NASLOVNA » PITANJE PASTIRU, Sveto Pismo » Carstvo Božije

Carstvo Božije

Pitanje:
Poštovani Oci pomaže Bog, Čitam dogmatiku Svetog Ave Justina i Bogu hvala osećam srcem kako mi pročitane reči produbljuju veru, nadu i radost zato što sam sin Svete Pravoslavne Crkve mada ne baš tako dostojan. Avine reči su mi izuzetno razumljive i prijemčljive i za um i srce, ali zapeo sam na jednoj stvari jer joj nisam dorastao. Evo i citata: A kada obavi završni sud nad svetom, i kada sve neprijatelje svoje konačno i potpuno pokori pod noge svoje: greh, smrt i Satanu, tada će se i sam Sin pokoriti Bogu Ocu koji Mu sve pokori. Drugim rečima: predaće carstvo Bogu i Ocu, tj. završiće se carovanje Hrista kao Spasitelja.I tada će nastati carstvo Presvete Trojice, koje je ujedno i Carstvo Bogočoveka Hrista, večnog i Jedinorodnog Sina Božijeg. I ostvariće se neprolaznom stvarnošću bogodana vizija velikog bogovidca Jovana Bogoslova: Carstvo sveta postade carstvom Gospoda našega i Hrista Njegovog, i carovaće vavek veka. Verujem, a voleo bih da malo dublje razumem, ali nisam dorastao. Za moje sile tvrda hrana koju ne mogu sam da sažvaćem, stoga vas molim pomozite.
Nenad


Odgovor:
Radujsja, dragi brate Nenade! Bog Vam pomogao! Malo je ljudi koji su dorasli i dostojni da potpuno razumeju Božije Tajne i Dogme, pogotovo kada pokušavamo da ih razumemo samo razumom, a ne srcem kroz veru. To ne treba da nas čudi, jer, naša je Sveta Vera, a ne sveta nauka ili sveto znanje. Dakle, ni ja nisam dorastao niti dostojan da ovo potpuno razumem; jedino mogu da Vam kažem to što osećam u svom nedostojnom srcu. Gospod Isus Hristos i za vreme ovozemaljskog života je uvek bio poslušan Ocu, što je jasno kada čitamo Sv. Pismo Novoga Zaveta, a i kako ne bi bio, jer, budući Drugo Lice Svete Trojice, kako bi mogao da ne bude Sebi poslušan. Mi ljudi, u ovozemaljskom životu, poznajemo i prepoznajemo Boga, Svetu Trojicu, najviše kroz Sina, jer tako nam se Bog i javio i otkrio, a kao što nam objašnjavaju Sveti Oci, kada vidimo Sina, vidimo i Oca i Svetoga Duha, jer su Jedno. Isto tako, u Crkvi doživljavamo Boga, Svetu Trojicu, kroz Svetoga Duha, jer Bog nam se u Crkvi kroz Njega javlja i otkriva, te u Njemu doživljavamo i Oca i Sina, jer su Jedno. Kada se završi ovaj vek, te dođe Strašni Sud, tačno je da će nam Sin suditi (ali opet zajedno sa Ocem i Svetim Duhom, jer su Jedno) , jer Njega poznajemo, Njega videsmo. A posle toga, i dalje će Gospod Hristos carovati kao Spasitelj, zajedno sa Ocem i Svetim Duhom, jer su Jedno, a u tom smislu Carstvo je i sada Carstvo Svete Trojice; a mi, ukoliko smo spremni i dostojni, ćemo doživeti Boga, Svetu Trojicu, na mnogo viši i potpuniji način nego što Ga možemo sada doživljavati. Dakle, Gospod Hristos će i dalje biti Spasitelj, ne zbog toga što nas tada spasava, nego zbog toga što nas je spasavao za vreme našeg bitisanja u vremenu, u materijalnom svetu, Njegovo će i dalje biti Carstvo, kao i Oca i Svetoga Duha, jer su Jedno; tada će se u potpunosti ispuniti reči, „Oče naš… da budet Carstvo tvoje…“ jer će biti Carstvo i Oca, i Sina, i Svetoga Duha, jer su Jedno. Isto kao što je pri stvaranju sveta učestvovala celokupna Sveta Trojica, tako i u carovanju, i sada, pa i tada posle Drugog Dolaska Gospoda Isusa Hrista. Ovaj materijalni svet u kome sada živimo nije Carstvo Gospoda Isusa Hrista, nego, kao što nam Sam Hristos kaže, pripada đavolu – „Neću više mnogo govoriti s vama, jer dolazi knez ovoga svijeta, i u meni nema ništa.“ (Jn. 14, 30) . A Hristovo Carstvo, Carstvo Svete Trojice, je u nama: „A upitan od fariseja, kada će doći Carstvo Božije, on im odgovori i reče: Carstvo Božije ne dolazi na vidljiv način. Niti će se reći: Evo ga ovdje, ili, eno ga ondje, Carstvo Božije unutra je u vama.“ (Lk. 17, 21-22) . Tako, ovaj svet ima da postane Carstvo Božije tek posle Hristovog Drugog Dolaska i Strašnog Suda, a Carstvo Božije neće više biti samo u nama, nego ćemo mi biti u Njemu, u Carstvu Svete Trojice! Dakle, brate Nenade, oprostite jer znam da je ovo objašnjenje plitko i prosto, i neka mi Bog oprosti što sam se usudio da pričam o takvim uzvišenim stvarima koje ne znam, ali nadam se da će Vam ovo moje bedno objašnjenje biti barem delimično odgovor na Vaše pitanje. Neka Vam Bog, pa i meni i svima nama, uvek pomogne da srcem razumemo sve što je nama potrebno za spasenje, i nakd Vas blagoslovi, vodi i čuva kao Bogotražitelja na putu spasenja! Vaš u Hristu, o. Rade

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *