Вечерње молитве

Мlтва с™aгw їwаннjкіа

Ўповaніе моE nц7ъ, прибёжище моE сн7ъ, покр0въ м0й д¦ъ с™hй: трbце с™az, слaва тебЁ.

 

Коментарисање није више омогућено.