NASLOVNA » Apologetika, BIBLIOTEKA » Carstvo Božije i carstvo praznine – Pravoslavlje i duhovnost Nju Ejdža

Carstvo Božije i carstvo praznine – Pravoslavlje i duhovnost Nju Ejdža

NOVA RELIGIJA ZA NOVO ČOVEČANSTVO

Ekumenski pokret je nastao krajem XIX i početkom XX veka, pre svega među protestantima, kao izraz želje da se ponovo sjedine razdeljeni hrišćani. Jedna Sveta, Saborna i Apostolska Crkva od Istoka pridružila se ekumenskom pokretu preko pomesnih Crkava u nadi da će hrišćanima Zapada pomoći da nađu Crkvu Boga Živoga, koja je već dve hiljade godina blagodatno prisutna u istoriji čovečanstva. Ugledni teolozi (od vladike žičkog Nikolaja Velimirovića, preko oca Georgija Florovskog do oca Aleksandra Šmemana) delatno su svedočili o spasenju koje se Bogom daje kroz Pravoslavnu Crkvu, nastojeći da rimokatolicima i protestantima objasne dubine „vere jednom predate Svetima“ (Jud. 3), za koju se na Istoku stolećima živelo i umiralo da bi se živelo večno. Na nesreću, ekumenizam je sve više postajao sinonim za izdaju Hrista, površan pristup Svetom Pismu i Svetom Predanju, razne sinkretističke eksperimente, koji su se na kraju pretvorili u stremljenje ka stvaranju svetske “ NADRELIGIJE“.
Videvši da je zaista tako, Jerusalimska, Gruzinska i Bugarska Crkva napustile su jednu od glavnih ekumenističkih organizacija – Svetski Savez Crkava, a na skupu u Solunu u aprilu 1998. i ostale Pomesne Crkve izrazile su ozbiljnu zabrinutost zbog sve većeg udaljavanja učesnika ekumenskog pokreta iz inoslavnih sredina od Hrista i hrišćanskih izvora (počev od prakse ženskog sveštenstva pa sve do opravdavanja polnih izopačenosti).
Međutim, ekumenizam nastavlja da postoji. Nekoliko tekstova koji predstoje nude pravoslavni pogled na sinkretističku tezu da „svi putevi vode Bogu“.
Članak sveštenika Timoteja Seljskog o duhovnoj celomudrenosti daje osnove za razmišljanje o načinu na koji treba stupati u dodir sa inoslavnima.
Tekst Mihaila Verla govori o tipičnom Nju Ejdž događaju – „Parlamentu svetskih religija“ održanom u Čikagu 1993, a Ljudmila Perepjelkina piše o paganizmu u Svetskom savetu crkava.

Ključne reči:

3 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *