NASLOVNA » PITANJE PASTIRU, Svete tajne (krštenje, venčanje, pričešće, ispovest ...) » Bračna pravila

Bračna pravila

Pitanje:
Poštovani o. Dušane pomaže Bog, molim Vas da pojasnite Vaš odgovor na pitanje br. 2338 o mješovitom braku. Uveli ste da Srpska Pravoslavna Crkva dozvoljava mješoviti brak i omogućava venčanje pravoslavnog vernika i pripadnice rimokatoličke veroispovesti (ako je osim krštenja u toj crkvi primila i svetu tajnu miropomazanja – krizmu) u Pravoslavnoj Crkvi i po pravoslavnom obredu? Da li to znači da katolicima, jereticima priznajemo svete tajne i da više ne postoji jedna Sveta Saborna i Apostolska Crkva, nego ih ima više? Molim Vas odgovorite radi svih pravoslavnih, koji su zbunjeni ovim Vašim odgovorom. Hvala i praštajte!
zana


Odgovor:
Dopuna odgovoru na pitanje br.2338 BRAČNA PRAVILA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE (BP) II DOPUNJENO I ISPRAVLJENO IZDANJE SVETOG ARHIJEREJSKOG SINODA Beograd 1994. ŠTAMPANO IZDANJE: BRAČNA PRAVILA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE OBJAVLJENA SU PRVI PUT U „GLASNIKU“, SLUŽBENOM LISTU SRPSKE PRAVOSLAVNE PATRIJARŠIJE OD 7. SEPTEMBRA (25. AVGUSTA) 1933. GODINE, BROJ 34-35. Ispravke i dopune sredio protojerej-stavrofor Branko A. Cisarž, inspektor bogoslovija u penziji ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ V MEŠOVITI BRAK Član 115 Brak između pravoslavnog lica i lica druge veroispovesti može se sklopiti samo pod ovim uslovima: 1) lice druge veroispovesti mora pre stupanja u brak potpisati pismenu izjavu pred nadležnim parohom pravoslavnog lica, u prisutnosti dva svedoka, da neće svoga budućeg bračnog druga pravoslavne vere odvraćati od pravoslavnog ispovedanja vere, ni pokušavati da ga ma kojim načinom navede da pređe u drugu veru; da neće smetati pravoslavnom licu u vršenju njegovih verskih dužnosti i čuvanju pravoslavnih crkvenih obreda i običaja; 2) lice druge veroispovesti mora se pred nadležnim parohom i dva svedoka, pismenom izjavom, naročito obavezati da će svoju decu iz toga braka krštavati i vaspitavati u pravoslavnoj veri; 3) pravoslavno lice, koje želi stupiti u brak s licem druge veroispovesti, ima pred nadležnim parohom svečano obećati da će stalno, lepim načinom, nastojati da svoga budućeg druga privoli pravoslavnoj veri; 4) brak pravoslavnog lica sa licem druge veroispovesti mora se sklopiti u pravoslavnom hramu, od pravoslavnog sveštenika i po pravoslavnom obredu. Izjavu nepravoslavnog lica, označenu u tačkama prvoj i drugoj ovoga paragrafa, potpisuju i prisutni svedoci pred nadležnim parohom. Član 116 Pravoslavno lice ne može sklopiti brak sa onim licem čiji je brak bio razveden zbog njegova otpadništva od pravoslavne vere (§ 107) . Član 117 Nadležni paroh neće izvršiti sklapanje mešovitog braka pre nego što se savesno ne uveri da lice druge veroispovesti pruža dovoljno jemstva da će sve obaveze iz § 115 tačno ispunjavati. Na osnovu izveštaja nadležnog paroha da ovako jemstvo za sklapanje mešovitog braka postoji, brak se može sklopiti samo ako nadležni Arhijerej za to da razrešenje i blagoslov. Član 118 Po izvršenom sklapanju braka ima nadležni paroh stalno voditi naročitu brigu o verskom i moralnom vladanju bračnih drugova iz mešovitog braka, starati se da se sve obaveze iz § 115 tačno ispunjavaju i, čim primeti ma kakvo prenebregavanje ovih obaveza, preduzeti mere da se spreči njihovo izigravanje, a, po potrebi, pokrenuti protiv krivog lica i postupak za crkvenu krivicu. Član 119 Za mešoviti brak, sklopljen u pravoslavnoj Crkvi na području Srpske pravoslavne Patrijaršije, ili među državljanima Jugoslavije, merodavni su isključivo propisi ovih Pravila. Član 120 Deca iz mešovitog braka, sklopljenog u pravoslavnoj Crkvi (§ 115 t. 2) , mogu se krstiti samo u pravoslavnoj veri. Član 121 Deca iz mešovitog braka, ma brak bio sklopljen i od verskih pretstavnika druge veroispovesti, moraju se krstiti u pravoslavnoj veri, ako je jedan od roditelja pravoslavne vere. Protivan ugovor roditelja o krštenju dece nema nikakve važnosti za pravoslavnu Crkvu. Član 122 Ako jedno bračno lice iz mešovitog braka pripada pravoslavnoj veri, nadležni su za rešavanje pitanja o valjanosti, poništenju ili razvodu toga braka isključivo pavoslavni Crkveni sudovi, po svojim propisima. Odluke pravoslavne Crkvene vlasti merodavne su za oba bračna lica iz mešovitog braka. ++++++++++++++++++++++ O. Dušan

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *