Carstvo Božije i carstvo praznine – Pravoslavlje i duhovnost Nju Ejdža

PROGLAS GRČKE CRKVE PROTIV MASONERIJE 1933.

Arhijerejski sabor Grčke crkve je na svom zasedanju 12. oktobra 1933. jednoglasno usvojio sledeći proglas:
Slobodno zidarstvo nije obično filantropsko udruženje ili filosofska škola, već predstavlja mistični sistem koji podseća na antičke paganske misterijske religije i kultove iz kojih i samo vuče korene, a čiji je nastavljač i obnovitelj. Ta veza između slobodnog zidarstva i antičkih idolopokloničkih misterija pokazuje se u svemu onome što se događa i izvodi tokom inicijacija. Kao i u ritualima drevnih idolatrijskih misterija, ponavlja se drama delovanja i smrti magijskog boga, kada inicijant umire zajedno sa zaštitnikom religijske magije, a koji je uvek mitska osoba koja simbolički predstavlja Sunce prirode, koje umire zimi, a ponovo se rađa u proleće. Isto tako, u inicijaciji trećeg stepena, gde je zaštitnik slobodnog zidarstva Hiram, na izvestan način ponavlja se njegova smrt kada inicijant pati zajedno sa njim i, čak, biva udaran istim predmetima, po istim delovima tela, kao i Hiram. Prema priznanju uglednog učitelja slobodnog zidarstva, Hiram je, kao Oziris, kao Mitra i kao Bahus – jedna od personifikacija Sunca.
Tako je slobodno zidarstvo, kako je već rečeno, magijska religija, potpuno različita, odvojena i strana hrišćanskoj veri. Činjenica da poseduje sopstvene hramove sa oltarima – skida svaku sumnju sa ove tvrdnje… Ono ima svoje religijske ceremonije… Ima svoje inicijacije, sopstvene rituale, hijerarhijski poredak i strogu disciplinu. Kao što se može zaključiti iz masonskih AGAPA i proslava zimske i letnje ravnodnevice sa religijskim obredima i opštom radošću – ono je fiziolatrijska religija.
Zaista se, na prvi pogled, čini da se slobodno zidarstvo može izjednačiti sa svakom drugom religijom, zato što ono nije direktno zainteresovano kojoj veri inicijant pripada. Ovo se, međutim, objašnjava njegovim sinkretičkim karakterom i dokazuje nam da je, u ovoj tački, ono samo plod i nastavak antičkih idolatrijskih misterija, a koje su među inicijante primale obožavaoce svih bogova. Ali, kako magijske religije, i pored tobožnjeg duha tolerancije i prihvatanja drugih bogova, teže sinkretizmu koji potkopava i postepeno ruši poverenje u druge religije, tako danas masonerija, koja želi da u sebi postepeno sažme celo čovečanstvo, obećavajući da će doneti moralno savršenstvo i poznavanje istine – uzdiže sebe na poziciju nad religije, gledajući na sve ostale (uključujući i hrišćanstvo) kao na sebi nedorasle… A sama činjenica da slobodno zidarstvo stvara bratstvo koje isključuje sva druga bratstva (koja slobodno zidarstvo smatra „neobučenim“, čak i kad su hrišćanska), jasno govori o njegovim pretenzijama da bude nadreligija. Ovo znači da masonskom inicijacijom hrišćanin postaje brat muslimanu, budisti ili bilo kakvom racionalisti, dok mu hrišćanin, koji nije uveden u masoneriju, postaje stranac.
S druge strane, slobodno zidarstvo se, naglašeno izdižući znanje i pomažući slobodno istraživanje, odnosno „razmicanje granica u potrazi za istinom“ (prema njegovim ritualima i ustavu), a još više usvajajući „prirodnu etiku“ – oštro suprostavlja hrišćanskoj veri.
Jer, hrišćanska religija uzdiže veru iznad svega, omeđujući ljudski razum granicama postavljenim Božijim otkrivenjem i vodeći do svetosti kroz natprirodnu (Božju) blagodat. Drugim rečima, dok hrišćanstvo, kao religija Otkrivenja, poseduje svoje racionalne i nadracionalne dogme i istine, i traži prvo veru, a moralnu strukturu zasniva na natprirodnoj Božjoj blagodati, dotle slobodno zidarstvo ima samo naturalnu istinu i svoje inicijante uči slobodnom mišljenju i istraživanju isključivo putem razuma. Svoju moralnu strukturu zasniva samo na prirodnim snagama čoveka i ima samo zemaljski cilj.
Zato je potpuno jasno da su hrišćanstvo i slobodno zidarstvo dve nespojive suprotnosti. Prirodno je da su različite crkve zauzele stav protiv slobodnog zidarstva. Ne samo da je Zapadna crkva, iz svojih razloga, žigosala masonski pokret brojnim papskim enciklikama, već su luteranske, metodističke i prezviterijanske zajednice, takođe, objavile da je on nespojiv sa hrišćanstvom. Pravoslavna crkva, je, u celini, zadržala bogastvo hrišćanske vere, borila se protestujući protiv slobodnog zidarstva, kad god bi se to pitanje postavilo. Nedavno je međupravoslavna komisija, koja se okupila na Atosu i u kojoj su bili predstavnici svih autokefalnih Pravoslavnih Crkava, okarakterisala slobodno zidarstvo kao „lažni i antihrišćanski sistem“.
Sabor episkopa Grčke crkve doneo je sledeće zaključke, koje je, na gore pomenutom zasedanju, izvukao iz pretresa i rasprave Njegove Svetosti arhiepiskop atinski Hrizostom:
‘Slobodno zidarstvo nikako ne može biti u skladu sa hrišćanstvom, dok god je tajna organizacija i dok god deluje i podučava magijama, tajnama i bogoboračkom racionalizmu. Slobodno zidarstvo za svoje članove prihvata ne samo hrišćane, već i Jevreje i muslimane. Shodno tome, sveštenicima se ne može dozvoliti da učestvuju u ovom udruženju. Smatram da treba raščiniti svakog sveštenika koji su u slobodno zidarstvo ušli bez dovoljno razmišljanja i bez provere – da prekinu svaku vezu sa njim, jer je jedino hrišćanstvo religija koja uči apsolutnoj istini i ispunjava sve religiozne i moralne potrebe čoveka. Svi episkopi Grčke Crkve su, složno i jednoglasno odobrili prethodno rečeno, i mi objavljujemo da sva deca verna Crkvi, moraju da se odvoje od slobodnog zidarstva… Nekanonski je pripadati u isto vreme Hristu, a tražiti iskupljenje i moralno savršenstvo izvan Njega. Zbog toga je istinsko hrišćanstvo nespojivo sa slobodnim zidarstvom.
Zato, svi koji su umešani u inicijacije masonskih misterija moraju, od ovog trenutka, da prekinu sve veze sa masonskim lažima i aktivnostima, i neka budu sigurni da će na taj način obnoviti sponu sa našim jedinim Gospodom i Spasiteljem, a koja je oslabila zbog neznanja i pogrešne procene vrednosti…“

Ključne reči:

3 komentar(a)

 1. Znači u raju su ljudi koji su sami nosili svoje grehe a ne drugi za njih

 2. Draga sestro Rado,

  Bog ti pomogao. Adamova glava (grob Adama: http://www.svetazemlja.info/strana_sr.php?strana_id=53 i Golgota: https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0 ) odnosno lobanja našeg Praoca se ikonopiše u donjem delu scene Raspeća našeg Gospoda Isusa Hristosa kao Novog Adama tj. Bogočoveka ( https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC ) na koju kaplje Njegova Krv kao čin iskupljenja grehova celog čovečanstva, citiram:

  Jevanđelje po Svetom Apostolu Luki 21 ( http://www.pouke.org/svetopismo/biblija.php?lang=sinod&lang2=&book=42&chap=21 ): 19 „Trpljenjem svojim spasavajte duše svoje.“ tj. „Daj krv, primi Sveti Duh“.

  Adamova lobanja sa ukrštenim kostima se pojavljuje i na Velikoj shimi (Svetogorski monasi nemaju tzv. Malu shimu, već imaju samo ovu pomenutu):

  https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0

  Što se tiče zastave nekih Svetogorskih monaha koju si pomenula, mislim da se možda radi o sledećem:

  „But to bring a sword“: Extra Ecclesiam nulla salus („LIBER DE CATHOLICAE ECCLESIAE UNITATE“ by Cyprian of Carthage) => „Live by the sword, die by the sword“: Join, or Die [Psychogeography ($£X MAJIK RITUAL / evoL PsychogeogrAphix 2004), You’re either with us, or against us & Anaconda Plan] => Liberty or Death => Eleftheria i thanatos => Unification or Death; Unity or Death; Death of Tyranny! => Freedom or death => With faith in ‘God’! For King and Fatherland! Freedom or Death! => „Orthodoxy“ or Death)

  http://www.ship-of-fools.com/gadgets/fashion/media/orthodoxy_or_death_t_shirt.jpg

  tj. o raskolništvu koje svoje korene kroz ljudsku istoriju ima u masonštini odnosno u nesrećnom pokušaju da se poveže „prosvetiteljski“ nacionalizam sa Pravoslavljem i stvori monarho-klerikalizam odnosno teokratija.

  S Bogom, a ne slobodno-od-savesti „zidarsko“ zbogom.

 3. sestra Rada

  Pomaže Bog draga braćo i sestre u Hristu!
  Zanima me otkud simbol Lobanja i kosti tzv. Adamova glava na zastavi nekih Svetogorsih monaha?
  To jeste ispred nekih kelija?
  Ne želim da se osete nelagodno ljudi koji su tamo ili su bili u isposnicama.
  Volim Svetu Goru i priče Svetogorskih Staraca.
  Ovo pitam jer sam čula da postoji takva zastava ispred vrata nekih kelija?
  Da li je taj simbol Pravoslavan?
  Uz dužno poštovanje i prema našim borcima u Drugom svetskom ratu koji su takođe imali zastavu sa tim simbolom-Za kralja i Otadžbinu.
  Sastradavali su za naš narod.
  Ne znam otkud taj simbol u našoj veri?
  Blagodarim na odgovoru.
  Bog vam dobra dao dobri ljudi !
  Živi i zdravi bili!

  Amin +++

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *