi usrdno: Gospode, pomiluj.

Narod: Gospode, pomiluj. (tri puta)

Još se molimo Bogu, Spasitelju svih ljudi, i za neprijatelje: da ih Gospod čovekoljubivi odvrati od nasilja nad pravoslavnim narodom našim; da nam ne ruše svete hramove i grobove, decu ne ubijaju i narod ne progone; nego da se i oni obrate na put pokajanja, pravde i spasenja. Recimo svi usrdno: Gospode, pomiluj.

Narod: Gospode, pomiluj. (tri puta)

Vozglas: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

I po vozglasu, kondak, glas 6: Nepostidna Zaštitnice hrišćana, nezamenljiva pred Tvorcem Posrednice, ne prezri glase moljenja nas grešnih, nego kao Blaga pritekni u pomoć nama koji Ti sa verom vapijemo: Požuri na molitvu i pohitaj na umoljavanje, Bogorodice, svagdašnja Zaštitnice onih koji Te poštuju.

Stepena 4. glasa:

Antifon 1:

Od mladosti moje mnoge strasti navaljuju na mene, ali Ti me odbrani i spasi, Spase moj.

Koji nenavidite Siona, postidite se od Gospoda, jer kao trava ognjem bićete spaljeni.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Svetim Duhom svaka se duša oživotvori, čistotom se uzvišuje, osvetljuje se Trojičnim jedinstvom svešteno tajno.

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Svetim Duhom toče se blagodatne struje, koje svu tvar napajaju, radi životvorstva.

I odmah prokimen: Pominjaću Ime Tvoje u svakom naraštaju i naraštaju.

Stih: Čuj, Kćeri, i vidi, i prikloni uho tvoje (i zaboravi narod tvoj, i dom oca tvojega, i zaželeće Car lepotu tvoju).

Sveštenik: I da se udostojimo slušanja Svetog Jevanđelja, Gospoda Boga molimo.

Narod: Gospode, pomiluj. (tri puta)

Sveštenik: Premudrost, pravo stojmo, čujmo Sveto Jevanđelje. Mir svima.

Narod: I duhu tvome.

 

Čitanje Svetog Jevanđelja po Luki

Narod: Slava Tebi, Gospode, slava Tebi!

U dane one Marija ustavši otide brzo u gorski kraj, u grad Judin, i uđe u dom Zaharijin, i pozdravi Jelisavetu. I kad Jelisaveta ču pozdrav Marijin, zaigra dete u utrobi njenoj, i Jelisaveta se ispuni Duha Svetoga, i povika gromko, i reče: Blagoslovena si Ti među ženama, i blagosloven je Plod utrobe Tvoje! I otkuda meni ovo, da dođe Mati Gospoda moga k meni? Jer gle, kada glas pozdrava tvoga dođe u uši moje, zaigra dete radosno u utrobi mojoj. I blago onoj koja verova, jer će se ispuniti što joj kaza Gospod. I reče Marija: Veliča duša moja Gospoda, i obradova se duh moj Bogu Spasu mome, što pogleda na smernost sluškinje Svoje; jer gle, od sada će me blaženom zvati svi naraštaji, što mi učini veličinu Silni, i sveto Ime Njegovo. I ostade Marija sa njom oko tri meseca, i vrati se domu svome.

I odmah Slava, glas 2: Oče, Sine i Duše, Trojice u Jedinici, očisti mnoštvo sagrešenja mojih.

I sada: Molitvama Bogorodice, Milostivi, očisti mnoštvo sagrešenja mojih.

Onda: Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti Svojoj i po mnoštvu dobrote Svoje očisti bezakonje moje.

Glas 6: Ne poveri me ljudskoj zaštiti, Presveta Vladičice, nego primi moljenja sluge Tvoga: nevolja me uhvatila, trpeti ne mogu demonska streljanja; zaklona nemam, niti gde da se sklonim, jadnik, odasvud napadan, i utehe nemam osim Tebe, Vladičice sveta, Nado i Zaštito vernih, ne prezri moljenje moje, korisno satvori.

(Niko ko Tebi pritiče, ne odlazi od Tebe posramljen, Prečista Bogorodice Djevo, nego ište blagodat, i dobija dar, za korisno moljenje.

Bogorodice Djevo, Ti si preobražaj ožalošćenih, oslobođenje bolujućih: spasavaj grad i narod tvoj Ti Koja si mir uznemiravanih, tišina burom vitlanih, jedina Zaštitnice vernih.)

Sveštenik: Spasi, Bože, narod Tvoj, i blagoslovi nasleđe Svoje, poseti svet Tvoj milošću i dobrotom, utvrdi moć hrišćana pravoslavnih, i nispošlji nam milosti Tvoje obilate: molitvama Sveprečiste Vladičice naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije; silom Časnog i Životvornoga Krsta; zastupništvom časnih Nebeskih Sila Bestelesnih; molitvama časnog i slavnog Proroka, Preteče i Krstitelja Jovana; Svetih slavnih i svehvalnih Apostola; Svetih Otaca naših, i velikih vaseljenskih Učitelja i Svetitelja: Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog; Svetog oca našeg Nikolaja, Arhiepiskopa Mirlikijskog, Čudotvorca; Svetih srpskih Prosvetitelja i Učitelja: Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog, Petra Cetinjskog i Nikolaja Žičkog; svetih slavnih dobropobednih Mučenika i Novomučenika, prepodobnih i bogonosnih Otaca naših; Svetih i pravednih Bogoroditelja Joakima i Ane; (i Svetoga dana) i svih Svetih – molimo Te Mnogomilostivi Gospode, usliši nas grešne koji Ti se molimo i pomiluj nas.

Narod: Gospode, pomiluj. (dvanaest puta)

Vozglas: Milošću i dobrotom i čovekoljubljem Jedinorodnog Sina Tvoga, sa Kojim si blagosloven, sa Svesvetim i Blagim i Životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Pesma 7.

Irmos: Došavši negda iz Judeje u Vavilon mladići, verom u Trojicu, pogasiše plamen peći, pojući: Blagosloven jesi, Bože, otaca naših!

Pripev: Presveta Bogorodice, spasi nas.

Hoteći, Spasitelju, da izvršiš naše spasenje, uselio si se u utrobu Djeve, Koju si pokazao Zastupnicom sveta. Blagosloven jesi, Bože, otaca naših!

Pripev: Presveta Bogorodice, spasi nas.

Ljubitelja milosti, Koga si, Mati Čista rodila, moli da spase od sagrešenja i duševnih nečistota sve koji sa verom kliču: Blagosloven jesi, Bože, otaca naših!

Slava: Pokazao si da je Ona koja Te rodila Riznica spasenja, i Izvor nepropadljivosti, i Kula sigurnosti, i Vrata pokajanja onima koji pevaju: Blagosloven jesi, Bože otaca naših!

I sada: Bogoroditeljko, Koja si nam Hrista Spasa rodila, udostoji isceljenja od telesnih slabosti i duševnih neduga one koji s ljubavlju pristupaju božanskoj zaštiti Tvojoj.

 

Pesma 8.

Irmos: Nebeskoga Cara, Koga pevaju Vojske Anđelske, hvalite i preuznosite u sve vekove.

Pripev: Presveta Bogorodice, spasi nas.

Ne prezri Djevo, one koji trebaju pomoć od Tebe, i pevaju i veličaju Te u sve vekove.

Pripev: Presveta Bogorodice, spasi nas.

Slabost duše moje isceljuješ i telesne bolesti, Djevo, da Te proslavljam, Blagodatnu, u vekove.

Slava: Ti izlivaš obilje isceljenja onima, Djevo, koji Te sa verom pevaju, i veličaju Tvoje neizrecivo Rođenje.

I sada: Napade iskušenja i nalete strasti, Ti odgoniš, Djevo: stoga Te pevamo kroza sve vekove.

 

Pesma 9.

Irmos: Istinsku Bogorodicu Tebe praznujemo, spaseni Tobom, Čista Djevo, veličajući Te sa Bestelesnim Horovima.

Pripev: Presveta Bogorodice, spasi nas.

Ne okreni se od bujica suza mojih, Djevo, jer si rodila Hrista, Koji je sa svakog lica utro svaku suzu.

Pripev: Presveta Bogorodice, spasi nas.

Ispuni srce moje radošću, Djevo, jer si primila Punoću Radosti (Hrista) i uništila grehovnu žalost.

Pripev: Presveta Bogorodice, spasi nas.

Onima koji Ti pribegavaju, Djevo, budi Pristanište i Zaštita i nerazrušiva Tvrđava, i Pribežište i Zaštita i Radost.

Slava: Djevo, odgoneći mrak neznanja, prosvetli zracima svetlosti Tvoje, one koji Te pravoslavno slave kao Bogorodicu.

I sada: Na mestu bolesti i od zlog stanja klonulog Djevo, isceli, prevodeći ga iz nezdravlja u zdravlje.

I odmah: Dostojno je vaistinu blaženom zvati Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i preneporočnu i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima, Tebe što Boga Logosa neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu Tebe veličamo.

Sveštenik kadi žrtvenik i narod (ili dom u kojem se peva Moleban), a mi pevamo ove Bogorodične, glas 8:

Pesmama odajmo poštovanje Gospodarici sveta, Uzvišenijoj od nebesa, i Čistijoj od sunčanih zraka, i Koja nas je izbavila od prokletstva.

Od mnogih grehova mojih boluje telo, pati i duša moja; k Tebi pribegavam, Blagodatnoj, Nadi beznadežnih, Ti mi pomozi.

Vladičice i Mati Iskupitelja, primi molbe nedostojnih slugu Tvojih, da bi posredovala kod Onoga Koga si rodila. O, Vladarko sveta, budi Posrednica.

Pevamo sada usrdno i skladno pesmu Tebi, Svehvalnoj Bogorodici. Sa Pretečom i svima Svetima, moli Bogorodice, da budemo pomilovani. Sve vojske Anđela, Pretečo Gospodnji, Dvanaestorice Apostola, svi Sveti, učinite sa Bogorodicom molitvu, da se spasemo.

Potom se čita: Sveti Bože, Sveti Moćni, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladaru, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Sveštenik: Jer je Tvoje Carstvo…

I ovi tropari, glas 6: Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, Tebi kao Vladaru prinosimo ovu molitvu: pomiluj nas.

Slava: Gospode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdasmo; ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša, nego i sada kao Milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših; jer si Ti Bog naš, i mi smo narod Tvoj, svi smo dela ruku Tvojih, i Ime Tvoje prizivamo.

I sada: Bogorodičan.

Otvori nam dveri milosrđa, Blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda; jer si Ti spasenje roda hrišćanskoga.

Gospode pomiluj. (dvanaest puta)

Zatim sveštenik ili đakon: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti Tvojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

Narod: Gospode, pomiluj. (tri puta)

Još se molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje, oproštaj i otpuštenje grehova i napredak slugu Božjih (ili sluge Božjeg, ili sluškinje Božje) ime (imena).

Narod: Gospode, pomiluj. (tri puta)

Još se molimo za svu braću i za sve pravoslavne hrišćane.

Narod: Gospode, pomiluj. (tri puta)

Gospode, kako je mnogo neprijatelja koji vojuju protiv nas i govore: Nema im pomoći ni od Boga ni od ljudi; Gospode, Ti nam pruži ruku Svoju da ostanemo narod Tvoj i po veri i po delima. Ako moramo da stradamo, neka to bude na putu pravde Tvoje i istine Tvoje; ne dopusti da bude zbog nepravde naše ili mržnje ma prema kome. Recimo svi usrdno: Gospode, pomiluj.

Narod: Gospode, pomiluj. (tri puta)

Još se molimo Bogu, Spasitelju svih ljudi, i za neprijatelje: da ih Gospod čovekoljubivi odvrati od nasilja nad pravoslavnim narodom našim; da nam ne ruše svete hramove i grobove, decu ne ubijaju i narod ne progone; nego da se i oni obrate na put pokajanja, pravde i spasenja. Recimo svi usrdno: Gospode, pomiluj.

Narod: Gospode, pomiluj. (tri puta)

Vozglas: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

 

Molitva Presvetoj Bogorodici

O, Presveta Gospođo, Vladarko Bogorodice! Ti si uzvišenija od svih Anđela i Arhanđela, i dragocenija od svekolike tvorevine; Ti si Pomoćnica onima kojima je nepravda učinjena; Ti si Nada beznadežnima; Ti si Zastupnica ubogih, Uteha ožalošćenih, Hraniteljka gladnih, Odeća nagih, Isceljenje bolnih, Spasenje grešnih; Ti si pomoć i zaštita svih hrišćana!

O, Svemilostiva Gospođo, Djevo Bogorodice Vladateljko, milošću Svojom spasi i pomiluj blagoverni, pravoslavni rod naš. Spasi, Gospođo, i pomiluj sluge Tvoje: Svete Patrijarhe pravoslavne, preosvećene mitropolite, arhiepiskope i episkope, i sav sveštenički i monaški red; i blagoverne članove uprave i gradonačelnike, vojne starešine, i hristoljubivu vojsku, i sve pravoslavne hrišćane; zaštiti ih časnom rizom Svojom i umoli, Gospođo, Hrista Boga našeg, Koji se iz Tebe ovaplotio bez semena, da nas Svojom višnjom silom naoruža protiv vidljivih i nevidljivih neprijatelja naših.

O, Svemilostiva Gospođo, Vladarko Bogorodice, podigni nas iz dubine grehovne, i izbavi nas od gladi, pogibije, zemljotresa i potopa, od ognja i mača, od najezde tuđinaca i međusobnog rata, i od napada vražijeg, i od štetnih vetrova, i od smrtonosne rane, i od svakog zla. Podaj, Gospođo, mir i zdravlje slugama Tvojim, svima pravoslavnim hrišćanima, i prosveti im um i oči srca na spasenje; i udostoji nas, grešne sluge Tvoje, Carstva Sina Tvoga, Hrista Boga našeg.

Vozglas: Jer je moć Njegova blagoslovena i sveproslavljena, sa Bespočetnim Ocem Njegovim, i sa Presvetim i Blagim i Životvornim Duhom Njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Otpust, i potom, za vreme celivanja ikone Bogorodice, peva se:

Glas 2: Predobra, štitiš sve one, koji s verom pribegavaju Tvojoj moćnoj ruci, jer drugu svagdašnju Posrednicu pred Bogom nemamo u opasnostima i nevoljama mi grešnici, pritisnuti mnogim gresima, Mati Boga Višnjega; zato Ti pripadamo: Izbavi od svake nevolje sluge Tvoje.

Svih ožalošćenih Radosti, i obespravljenih Zaštitnice, i gladnih Hrano, i stranstvujućih Uteho, i slepih Palico, bolujućih Poseto, napaćenih Pokrove i Zaštito, i siročadi Pomoćnico, Mati Boga Višnjega Ti jesi, Prečista; pohitaj, molimo Te, izbavi sluge Tvoje.

Glas 8: Vladičice, primi molitve slugu Tvojih, i izbavi nas od svake nevolje i žalosti.

Glas 2: Svu nadu svoju na Tebe polažem, Mati Božija, sačuvaj me pod zaštitom Tvojom.

 

5 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *