NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Zahvalne molitve

Zahvalne molitve

Ѓщe že bydetъ s™agw їwanna zlatoystomu lіturgjz, čti2 s™0mu їwannu troparь, glasъ }:

Ќstъ tvoi1hъ ćkože svёtlostь ngnS, vozsіsvši blgodatь, vselennuю prosvэti2: ne srebrolю1bіz mjrovi sokr0viщa sniskA, vыsotY namъ smirennomydrіz pokazA, no tvoi1mi slovesы6 nakazyz, džtče їwanne zlatoyste, moli2 sl0va hrtA bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Slava o6c7Y, i3 sn7u, i s™0mu d¦u.

Kondakъ, glasъ ѕ7:

T nb7sъ prіslъ є3si2 b9estvennuю blgodatь, i3 tvoi1ma ўstnama vs‰ ўči1ši poklonstisz vъ trbce є3di1nomu bGu, їwanne zlatoyste vseblženne, prepod0bne, dost0йnw hvalimъ tS: є3si2 bo nastavnikъ, ćkw b9estvєnnaz kvlsz.

I# nhnэ i prnw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.