Carstvo Božije i carstvo praznine – Pravoslavlje i duhovnost Nju Ejdža

PRIPREMANJE NOVOG DOBA I SIMBOLI REVOLUCIJE

Lord Majtreja je siguran da će njegova vojska, spremna za boj, uskoro pobediti; sve veći broj sekti i okultnih pravaca savršeno se uklapa u Majtrejin pokret. 16. i 17. avgusta 1987. godine održana je velika meditacija „Harmoničnog zbližavanja“ („Harmonic Convergence“), u kojoj su učestvovale na stotine hiljada novodobaca širom sveta. Hoze Arguelas, pokretač ove akcije, najavio je da Nju Ejdž ima 144000 spremnih „ratnika duge“ koji će vladati planetom kad za to dođe čas. Smisao „harmoničnog zbližavanja“ je u sjedinenju učesnika sa duhovima – višim inteligencij ama koje upravljaju svetom.
Tada je za naredni period izneo sledeće ciljeve pokreta:
– Sjedinenje i ojačanje svih grupa i organizacija Nju Ejdža;
– Uspostavljanje „medijarhije“ koja će uključiti sve medije u propagandu Nju Ejdž ideja;
– Rastakanje nacionalnih država i njihova podela na tzv. “ bioregione“;
– „Očišćenje zemlje“: uklanjanje svih onih koji se protive jedinstvenoj svetskoj religiji;
– Povezivanje čovečanstva sa „duhovnim učiteljima“ i „duhovima – vodičima“;
– Uzvođenje čovečanstva do božanskosti. Evolutivni proces će pomoći uspostavljaju “ akvarijanskog natčoveka“.
– Eliminisanje nesposobnih, da bi se njihove duše reinkarnirale u nova tela;
– Preraspodela svetskih dobara;
– Dovođenje Majtreje posle izazivanja svetske krize. Sve ovo bi izgledalo kao fantaziranje, da u pokretu ne učestvuje, posredno ili neposredno, čitav niz značajnih ličnosti: Piter Grejs, šef multinacionalne kompanije „W. R. Grace“, bogataš Ted Tarner, vlasnik CNN-a i šef Društva za bolji svet; Geri Hart, uglednik Demokratske partije SAD… Od pokojnika, tu su bili Vili Brant i Kurt Valdhajm. Mihail Gorbačov, bivši vođa SSSR-a, sada je jedan od čelnika novodopskog ekološkog pokreta “ Zeleni krst“.
Od osnovnih ciljeva Nju Ejdža najbitniji je borba protiv „hrišćanskih fundamentalista“, čije je mišljenje „anti-humanističko“. Duh-vodič Alise Bejli, DŽval Khul, hrišćane je nazvao „zlim“i „ljudima koji se odvajaju od drugih“. Khul veli: „Novu vam zapovest dajem, uključite se, sjedinite se sa svima“.
Džon Randolf Prajs, koji je 31. decembra organizovao „Meditaciju za iscelenje sveta“ hvali se kako je u njoj učestvovalo 875 miliona ljudi. Oni su ta sila koja će smeniti hrišćansku veru.
Plan za dovođenje Majtreje je sledeći:
– Proglasiti Hrišćane za zaostale budale i ukloniti svaki njihov društveni upliv;
– Izazvati krizu planetarnih razmera;
– Usred krize, javiće se veliki svetski vođa i državnik;
– Nju Ejdž lideri će ga, preko medija, propagirati širom sveta;
– Hrist Majtreja će uspostaviti jednu planetarnu državu, privredu i religiju;
– Ko mu se ne pokori, biće gonjen;
– Svima će se deliti Majtrejin pečat;
– Duhovi će opštiti sa ljudima…
Izučavalac okultnih fenomena Teks Mars kaže: „Induisti, budisti, satanisti, veštice – svi dobrodošli u Nju Ejdž jedinstvo. Samo su pravi hrišćani isključeni. Mi smo anatema i parije“.
Što se Majtrejinog znaka tiče, reč je o svojevrsnoj okultnoj tetovaži. Sveto Pismo Starog Zaveta zabranjuje tetovažu kao znak paganske inicijacije (Lev. 19, 28). Nju Ejdž mislioci, međutim, smatraju da je inicijatička tetovaža neophodna. U romanu Eklama Kuešejna „Krajnja granica“ opisuje se slučaj mladića Ričarda, člana jedne Nju Ejdž sekte, koji mora da primi mesijin žig na ruku, potvrđujući time da mu je odan. Vitli Štrajber, pisac horora, izučavalac orijentalnih tajni i magije, bio je kidnapovan od strane „vanzemaljaca“ koji su ga uneli u NLO. Tamo se sreo sa „Majkom Bogova“, koja je ličila na Ištar, majku drevnih vavilonskih božanstava. Dok je uplašeno vikao: „Ne smete to da mi radite, ja sam ljudsko biće!“, „Majka“ mu se odlučno zagledala u oči i rekla: „Smemo da ti to radimo! Imamo pravo!“ Naravno da đavo ima prava na one koji su mu se predali.
Da Nju Ejdž zaista ide putem antihrista, svedoči tumačenje broja 666, koji je za Alisu Bejli „sveti broj“, pošto je 6 „broj svetlosti“. 666 je takođe broj „svetog grada“ Šambale u kome obitava Majtreja sa svojim duhovima – učiteljima mudrosti. Ovim brojem se čovek posvećuje u tajnu božanstva „Sanat Kumara“ („Sanat“ je, u stvari, „satan“, satana).
DŽval Khul kaže da je 6 broj „deva – evolucije“ („deva“ je anđeo čovekovog usavršavanja.) U knjizi „Dolazeće svetske promene“ najavljuju da će „Hrist“ pobediti sve snage zla u svetu, „rasu“ koja je preživela, ali još nije iščezla (naravno, hrišćane). Broj 6 sjedinjuje trouglove vode i vatre, a 666 je bilo obeležje boginje Ištar, vavilonske bludnice, nazvane „trostrukom Afroditom“. Vodolijaške feministkinje obožavaju Ištar. Barbara Voker je pominje kao majku bluda u Otkrivenju Jovanovom, i hvali praksu stupanja ljudi sa njom u telesne odnose preko hramovnih žrečica – prostitutki.
Nju Ejdž koristi mnoge simbole zato što ih smatra energetski nabijenim sasudima, preko kojih se ljudima saopštavaju magijski sadržaji, ali na neverbalan način. Vodolijaški simboli su, između ostalih: pentagram (petokraka zvezda), trougao, krug, egipatski ankh, duga, Davidova zvezda, sunce, svastika svevideće oko, točak, lotos, kristal, dijamant, zmaj ili zmija, kentaur, jin i jang, jednorog, Pegaz, Pošto ovi simboli često imaju i svoja tradicionalna, hrišćanska značenja, treba objasniti čitaocu na koji način ih vide Majtrejine vojske. Tada će nam mnogi filmovi, plakati, obeležja političkih partija i reklame biti jasnije.

Trougao

U knjizi Alberta Čerčvorda „Znaci i simboli prvobitnog čoveka“ kaže se da je trougao bio simbol božanskog trojstva egipatske religije: Seta, Šua i Horusa. Horus je bio tvorac, a Set razoritelj. Sanfranciskanski satanista Majkl Akino podigao je Setu hram, oživljavajući njegov kult u sekti koja se tako i zove („Setov hram“). U induizmu, trougao označava ženski božanski princip, to jest vulvu (tzv. „Kali jantra“). Kod Grka, bila je to vulva „Velike Majke Demetre“. Jednom rečju, trougao najčešće označava Majku Bogova, ili – bludnicu vavilonsku, opisanu u Otkrivenju Jovanovom. Uz ovo, trougao simbolizuje Šambalu. Bejlijeva je od 1938. godine organizovala meditativne trojke koje su prizivale dolazak vodolijaškog mesije. Bendžamin Krim veli da je simbol Majtreje tačka u trouglu. U „Razotkrivenoj Izidi“ Blavacka tvrdi da je zvučni ekvivalent trougla mantra AUM kojom su bogovi stvorili svet. Džon Barela, hrišćanin iz Južne Amerike, analizirao je satansku prirodu znaka nikaragvanskih komunista – sandinista, koji su na zastavu stavili trougao, rog i sunce.
U „Duginom mostu“ Nju Ejdž pisci govore da je trougao veza čovečanstva sa „duhovnom hijerarhijom“. Po njima, planeta je premrežena „trouglovima energija“. Vizualizujući trouglove u umu, čovek stupa u vezu sa hijerarhijom. Kad dovoljan broj ljudi uđe u vodolijašku mrežu, pojaviće se carstvo Novog Doba. DŽval Khul je rekao da trougao označava Solarnog Oca, Hrista i hijerarhiju povezanu sa čovečanstvom. Gurđijev je „svetu trojicu“ označavao kao „tri svete sile stvaranja“.

Sunce

Po Jeleni Blavacki, sunce je „veliki magnet“, „veliko oko“. Barbara Mak Voters uči da su i sunce i zemlja božanska bića. Džon Randolf Prajs ga naziva „solarnim Logosom“ i ljude poziva da uđu u novu fazu svetlosti. U knjizi Artura Klarka „Odiseja u svemiru 2010.“ javilo se novo sunce koje je sprečilo rat SAD i SSSR. Ime ovog sunca je bilo – Lucifer.
Sunce je ključni simbol u vavilonskoj religiji. Hamurabi je zakone primio od Šamaša, „boga sunca“. Gnusni idol Vaal, protiv koga grme starozaveti proroci, je „sunčano božanstvo“. Apolon (Piton) i Helios kod Grka takođe su sunčani bogovi.
Još u Starom Zavetu (Zak. Pon. 17, 27) zabranjeno je klanjanje suncu; u Novom Zavetu zablistalo je Sunce Pravde, Hristos, Bog Istiniti. Očito je da se vodolijaški pagani odmeću od Njega da bi se klanjali Luciferu, koji im se predstavlja kao „Solarni Logos“.

Pentagram (petokraka, pentakl)

Prisutan je u satanističkim i u veštičarskim kultovima, ali i u „beloj magiji“. Ima ga u masonskim ložama, a i kod mormona (hram u Solt Lejk Sitiju). Primenjivali su ga magovi Zlatne Zore.
Još su ga keltski žreci zvali „veštičije stopalo“. Korišćen je i u Vavilonu. U Srednjem veku su ga znali kao čarobnjačku zvezdu i đavolji znak. U knjizi „Tajna učenja sviju doba“ Menli Hol objašnjava da pentagram u crnoj magiji ima naziv „đavolje stopalo“ ili „jareći papak“. Ako je okrenut prema gore, zovu ga „jarčeva glava“.

Duga

U vudu – magiji označava venčanje između boga – zmije i boga duge. U kabali je duga označavala seksualno sjedinjenje muškog i ženskog načela. U vodolijaškim teorijama predstavlja samopouzdanje, imoralizam i božanskost. Elizabeta Kler Profet, vođa „Univerzalne i pobedničke crkve“, preporučuje „terapiju bojama“: ljudi moraju da dobiju svetlost od Prisustva koje budi treće oko. Čovek vizualizuje sedam duginih zraka kao oganj. Radeći sa drogama zbog „proširenja svesti“, Oldouz Haksli je, upotrebivši LSD, imao doživljaj duginih boja. Duga je jedan od najbitnijih novodopskih simbola.

Svevideće oko

Ima ga na dolaru, u sobi za molitvu u Vašingtonu, u poznatom Hramu razumevanja. Godine 1957. ondašnji gensek UN Dag Hamaršeld stavio ga je u Sobu za meditaciju Ujedinjenih nacija, gde simbolizuje ujedinjenje religija.
U Egiptu je Hator, „sunčana božanske majka“, imala to oko kao svoj simbol. Ona je gospodarica vulve, pijanstva, muzike, igre, seksa i plodnosti. (Hator je inače krava, supruga boga – bika,)
Masoni su ga izabrali za svoj znak. Odatle i na dolaru, novčanici najjače masonske državne tvorevine u svetu.

Treće oko

Naziva se još i Šivinim okom, adžnačakrom. Novodopce uče da bude energiju „trećeg oka“ kako bi komunicirali sa „silama“ i „učiteljima mudrosti“. U knjizi „Enohovi ključevi“ objašnjeno je kao „Horusovo oko“, „oko gospodara“ koji služe „Živog Oca Tvorevine“.

Krug

Znak je sunčanih bogova Egipta i Rima. Predstavlja takođe i majku Zemlju. Godine 1913. egiptolog Albert Čerčvord objasnio je da tačka u krugu označava boga sunca Ra, najveću silu među egipatskim bogovima. U nju ejdž slikovnicama objašnjava se mališanima da je to simbol Božanske Majke, na koju sija Bog Otac.
Moćni znaci okultizma nastaju ucrtavanjem neke figure u krug. Poznati crnomagijski obredni znak je petokraka u krugu. Hipi-simbol za mir je obrnuti krst spuštenih kraka, zatvoren u krugu. Označava Hrista zatočenog u ropstvu sataninom. Krst smešten u tri koncentrična kruga označava huljenje na Svetu Trojicu, i to je, po Krouliju, znak Zveri – antihrista. Ovim znakom on je obeležavao žene koje su ga obožavale kao vrhovnog žreca satane. U krugu zatvorena, Davidova zvezda postaje crnomagijski heksagram, koji služi za proklinjanje.

Ankh

U Egiptu je bio znak večnog života i besmrtnosti. Novodopci ga vole kao „amajliju za sreću“. Okultno tumačenje kaže da je reč o sataninom krugu nad Krstom Hristovim.

Svastika (kukasti krst)

Bio je korišćen u Vavilonu i Indiji, kod Asteka i druida. A.S. Rejli ga naziva „krstom Indije“. Svastika je, po njemu, „točak vatre“, oruđe mesije, simbol jedinstva.

Zmija

Simbol božanskih sila kod svih pagana: faraon na kruni nosi dve zmije, znak jedinstva Gornjeg i Donjeg Egipta; Indusi bude kundalini, energiju zmije; Kinezi sa klanjaju zmaju, velikoj krilatoj zmiji, koja označava Tao; stari Grci imaju Apolona Pitijskog, koji se javlja u vidu zmije Pitona; Asteci i Maje obožavaju pernatu Zmiju, Kvecalkoatla; naslikana je na kapiji Ištar, majke bogova; kao uroborosa, zmiju koja guta sopstveni rep, znaju je gnostičari i alhemičari (označava svejedinstvo).
Hrišćanima je jasno ko je zmija. I znaju da ju je satro, zgazivši joj glavu, Hristos, pobeditelj nad smrću i adom.
I tako dalje: lotos simbolizuje vulu Boginje Majke, dragulj – falus oca bogova; tu su i bik, jarac, sirena, pegaz, jednorog, jin i jang kao jedinstvo suprotnosti, piramida – simbol sunčanog boga… Znakova je mnogo, i svi imaju određenu energiju, potrebnu okultnim revolucionarima.
Novodopci znake stavljaju na idole i klanjaju im se. Hipnotišu se njima putem intenzivnog gledanja. Na taj način, ulaze u stanje transa. Alisa Bejli je učila da se putem simbola dolazi u vezu sa hijerarhijom duhova, i da se na taj način „duša usavršava“. Foster Bejli smatra da „stvaralačko korišćenje simbola budi određene energije koje se mogu upotrebiti“.
Vizualizacija i kreativna fantazija, koju novodopci nude, na taj način postaju satanini metodi porobljavanja uma.
Vodolijaški mislioci Dr Robert Lajhtman i Karl Džepisk preporučuju buđenje arhetipskih slika upotrebom Ji Đinga, tarota, runa, numerologije i astrologije. Bendžamin Krim savetuje vizualizaciju Bude u lotos-položaju. U „Ključevima Enoha“ iluminarije („ineligencije“) uče čovečanstvo da su simboli ključevi opštenja sa onostranim. Viša inteligencija koja slike šalje zove se Metatron (okultno ime đavola), „leva ruka Oca“. Norman Vinsent Pejl, otac „pozitivnog mišljenja“ („positive thinking“), u okviru koga postoji i vizualizacija kao put ka „pozitivnom“, i sam se bavi spiritizmom. Na osnovu svog „iskustva“, on veli: „Ko je Bog? Neko teološko biće On je mnogo veći od teologije… Bog je energija. Dok udišete Boga, dok vizualizujete njegovu energiju, bićete ponovo energisani.“
Dokle može da ide „vizualizacija“, opisuje Vitli Štrajber koji je napisao knjigu „Opštenje“. Njemu je demon dolazio u vidu Ištar, i „imao odnos“ s njim. Kada je to hteo da opiše, kroz njegovu ženu je došao dubok glas, neljudskog porekla (žena mu je spavala): „Knjiga ne sme da uplaši ljude. Nazovi je „Opštenje“, jer ona govori o tome“. „Opštenje“, ali s kime? Sa đavolima, očito. Međutim, satanine sluge nastoje da to prikažu u što lepšem svetlu.
Dik Satfen, jedan od vodolijaša, uveo je u praksu tzv. „terapiju simbolima“. Na šest videotraka gledalac biva bombardovan različitim simbolima, da bi mu se probudile podsvesne energije. Sve vreme se čuje hipnotička novodopska muzika. Izdavačka kuća „Lucis Trust“ (prvobitno je nosila ime Lucifera) u knjizi „Zraci inicijacije“ takođe daje opis znakova koji pomažu dolazak Novog doba. Jedan od njih je krug u trouglu koji je takođe upisan u krug. Dokle ide izdavačko ludilo okultista, vide se i po tome što je ugledna „Nova američka biblioteka“ (New American Library) štampala „Kompletnu knjigu magije i veštičarstva“, u kojoj čak ima opisa bluda sa demonima.
Teks Mars smatra da je Nju Ejdž potpuna religija – ima svoje učenje, svete spise, kult i obrede, žrece i vernike, kao i program za misionarenje. Ono glavno Mars sažima na sledeći način: „Nastojeći da predstavlja sasvim novu globalnu kulturu, svetska religija Nju Ejdža negira postojanje ličnog Boga Koji voli nasleđe Svoje, istovremeno veličajući ljudske potencijale i naučni progres“.
Merilin Fergason, pisac „Akvarijanske zavere“, kaže da novodopski vernici dolaze sa svih nivoa imućnosti i obrazovanja. Ima tu profesora, službenika, uglednih naučnika, vladinih zvaničnika, umetnika, bogataša, lekara, psihijatara, ali i radnika i taksista… Zupčanika koji pokreću Nju Ejdž mašinu ima u kompanijama, na univerzitetima, u školama, čak i u Beloj Kući. Bivši astronaut Edgar Mičel je vodolijaš; pisac naučne fantastike Asimov je to za života bio; glumica Širli Meklejn to jeste.
Džon Randolf Prajs veruje da novodobaca u svetu ima preko 500 miliona. Njima Hristos nije potreban, jer ne veruju da je čovek grešan i ogrehovljen. Priroda im je božanstvena, bog im je bezličan, „Hrist“ im je avatar kakvi su Buda, Muhamed ili Konfučije, anđeli su im duhovivodiči, eoni, drevni mudraci, novo rođenje zovu ličnim i planetarnim iniciranjem u tajnu, to jest zadobijanjem „Hristosvesti“. Drugi dolazak je „Sticanje hristosvesti“ i stizanje novog „mesije“, Majtreje. Carstvo Božije je carstvo Majtreje, kad će vladati „mir, harmonija i ljubav“. Greha i zla, naravno, „nema“. Sve je „božanstveno“.
Već pomenuti Prajs veruje da je sabiranje počelo. „Knjiga Enoha“ najavljuje početak „blaženstva“ za 2004. godinu. Vernici raznih religija se, preko Nju Ejdža, opet zbližavaju i ujedinjuju. On kliče: „Novo doba će biti. Novo nebo i nova zemlja će doći. Pripreme se čine već sada i iz haosa će doći mir na zemlju, novi poredak za čovečanstvo“.
U knjizi „Dugin most“ Beri Makvoters, osnivač i saupravitelj Instituta za istraživanje evolucije svesti, smatra da je cilj čovekove evolucije postajanje sličnim duhovima koji rukovode vodolijaškim Planom (to jest, vodolijaši, svesno ili nesvesno, streme da postanu đavoli.) Duhovno biće koje on zove Višnja Volja reklo mu je da čovek treba da postane mali bog u službi većem bogu – planeti Zemlji, koju oni zovu „Gaja“. Osnivač Lucis Trusta, M. E. Hejzlharst, jedan od ljudi koji veruju da je „sve spremno“, saopštio je da svi moraju pojmiti da postoji novodopski plan i da treba da se ponašaju u skladu sa tim.
Na kojim sve vozilima putuje Novo Doba?
Evo ih: čovekoboštvo, ljubav prema sebi, karma i reinkarnacija, numerologija, parapsihološke veštine, levitacija, astralna putovanja, hipnoza, šamanizam, kult prirode, mantre, jantre, obožavanje „boginja“, kult vatre, vizualizacija, ritualni promiskuitet, nekromantija, astrologija, evolucionizam, droge, okultni simboli i meditacije, misterije i inicijacije, promenjena stanja svesti.
Osnova „nove religije“ je drevni vavilonski paganizam. Nije nimalo slučajno što je Sveti Bogoslov od Gospoda dobio otkrivenje antihristove anticrkve kao „bludnice vavilonske“ (Otkrivenje, 17 glava). Utemeljivači vavilonske religije, oni mitski, bili su car Nimrod i žena mu Semiramida. Kraljici Neba, Ištar, prinošene su krvne žrtve i u njeno je ime sprovoćena „sakralna prostitucija“. Ištar ili Astarta je Aštarot, protiv koje grme jevrejski proroci Živoga Boga. Grci su joj se klanjali kao Dijani i Artemidi (u Efesu), Rimljani kao Kibeli, Egipćani kao Izidi, Indusi kao Kali, boginji smrti i uništenja. Mirjam Starhok, veštica, kaže da se boginja majka ponovo budi. Ketlin Aleksander – Gergason veli da žene ponovo otkrivaju Izidu i da ih to opet nadahnjuje.
Očito je da oživeli Vavilon mrzi Crkvu Božju. Dik Satfen, popularni novodopski pisac, upozorava da „radikalna hrišćanska desnica“ nastoji da uništi pokret i tvrdi da se hrišćanske snage nasilja i neznalaštva moraju potući. Predlaže udruživanje svih revolucionara radi premrežavanja sveta i povezivanja raznih grupa u borbi protiv “ fundamentalističkog fašizma“.
Još 1931. japanski novodobac Meišu Sama izjavio je da nastupa prelazno doba, u kome će svi koji izazivaju „negativne vibracije“ biti uklonjeni u „procesu očišćenja“ („Purification Process“). I Dejvid Spengler, u razgovoru sa duhom “ Jovanom“, “ bezgraničnom ljubavlju i istinom“, saznaje da mesija ubrzo dolazi i da će tome prethoditi uklanjanje onih koji odbijaju integraciju.
Prema Makvotersu, Hrišćani su ljudi „nerafiniranih vibracija“ koji moraju iščeznuti jer su nesposobni za Novo Doba. Prajs smatra da je antihrist svaki onaj koji odbija da prizna da je čovek po prirodi bog. Novodopska dogmatika uči da Sunčani Otac čovečanstvu šalje Sunčanog Logosa – Lucifera da inicira čovečanstvo. Jasno je da su Hrišćani iz luciferijanske perspektive „fundamentalistički fašisti“ i oni koji, po Gurđijevu, sprečavaju evolucioni proces. Rut Montgomeri „teši“ Hrišćane da će, posle sveopšteg pokolja, njihove duše ući u nova tela. Tako će im svest „evoluirati“, i oni u sledećem životu moći da prihvate Doba Vodolije.
Ralf Vudrou u knjizi „Vavilonska misterijska religija“ upozorava na činjenicu da se Hrišćanstvo sa vavilonskim paganizmom srelo još u Rimskoj imperiji. Sledbenici tog paganizma Hrišćane su nemilosrdno gonili, ubijali, bacali lavovima… Aleksandar Hisloup, anglikanski biskup, u svom delu „Dva Vavilona“, tvrdi da su mnogi žreci Ištar i Vaala bili prognani iz Vavilona od strane persijskih careva Kira i Kserksa i da su utočište našli u Pergamu (gde je, po Otkrivenju Jovanovom, bio presto satanin. Odatle su došli na dvorove rimskih vladara, koji su bili ljuti mrzitelji Hrista.
Šta je strašno?
To što vodolijaši zaista prodiru svuda, i što stiču sve veću moć.
U „Njujork Tajmsu“ od 28. septembra 1986. objavljeno je da su predstavnici firmi IBM, General Motors i drugi u Novom Meksiku raspravljali o tome kako okultizam, meditacija i induizam mogu pomoći savremenom biznismenu. „Škola biznisa“ na Stenfordskom univerzitetu organizovala je kurs „Kreativnost u biznisu“ u toku koga su prisutni obučavani u mantranju, meditaciji i upotrebi tarot-karata. Cilj je „stvaranje kapitaliste Novog Doba“. Ranih osamdesetih, američka armija radila je projekat „Nju Ejdž armija“ koji je podrazumevao obuku vojnika u magiji, telepatiji i meditaciji. Karl Raške, profesor uporednih religija na Stenfordu, upozorio je da je antihrišćanski Nju Ejdž najmoćnija društvena snaga u SAD.
Iz ovog mraka treba da izroni Majtreja, mesija.
U „USA Today“ od 12. januara 1987. „Tara centar“, ustanova Majtrejinog glasnogovornika Bendžamina Krima, objavio je da je „Hrist u svetu“. Opisan je kao „svetski učitelj svake religije i za bezreligiozne“. Još 1975, na sastanku u UN, religijski lideri su proglasili dolazak „Novog Doba“ u kome će „planetarna svest“ prevazići verske, kulturne i nacionalne granice. A Robert Miler, saradnik UN, ovu organizaciju je najavio kao osnovu za stvaranje ujedinjene svetske religije. Naučnik Džonatan Stoun smatra da će se nova nauka ujediniti sa novom religijom, da bi Majtreja bio dočekan.
Časopis „Update and Dialog“ za jun 1992. svedoči da su se 21. i 22. aprila te godine sastali verski i politički vođi koji su najavili „mesijin skori dolazak“. Sam Majtreja je bio među njima, i pokazao svoju kontrolu nad vremenom i tvarju „pojavljujući se i iščezavajući nekoliko puta“. Vatikanski kardinal Biađi je, posle svega, izjavio da je „zapanjujuća činjenica da je Hristov povratak već tu, i da bi se to objavilo čekamo samo papinu odluku.“
Mahariši Maheš Jogi, TM-vođa i jedan od novodopskih gurua, najavio je 1975. kao „godinu prosvetlenja“, uz stvaranje nove vlade sa kojom će on sarađivati. Merilin Fergason smatra da ovaj svet ne može više biti reformisan, nego mora da bude transformisan. Početkom sedamdesetih, Luis Mamford, tvorac teorije „globalnog sela“, najavljivao je da je došao čas da se stvori jedinstvena svetska kultura i da se čovečanstvo ujedini pod jednom vladom (u knjizi „Preobraženje čoveka“). Viljem Irvin Tompson je to nazvao planetizacijom.
Bivši radnik UN, Donald Kiz, veruje da će uskoro doći „planetarni sistem upravljanja“.
Naravno, ovom sistemu smeta Hrišćanstvo, jer nije „integrativno“ (osim u svojoj izdajničkoj, ekumenističkoj verziji). Alisa Bejli je u „Ispoljavanju hijerarhije“ i „Ponovnoj pojavi Hrista“ najavila da će Majtreja zameniti „lažna“ hrišćanska učenja, a bivši katolik Metju Foks, smatra da se mora napustiti „Bog prošlosti“ da bi se stvorila „globalna civilizacija“, jer je „sveti duh“ prisutan „u svim religijama“.
Robert Miler, nekad uglednik Ujedinjenih nacija, konfesionalno se izjašnjavao kao rimokatolik, ali je puno doprineo širenju okultne revolucije. Na pitanje: „Koja je vera najbolja?“, odgovarao je ovako: „Imate oko pet hiljada vera na planeti. Umrećete pre nego što sve proučite da biste mogli reći koja je najbolja“. U knjizi „Novo postanje: oblikovanje svetske duhovnosti“ on iznosi tvrdnju da su kosmički i božanski zakoni zajednički za sve religije, i da „Hrist“ od nas očekuje „svetski duhovni ekumenizam“. On kaže da je „Hrist“ samo „više stanje svesti“ i objavljuje „evolutivni marš“ čovečanstva prema „totalnoj svesti“. Novi poredak koji nastupa će, po njemu, biti „slavan i lep kao Afrodita koja izranja iz okeana“ (Afrodita je Venera, to jest zvezda Danica, to jest Lucifer). Miler je svoju „duhovnu evoluciju“ počeo posle susreta sa gensekom UN Tantom, burmanskim budistom, čiji je pomoćnik bio. I tako dolazimo do okultizma u politici.
Moris Strong, jedan od najznačajnijih delatnika Svetskog privrednog foruma, takođe je vatreni sledbenik Nju Ejdža. Smatra da mu je unuk inkarnacija srednjovekovnog budističkog lame sa Tibeta… Kao sledbenik kulta Šri Orobinda, koji je tvrdio da je 666 broj „božanskih moći“, on je na svom ranču Baka Grande u Koloradu podigao hram sunčanom bogu. U razgovoru sa Danijelom Vudom, novinarem kanadskog lista „West“ Strong je 1990. godine izjavio da bi voleo da napiše futuristički roman o narednom desetleću. Tema romana bi bila globalni privredni kolaps koji bi ubrzao ujedinjenje čovečanstva u jednu državu, a koji bi bio namerno izazvan po dogovoru najmoćnijih svetskih biznismenasmena. Svake godine u Davosu se sastaje Svetski privredni forum. Dakle, ovo švajcarsko mesto bi poslužilo kao mesto radnje romana. Strong je Vudu saoštio: „Šta ako se manja grupa svetskih vođa udruži u tajno društvo da bi izazvala kolaps svetske privrede? Februar je, oni su u Davosu. To nisu teroristi. To su svetski vođi“. To bi, u stvari, bio globalni državni udar. Očito da Strong ovo nije izgovorio samo kao potencij alni pisac futurističkog romana.
Ljudi iz tajnih bratstava nisu nimalo obični. Oni veruju u magiju, mantranje, bave se ezoterijom i alhemijom, koristeći novodopske simbole. Spolja izgledaju kao uglađena gospoda koja brinu o ekologiji, gladnima, prenaseljenosti, nezaposlenima i sirotinji. U suštini, njihov cilj je okultni „novi svetski poredak“ u kome će oni biti kolektivni um upravitelja čovečanstva. Džošua Halpern, vodolijaški ideolog, u knjizi „Deca svitanja: vizija nove porodice“ beleži da će „do 2000. godine Bela kuća postati Kuća svetlosti. Zraci svetlosti isijavaće iz Vašingtona“.
O kakvoj je svetlosti reč?
O inicijatičkoj, gnostičarskoj.
To je kult tzv. „unutarnjeg sunca“, koji je kod drevnih pagana bio prisutan u poklonjenju Vaalu, Mitri i Apolonu, Rau i Ozirisu. Na kraju, to je Lucifer – Lučonoša – koji je „inicirao“ Adama i Evu, da bi postali kao „bogovi“. Iluminat (prosvetljeni) ne priznaje da je satana lično biće, i zlo smatra božanskim kao i dobro, verujući da i iz jednog i iz drugoga može da crpe snagu za svoje akcije. Bogu, koji je „polje sile“, iluminat se klanja ritualom (magijskim) i služenjem (koje podrazumeva poslušnost učiteljima, pomaganje braći iz lože i filantropski odnos prema neprosvetljenom čovečanstvu; iluminat može da bude pripadnik bilo koje religije, ali je ne sme smatrati jedino spasonosnom.) R. A. Vilson u knjizi „Maske iluminata“ smatra da je kroulijevski ORDO TEMPLI ORIENTIS njihova tvorevina, jer su osnovne tvrdnje OTO-a da nema boga osim čoveka i da je čovekova volja glavni telemitski zakon. Ovaj stav potvrđuje i kroulijevac Frenk Ripel u knjizi „Crvena magija“ tvrdeći da je Adam Vajshaupt, osnivač „Iluminata“ bio Kroulijev duhovni predak. Što, uostalom, kaže i sam Krouli, navodeći da su Muhamed, Martin Luter, rozenkrojceri i Vajshaupt prethodili njegovom Velikom Delu – obnovi paganizma.
Iluminati iz „Lobanje i kostiju“ sebe smatraju naslednicima srednjovekovnim templara (kao i OTO, uostalom). Templari su bili vitezovi – hramovnici koji su u Svetoj Zemlji sreli paganske misterije i bili inicirani u kult Bafometa (bar ih je za to optuživala Inkvizicija.) Poslednji majstor reda, Žak de Molej, bio je spaljen u Parizu 18. marta 1314, pod optužbom za zaveru protiv države, sodomiju, klanjanje androginom bogu-jarcu i magiju. Žak de Molej je objavio da će se templari, godinama i vekovima kasnije, osvetiti. Cilj koji je de Molej ostavio je rušenje monarhija i svrgavanje papa. 12. juna 1952, grupa „Red hrama“, ugledni ljudi koji su se smatrali nosiocima ove tradicije, sastala se u templarskom zamku Arinji, dogovarajući se o svetskoj okultnoj revoluciji koju treba izvesti do kraja 20. veka. Tu ideju je možda najbolje izrazio u knjizi „Dom Graala“ Robin Voterfild, koji je ukazao na nužnost obnove „Svetog Rimskog Carstva“ u kome će, kao u doba Rima, doći do „solarne sinteze svih religija“, čime će Hrišćanstvo biti „nadiđeno“.
Templari – iluminati – zavera…
Da li postoji zavera?
Mao Ce Dung je kinesku revoluciju počeo sa nekoliko fanatika u planinama Mandžurije i osvojio je Kinu sa preko šesto miliona stanovnika. Pol Pot, vođa Crvenih Kmera, počeo je sa šačicom fanatika, i pobio preko milion ljudi u Kambodži. O Lenjinu i njegovim slugama da i ne govorimo: došao je u Rusiju kao nemački špijun, i komunizam koji on nametnuo odneo je preko 100 miliona ljudskih života. (Po podacima zvanične državne komisije Rusije, objavljenim 1995, komunisti su, od kada su došli na vlast i osnovali Sovjetiju, pobili preko 200.000 sveštenika, monaha i monahinja.) Bilo bi iluzorno misliti da oni koji su članovi tajnih društava, a imaju moć da manipulišu masama, to ne čine.
Tajna društva na taj način pretvaraju svet u pozorište privida. Viljem Ervin Tompson, jedan od Nju Ejdž vođa, to i dalje zove planetizacijom ezoterijskog i razvojem svetskog mozga.
Stravno doba dolazi. Sve je dozvoljeno. J. 3. Najt, posednut od „duha Ramte“, kaže da, pošto je Bog stvorio Lucifera, i Lucifer može biti dobar. Ljudi, smatra Džon Vajt, napreduju ka svetlosti i postaju svetlost, viša rasa i božanska bića. Tome, veli Rut Montgomeri, prethode duhovi koji ulaze u ljude, tzv. „walkins“ („ušetači“)…
Te „ušetače“ Gospod Isus Hristos je isterao u svinje (Lk. 8, 32). Sad su ušli u ljude, jer ljudi neće Hrista.

Ključne reči:

3 komentar(a)

 1. Znači u raju su ljudi koji su sami nosili svoje grehe a ne drugi za njih

 2. Draga sestro Rado,

  Bog ti pomogao. Adamova glava (grob Adama: http://www.svetazemlja.info/strana_sr.php?strana_id=53 i Golgota: https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0 ) odnosno lobanja našeg Praoca se ikonopiše u donjem delu scene Raspeća našeg Gospoda Isusa Hristosa kao Novog Adama tj. Bogočoveka ( https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC ) na koju kaplje Njegova Krv kao čin iskupljenja grehova celog čovečanstva, citiram:

  Jevanđelje po Svetom Apostolu Luki 21 ( http://www.pouke.org/svetopismo/biblija.php?lang=sinod&lang2=&book=42&chap=21 ): 19 „Trpljenjem svojim spasavajte duše svoje.“ tj. „Daj krv, primi Sveti Duh“.

  Adamova lobanja sa ukrštenim kostima se pojavljuje i na Velikoj shimi (Svetogorski monasi nemaju tzv. Malu shimu, već imaju samo ovu pomenutu):

  https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0

  Što se tiče zastave nekih Svetogorskih monaha koju si pomenula, mislim da se možda radi o sledećem:

  „But to bring a sword“: Extra Ecclesiam nulla salus („LIBER DE CATHOLICAE ECCLESIAE UNITATE“ by Cyprian of Carthage) => „Live by the sword, die by the sword“: Join, or Die [Psychogeography ($£X MAJIK RITUAL / evoL PsychogeogrAphix 2004), You’re either with us, or against us & Anaconda Plan] => Liberty or Death => Eleftheria i thanatos => Unification or Death; Unity or Death; Death of Tyranny! => Freedom or death => With faith in ‘God’! For King and Fatherland! Freedom or Death! => „Orthodoxy“ or Death)

  http://www.ship-of-fools.com/gadgets/fashion/media/orthodoxy_or_death_t_shirt.jpg

  tj. o raskolništvu koje svoje korene kroz ljudsku istoriju ima u masonštini odnosno u nesrećnom pokušaju da se poveže „prosvetiteljski“ nacionalizam sa Pravoslavljem i stvori monarho-klerikalizam odnosno teokratija.

  S Bogom, a ne slobodno-od-savesti „zidarsko“ zbogom.

 3. sestra Rada

  Pomaže Bog draga braćo i sestre u Hristu!
  Zanima me otkud simbol Lobanja i kosti tzv. Adamova glava na zastavi nekih Svetogorsih monaha?
  To jeste ispred nekih kelija?
  Ne želim da se osete nelagodno ljudi koji su tamo ili su bili u isposnicama.
  Volim Svetu Goru i priče Svetogorskih Staraca.
  Ovo pitam jer sam čula da postoji takva zastava ispred vrata nekih kelija?
  Da li je taj simbol Pravoslavan?
  Uz dužno poštovanje i prema našim borcima u Drugom svetskom ratu koji su takođe imali zastavu sa tim simbolom-Za kralja i Otadžbinu.
  Sastradavali su za naš narod.
  Ne znam otkud taj simbol u našoj veri?
  Blagodarim na odgovoru.
  Bog vam dobra dao dobri ljudi !
  Živi i zdravi bili!

  Amin +++

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *