NASLOVNA » BIBLIOTEKA, BOGOSLUŽBENI TEKSTOVI, Bogoslužbeni, MOLITVE » Časoslov

Časoslov

POČETAK VEČERNJA

 

Govori sveštenik: Blagosloven Bog naš…

I počinje Predstojatelj, ili čredni čitač (Prednačinateljni = početni Psalam 103).

Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu! (poklon)

Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu! (poklon)

Hodite poklonimo se i pripadnimo samome Hristu, Caru i Bogu našem! (poklon)

Psalam 103.

Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda. Gospode, Bože moj, uzveličao se jesi veoma.

U slavu i veličanstvo obukao se jesi, svetlošću kao haljinom odevaš se;

Prostireš nebo kao kožu, vodama pokrivaš visine njegove.

Postavio si oblake za podnožje Svoje, hodiš na krilima vetrova.

Ti činiš Anđele Svoje duhovima, i služitelje Svoje plamenom ognjenim.

Utvrdio si zemlju na temeljima njenim, neće se pokolebati do veka;

Bezdan je kao haljina ogrtač njen, i na gorama vode se zaustavljaju.

One beže od zapovesti Tvoje, i uzdrhte od glasa groma Tvoga.

Uzlaze na planine i silaze u doline, na mesto koje si im odredio.

Granicu si postavio koju neće preći, niti će se vratiti da poplave zemlju.

Ti izvodiš izvore u dolinama, između planina protiču vode.

One napajaju sve zveri poljske, očekuju je jeleni za žeđ svoju.

Ptice nebeske kraj njih se nastanjuju, i između stena čuju se glasi (njihovi).

Napajaš gore sa visina Svojih, nasitiće se zemlja od plodova dela Tvojih.

Činiš da trava raste za stoku, i zelen na službu ljudima,

da proizvedu hleb iz zemlje, i hleb srce čoveka ukrepljuje;

da uljem ulepša lice svoje, i vino veseli srce čoveka.

Nasitiće se (vlagom) drveće poljsko, i kedri Livanski koje si zasadio.

Tamo će ptice gnezda (svoja) sviti, i rodino obitalište predvodi ih.

Gore visoke dao si jelenima, stena je pribežište zečevima.

Stvorio si mesec da pokazuje vreme, sunce poznaje zalazak svoj.

Prostireš tamu, i nastaje noć, i u njoj izlaze sve zveri šumske,

lavići što riču i grabe, i svoju hranu od Boga traže.

A kad se sunce rodi, sakupljaju se, i odlaze da legnu u legla svoja.

Tad izlazi čovek na delo svoje, i na posao svoj do večera.

Kako su veličanstvena dela Tvoja, Gospode! Sve si premudrošću stvorio; ispuni se zemlja tvorevine Tvoje.

Eno ga more veliko i prostrano, tamo su gmizavci kojima broja nema, životinje male i velike.

Tamo lađe plove, i kit onaj koga si stvorio da se igra u njemu.

Sve od Tebe očekuje da im daješ hranu na vreme; kad im dadneš, oni se okupljaju.

Kad otvoriš ruku Tvoju, sve i sva se ispunjuje dobrotom.

A kada lice Svoje okreneš, smute se (i kolebaju); kad im oduzmeš dah, oni nestaju, i u prah se svoj vraćaju.

Kad im pošalješ Duha Tvoga, opet se izgrađuju, i (tako) obnavljaš lice zemlje.

Neka je doveka slava Gospodnja, radovaće se Gospod delima Svojim.

On Koji pogleda na zemlju i čini da se trese; Koji se dotiče gora, i one se dime.

Pevaću Gospodu u životu mome, psalmopojaću Bogu mome dokle postojim.

Njemu će biti ugodna molitva moja, i ja ću se radovati Gospodu (svome).

Neka nestanu sa zemlje bezbožnici, tako da ih više ne bude.

Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda.

I opet: Sunce poznaje zalazak svoj. Prostireš tamu i nastaje noć.

Kako su veličanstvena dela Tvoja, Gospode! Sve si premudrošću stvorio.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Aliluja, Aliluja, Aliluja, slava Tebi Bože. (tri puta)

Tada, jektenija velika.

Onda stihoslovimo Psaltir (tj. Katizmu), i posle stihoslovije jektenija mala.

Psalam 1.

Blažen muž koji ne ide na veće bezbožnika, i na put grešnika ne staje, i na sedište pogubnika ne seda.

Nego je u zakonu Gospodnjem volja njegova, i u zakonu Njegovom poučava se dan i noć.

I biće kao drvo zasađeno kraj izvora, koje plod svoj donosi u vreme svoje, i list njegov neće otpasti, i u svemu što bude radio uspevaće.

Nisu takvi bezbožnici, nisu takvi, nego su kao prah koji vetar razmeće sa lica zemlje.

Zato neće opstati bezbožnici na sudu, niti grešnici na saboru pravednih.

Jer zna Gospod put pravednih, a put bezbožnika propašće.

Zatim odmah Gospode, Tebe zovem, na određeni glas:

Psalam 140.

Gospode, Tebe zovem, usliši me; čuj glas moljenja moga, kada vapim tebi. Usliši me, Gospode.

Neka se uzdigne molitva moja, kao kad pred lice Tvoje; uzdizanje ruku mojih -žrtva večernja. Usliši me, Gospode.

I stihovi po redu:

Postavi, Gospode, stražu ustima mojim, i dver ograde oko usana mojih.

Ne dopusti srce moje u reči lukave, da izmišlja izgovore za grehe,

sa ljudima koji čine bezakonja, i neću se družiti sa izabranima njihovim.

Pokaraće me pravednik sa milošću, i izobličiće me; a ulje grešnika da ne namasti glavu moju.

Jer je i molitva moja protiv volje njihove – rasuše se niz kamenje moćnici njihovi.

Čuće reči moje kao ugodne; kao što se grumen zemlje prosu po zemlji, rasuše se kosti njihove do pakla.

Jer Tebi, Gospode, Gospode, upravih oči moje; u Tebe se uzdah, ne odbaci dušu moju.

Sačuvaj me od mreže koju mi postaviše, i od zamke onih koji čine bezakonja. Pašće u mrežu svoju grešnici, a ja jedini ostadoh dokle ne prođoh.

Psalam 141.

Glasom mojim zavapih ka Gospodu, glasom mojim ka Gospodu se pomolih.

Izliću pred Njim molitvu moju, žalost moju pred Njim objaviću.

Kad iščezava duh moj iz mene, Ti si poznao staze moje.

Na putu ovome po kojem hodih, oni mi postaviše zamku.

Gledah nadesno i razgledah, i ne beše nikoga ko me poznaje.

Nestade utočišta za mene, a niko ne mari za dušu moju.

Vikah Tebi, Gospode, i rekoh: Ti si Nada moja, udeo si moj na zemlji živih.

Poslušaj molitvu moju, jer se ponizih veoma.

Izbavi me od gonitelja mojih, jer se utvrdiše većma od mene.

Na 10 stihire:

Izvedi iz tamnice dušu moju, da bih ispovedao Ime Tvoje.

Mene čekaju pravednici dokle mi ne uzvratiš.

Na 8:

Psalam 129.

Iz dubine vičem Tebi, Gospode, Gospode, usliši glas moj.

Da budu uši Tvoje pažljive na glas moljenja mojega.

Na 6:

Ako na bezakonja budeš gledao, Gospode, Gospode, ko će opstati? Jer je u Tebe očišćenje.

Radi Imena Tvoga očekivah Te, Gospode; očekivaše duša moja Reč Tvoju, pouzda se duša moja u Gospoda.

Na 4:

Od straže jutarnje do noći, od straže jutarnje da se uzda Izrailj na Gospoda.

Jer je u Gospoda milost, i mnogo je u Njega izbavljenje, i On će izbaviti Izrailja od svih bezakonja njegovih.

Psalam 116.

Hvalite Gospoda svi narodi, pohvalite Njega sva plemena.

Jer se utvrdi milost Njegova na nama, i istina Gospodnja ostaje do veka.

Slava, I sada: Bogorodičan, Dogmatik.

I Vhod, ako ima.

Potom pevamo PREDVEČERNJE BLAGODARENJE (pesma starohrišćanska, Svetog Mučenika Atinogena):

Svetlosti tiha svete Slave,

besmrtnoga Oca Nebeskoga,

Svetoga, blaženoga,

Isuse Hriste!

 

Došavši na zapad sunca,

videvši svetlost večernju,

pevamo Oca,Sina,

i Svetoga Duha Boga.

Dostojan Si u sva vremena

da pevan budeš glasima svetim,

Sine Božiji, Koji život daješ,

zato Te svet slavi.

 

Ako je Bog Gospod, pevaju se ovi prokimeni:

U Nedelju veče, glas 8: Evo, sada blagosiljajte Gospoda sve sluge Gospodnje.

Stih: Stojeći u hramu Gospodnjem, u dvorima Doma Boga našega.

U Ponedeljak veče, glas 4: Gospod će me uslišiti kada zavapim Njemu.

Stih: Kada Ga prizovem, uslišiće me Bog pravde moje.

U Utorak veče, glas 1: Milost Tvoja, Gospode, pratiće me u sve dane života moga.

Stih: Gospod će me napasati, i ničega me neće lišiti, na mestu zelenila nastaniće me.

U Sredu veče, glas 5: Bože, Imenom Tvojim spasi me, i silom Tvojom sudi mi.

Stih: Bože, usliši molitvu moju, poslušaj reči usta mojih.

U Četvrtak veče, glas 6: Pomoć je moja od Gospoda, Koji je stvorio nebo i zemlju.

Stih: Podigoh oči moje prema gorama, odakle će doći pomoć moja.

U Petak veče, glas 7: Bože, Zastupnik moj jesi Ti, i milost Tvoja susrešće me.

Stih: Otmi me od neprijatelja mojih, Bože, i od protivnika mojih izbavi me.

U Subotu veče, glas 6: Gospod se zacari, u lepotu se obuče.

Stih: Obuče se Gospod u silu i opasa se.

Stih: Domu Tvome, Gospode, dolikuje svetinja, dokle dani traju.

Stih: Jer utvrdi vaseljenu, koja se neće pokolebati.

Treba znati da ako je Četrdesetnica ili Aliluja, tada se u Nedelju i Petak uveče peva uvek prokimen dana, a sledećih dana umesto prokimena sedmice, pevamo ovo:

U Ponedeljak veče, na glas 6: Aliluja. (tri puta)

Stih: Gospode, nemoj me jarošću Tvojom izobličiti, niti me gnevom Tvojim pokarati. Aliluja.

Stih: I u vekove vekova.

A mi visokim glasom: Aliluja.

U Utorak i Četvrtak veče: Aliluja.

Stih: Uzvišujte Gospoda Boga našeg, i klanjajte se podnožju nogu Njegovih, jer je Sveto. Aliluja.

Stih: I u vekove vekova. Aliluja.

U Sredu veče: Aliluja.

Stih: Po svoj zemlji iziđe propoved njihova, i do kraja vaseljene reči njihove. Aliluja.

Stih: I u vekove vekova. Aliluja.

U Nedelju, pak, i u Petak veče nikad se ne peva Aliluja.

U Veliku Četrdesetnicu, u Nedelju veče pevaju se Veliki prokimeni, a u ostale dane prokimeni biblijskih čitanja (=Parimija).

Posle prokimena, govorimo molitvu ovu:

Udostoj nas, Gospode, da se ovo veče sačuvamo bez greha. Blagosloven si, Gospode, Bože Otaca naših, i hvaljeno je i proslavljeno Ime Tvoje u vekove. Amin.

Neka bude, Gospode, milost Tvoja na nama kao što se uzdasmo u Tebe.

Blagosloven si, Gospode, nauči nas zapovestima Tvojim.

Blagosloven si, Vladiko, urazumi nas zapovestima Tvojim.

Blagosloven si, Sveti, prosveti nas zapovestima Tvojim.

Gospode, milost je Tvoja doveka, dela ruku Tvojih ne prezri. Tebi dolikuje hvala, Tebi dolikuje pesma, Tebi slava dolikuje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Sveštenik (jekteniju): Dopunimo večernju molitvu svoju Gospodu…

Zatim, stihire Stihovnje, na koje govorimo sledeće stihove samoglasne (ako nije Praznik, kada govorimo stihove Praznika):

Stih 1: Podigoh oči moje Tebi Koji živiš na nebu. Gle, kao što oči slugu gledaju u ruke gospodara svojih, kao što oči sluškinja gledaju u ruke gospođa svojih, tako oči naše gledaju ka Gospodu Bogu našem, dokle se ne smiluje na nas.

Stih 2: Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer se veoma ispunismo poniženja; naročito se ispuni duša naša uvreda od oholih, i poniženja od gordeljivih.

Slava, I sada, Bogorodičan.

Molitva Svetog Simeona Bogoprimca:

Sada otpuštaš slugu Tvoga, Gospode, po reči Tvojoj u miru; jer videše oči moje Spasenje Tvoje, koji si pripremio pred licem svih naroda, Svetlost da obasja neznabošce, i Slavu naroda Tvoga Izrailja.

Sveti Bože, Sveti Moćni, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, Imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš Koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Sveštenik: Jer je Tvoje Carstvo…

Tropar dotičnog Praznika, ili Svetoga, ili dana.

Slava, I sada, Bogorodičan.

Ako je Četrdesetnica, ili drugi Post, i pevano je Aliluja, (tada) govori ove tropare, na glas 4:

Bogorodice Djevo, raduj se, Blagodatna Marijo, Gospod je s Tobom. Blagoslovena si Ti među ženama, i blagosloven je Plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasa duša naših. (poklon veliki)

Slava: Krstitelju Hristov, sve nas pomeni, da se izbavimo od bezakonja naših; jer se Tebi dade blagodat moliti se za nas. (poklon)

I sada: Molite se za nas, Sveti Apostoli, i svi Sveti, da se izbavimo od beda i nevolja; jer vas stekosmo za tople zastupnike pred Spasom. (poklon)

Pod Tvoju milost pribegavamo, Bogorodice, ne prezri molitve naše u nevoljama, nego nas izbavi od beda, Jedina Čista, Jedina Blagoslovena. (bez poklona)

Gospode, pomiluj. (četrdeset puta)

Slava, I sada: Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima, Tebe što Boga Logosa neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo.

Imenom Gospodnjim blagoslovi, oče.

Sveštenik: Blagosloven je Hristos Bog naš, svagda, sada i u vekove vekova. Amin.

I mi se molimo (treba znati da kod pravoslavnih Jelina ovu molitvu govori Predstojatelj): Nebeski Care, blagoverni i hristoljubivi pravoslavni rod naš ukrepi, veru utvrdi, narode ukroti, svet umiri, svetu Crkvu (ili obitelj ovu, ili grad ovaj) dobro sačuvaj, ranije preminule oce i braću našu u naseljima pravednih nastani, a nas u pokajanju i ispovedanju primi, kao Blag i Čovekoljubiv.

Zatim tri velika poklona, govoreći u sebi na svaki poklon molitvu Prepodobnog Jefrema:

Gospode i Vladaru života moga, duh lenjosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja, ne daj mi. (poklon veliki)

Duh celomudrenosti, smirenoumlja, trpljenja i ljubavi, daruj meni, slugi Tvome. (poklon veliki)

O Gospode Care, daruj mi da sagledam grehe svoje i da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin. (poklon veliki)

Tada dvanaest malih poklona, govoreći u sebi tiho na svaki poklon: Bože, milostiv budi meni grešnome.

I opet, svršivši poklone, govorimo ovu gore napisanu molitvu (celu): Gospode i Vladaru života moga… i jedan poklon veliki.

Tada: Sveti Bože, Sveti Moćni, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, Imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj. (tri puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš Koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Sveštenik: Jer je Tvoje Carstvo…

Gospode, pomiluj. (dvanaest puta)

Tada molitvu: Svesveta Trojice, Jednosuštna Silo, nerazdeljivo Carstvo, Izvore svih dobara, pokaži blagovoljenje i na meni grešnom, utvrdi, urazumi srce moje, i oduzmi svu moju nečistotu, prosveti moju misao, da svagda slavim, pevam i poklanjam se, i govorim: Jedan je Svet, Jedan Gospod, Isus Hristos, na slavu Boga Oca. Amin.

Zatim: Neka je blagosloveno Ime Gospodnje od sada i do veka. (tri puta i tri poklona)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Tada Psalam 33.

Blagosiljaću Gospoda u svako vreme, hvala je Njegova svagda u ustima mojim. Gospodom će se hvaliti duša moja; neka čuju krotki i obraduju se. Uzveličajte Gospoda sa mnom, i uzvišujmo Ime Njegovo zajedno. Tražih Gospoda, i usliša me, i od svih nevolja mojih izbavi me. Pristupite Njemu i prosvetlite se, i lica se vaša neće postideti. Ovaj siromah zavapi, i Gospod ga usliša, i od svih nevolja njegovih spase ga. Postaviće se oružan Anđeo Gospodnji oko onih koji Ga se boje, i izbaviće ih. Okusite i vidite da je dobar Gospod. Blago čoveku koji se nada u Njega. Bojte se Gospoda svi sveti Njegovi, jer nema oskudice onima koji Ga se boje. Bogati osiromašiše i ogladneše, a oni koji traže Gospoda neće se lišiti nijednoga dobra. Hodite čeda, poslušajte mene, strahu Gospodnjem naučiću vas. Ko je čovek koji želi života, koji ljubi da vidi dane dobre? Uzdrži jezik tvoj od zala, i usta tvoja da ne govore laži. Ukloni se od zla, i čini dobro; traži mira i idi za njim. Oči su Gospodnje na pravednima, i uši Njegove na molitvu njihovu. Lice pak Gospodnje je na činitelje zala, da istrebi sa zemlje spomen njihov. Zavapiše pravednici, i Gospod ih usliša, i od svih nevolja njihovih izbavi ih. Blizu je Gospod skrušenih srcem, i smirene duhom spasiće. Mnoge su nevolje pravednih, i od svih njih izbaviće ih Gospod. Čuva Gospod sve kosti njihove, nijedna od njih neće se satrti. Smrt je grešnika strašna, i koji mrze pravednika ogrešiće se. Izbaviće Gospod duše slugu Svojih, i neće se prevariti svi koji se uzdaju u Njega.

I Psalam 144.

Uznosiću Te, Bože moj, Care moj, i blagosiljaću Ime Tvoje do veka, i u vek veka. Svakoga dana blagosiljaću Te, i hvaliću Ime Tvoje do veka, i u vek veka. Veliki je Gospod i hvaljen veoma, i veličanstvu Njegovom nema kraja. Iz naraštaja u naraštaj hvaliće dela Tvoja, i silu Tvoju objavljivaće. Velikolepnost slave Svetosti Tvoje govoriće, i čudesna dela Tvoja kazivaće. I silu strašnih (čuda) Tvojih govoriće, i veličanstvo Tvoje kazivaće. Spomen mnoštva dobrote Tvoj izgovaraće, i pravdi Tvojoj obradovaće se. Milosrdan je i milostiv Gospod, dugotrpeljiv i mnogomilostiv. Dobar je Gospod svima i svemu, i milosrđe je Njegovo na svim delima Njegovim. Neka Te ispovedaju i slave, Gospode, sva dela Tvoja, i neka Te blagosiljaju Sveti Tvoji. Slavu Carstva Tvoga reći će, i pravdu Tvoju govoriće. Da obznane sinovima ljudskim moć Tvoju, i slavu velelepote Carstva Tvoga. Carstvo je Tvoje carstvo svih vekova, i vladičanstvo Tvoje u svakom naraštaju i naraštaju. Veran je Gospod u svim delima Svojim. Podržava Gospod sve koji padaju, i uspravlja sve satrvene. Oči sviju u Tebe se uzdaju, i Ti im daješ hranu blagovremeno. Ti otvaraš ruku svoju, i ispunjavaš sve živo blagovoljenjem. Pravedan je Gospod na svima putevima Svojim, i prepodoban u svima delima Svojim. Blizu je Gospod svima koji Ga prizivaju, svima koji Ga prizivaju u istini. Volju onih koja Ga se boje ispuniće, i molbu njihovu uslišiće i spašće ih. Čuva Gospod sve koji Ga ljube, i sve bezbožnike istrebiće. Hvalu Gospodnju neka govore usta moja, i svako telo neka blagosilja Ime sveto Njegovo, do veka, i u vek veka.

I zatim: Dostojno je vaistinu u pesmama slaviti Nadbožansku Trojicu: Bespočetnog Oca, i Svedelatnog Sabespočetnog Logosa, predvečno od Oca netljeno rođenoga, i Svetoga Duha, iz Oca nadvremeno ishodećega.

Slava, I sada: Gospode, pomiluj. (tri puta)

Blagoslovi.

I otpust.

Ako je Bog Gospod, posle Trisvetog, otpusni tropar dana, i otpust.

Ako hoćeš, posle Večernje, govori ovu molitvu Vasilija Velikog:

Blagosloven si, Vladiko Svedržitelju, Koji si obasjao dan svetlošću sunčevom, i noć osvetlio zracima ognjenim; i nas si udostojio da prođemo dužinu dana, i da se približimo početku noći; usliši moljenje naše i svega naroda Tvoga, i svima nam oprosti voljne i nevoljne grehe. Primi naše večernje molitve, i nispošlji nam mnoštvo milosti Tvoje, i milosrđa Tvoga na nasleđe Tvoje; oseni nas Svetim Tvojim Anđelima, naoružaj nas oružjem pravde, ogradi nas istinom Tvojom, sačuvaj nas silom Tvojom, izbavi nas od svake nevolje, i svake zamke protivnika; daj nam i ovo veče, sa nastupajućem noći, sveto, mirno, bezgrešno, bez obmane, bez maštanja, u sve dane života našeg, molitvama Svete Bogorodice, i svih Svetih koji Ti od veka ugodiše. Amin.

Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima, Tebe što Boga Logosa neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo.

I biva otpust.

Kraj VEČERNJA.

 

2 komentar(a)

  1. Bavim se izradom brojanica, koji je način da dobijem blagoslov za izradu ?
    Hvala

  2. Moraš da dobiješ blagoslov nadležnog Arhijereja.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *