NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Zahvalne molitve

Zahvalne molitve

Blgodarstvennaz mltva, №

Blgodarю1 tz, gDi b9e m0й, ćkw ne tri1nulъ mS є3si2 grёšnagw, no džbщnika mS bhti s™hnь tvoi1hъ spod0bilъ є3si2. Blgodarю1 tz, ćkw menE nedost0йnago pričasti1tisz prečctыhъ tvoi1hъ i3 nbcnыhъ darHvъ spod0bilъ є3si2. No, vLko člvэkolю1bče, nasъ radi ўmerый že i3 voskreshй, i3 darovavый namъ str†šnaz sі‰ i3 životvwrsщaz t†instva vo blgodэsnіe i3 njsщ7enіe dyšъ i3 tэlesъ našihъ, daždь bhti si6mъ i3 mnЁ vo i3scэlenіe duši1 že i3 tёla, vo tgnanіe vsskagw soproti1vnagw, vъ prosvэщenіe džčію serdca moegw2, vъ mi1rъ duševnыhъ moi1hъ si1lъ, vъ vёru neposthdnu, vъ lюb0vь nelicemёrnu, vo i3spolnenіe premydrosti, vъ soblюdenіe zapovэdeй tvoi1hъ, vъ priloženіe bžctvennыz tvoeS blgodati, i3 tvoegw2 crtvіz prisvoenіe: da vo svzthni tvoeй tёmi sohransemь, tvoю2 blgodatь pominaю vsegdA, i3 ne ktomY sebЁ živY, no tebЁ našemu vLcэ i3 blgodёtelю, i3 takw segw2 žitіS i3zšedъ nj nadeždi životA vёčnagw, vъ prisnosyщnый dosti1gnu pok0й, i3dёže prazdnuющihъ glasъ neprestannый, i3 bezkonečnaz sladostь zrsщihъ tvoegw2 licA dobr0tu neizrečennuю: th bo є3si2 i4stinnoe želanіe i3 neizrečennoe veselіe lю1bzщihъ tS, hrtE b9e našъ, i3 tS poetъ vsS tvarь vo vёki. Ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.