NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Vladika Nikolaj » CAREV ZAVET

CAREV ZAVET

EPISKOP NIKOLAJ
CAREV ZAVET


 

 

SADRŽAJ:

Pristup

Glava prva
u kojoj se govori o ranjenom Caru Lazaru i o njegovim duševnim trzajima
i nedoumicama zbog pogibije i zaveta.

Glava druga
u kojoj se govori o Lazarevoj viziji nebeskog sveta i o dva vesnika,
koji pristupaju caru samrtniku.

Glava treća
u kojoj se govori kako nebesni vesnik umiruje Lazara i pohvaljuje njegov zavet
kao pravilan i spasonosan.

Glava četvrta
u kojoj vesnik nebeski odgovara Lazaru na pitanje: šta je najpotrebnije
za čoveka da prosi od Boga.

Glava peta
u kojoj car hrišćanski pita, i dobija odgovor,zašto je država njegova osuđena na propast.

Glava šesta
u kojoj se govori o prevashodstvu uma kod onih koji se privole carstvu nebeskom.

Glava sedma
u kojoj se govori o prevashodstvu ljubavi kod onih koji se privole carstvu nebeskom.

Glava osma
u kojoj se govori o prevashodstvu volje kod onih koji se privole carstvu nebeskom.

Glava deveta
u kojoj se govori o Lazarevom gledanju bitke sa dva otvorena vida: telesnom i duhovnom.

Glava deseta
u kojoj se odgovara na Lazarevo pitanje, zašto nekrštena Azija da pobedi njegov narod, koji se bori za krst časni.

Glava jedanaesta
u kojoj se govori o spoljašnjoj i unutrašnjoj slobodi i o suštini zlatne slobode.

Glava dvanaesta
u kojoj se opisuje svršetak Lazarev.


Sveti Vladika NIKOLAJ Žički
CAREV ZAVET

 ŠTAMPANO IZDANJE

 Izdato: 2000.
Mesto: Beograd
 Izdavač: Slobodna knjiga
 Štampa:„Junior“ Beograd
 Zbirka: Biblioteka „Večnost“, knjiga 6

 INTERNET IZDANJE

 Objavljeno: 4. mart 2005.
Izdaje: © Svetosavlje.org
Urednik: prot. Ljubo Milošević
 Osnovni format: Vladimir Blagojević
 Dizajn stranice: Branislav Čemerikić
 Digitalizacija: Miroslav Vojinović
 Korektura: Branislav Čemerikić

 

CAREV ZAVET

PRISTUP

Sama knjiga caru bjesedila:
„Care Lazo, čestito koljeno!
Kome ćeš se privoljeti carstvu?
Ili voliš carstvu nebeskome
Ili voliš carstvu zemaljskome?
Ako voliš carstvu zemaljskome:
Sedlaj konje, priteži kolane,
Vitezovi sablje pripasujte,
Pa u Turke juriš učinite,
Sva će turska izginuti vojska;
Ako l’ voliš carstvu nebeskome:
A ti sakroj na Kosovu crkvu,
Ne vodi joj temelj od mermera,
Već od čiste svile i skerleta,
Pa pričesti i naredi vojsku;
Sva će tvoja izginuti vojska,
Ti ćeš kneže, s njome poginuti“.
A kad care saslušao rječi,
Misli care misli svakojake:
„Mili Bože, što ću i kako ću?
Kome ću se privoleti carstvu!
Da ili ću carstvu nebeskome?
Da ili ću carstvu zemaljskome?
Ako ću se privoljeti carstvu,
Privoljeti carstvu zemaljskome,
Zemaljsko je za malena carstvo,
A nebesko uvjek i dovjeka“.
Car voljede carstvu nebeskome
A nego li carstvu zemaljskome.

Iz Kosovske epopeje

Ključne reči:

2 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *